Februárban született

Olvasási idő
79perc
Eddig olvastam

Februárban született

február 01, 2013 - 07:36
Februárban született híres női társadalomformáló és történelmi személyiségek az élet minden területéről.

Februárban született híres női társadalomformáló és történelmi személyiségek az élet minden területéről. A nevekre kattintva további információ található az adott személyről. A szócikekkeket és a listát folyamatosan bővítjük! 

Február 1. cseh író, újságíró, kritikus (1882–1967) 

altKladnoban nőtt fel, 1906-ban Párizsba ment, ahol két évig a Sorbonne hallgatója volt. Karrierje gyerekkönyvekkel indult, népmeséket gyűjtött és dolgozott át. Későbbi munkáiban a munkások, bányászok életét mutatta be, élesen bírálva a kapitalista rendszert. Robinsonka  (Robinson kisasszony) című, fiataloknak írt könyvében a nők egyenjogúságáért állt ki. A II. világháború utáni szocialista Csehszlovákiában kritikai munkásságában új elem volt az irodalomban megjelenő, túlzottan didaktikus művek bírálata. Néhány munkája: Plané milování, Siréna , Dívky tepané ze stříbra. Néhány műve magyarul: Az elátkozott kert,  Bányászballada, Kisiklott élet, Sziréna, Robinson kisasszony.


Február 1. olasz operaénekes, lírai szoprán (1922–2004)

altA pármai Boito konzervatóriumban tanult, 1944-ben volt az első hivatalos fellépése, és két év múlva már a milánói Scala újramegnyitásán énekelt. 1955 és 1973 között a Metropolitan egyik legünnepeltebb tagja, muzikalitása és hangjának fénye legendás volt. Leghíresebb szerepei a Tosca, Aida és a Pilllangókisasszony voltak.

 

 


Február 1. olasz ügyvéd, politikus, feminista (1936–1985)alt

A  dél-tiroli  politikus az 1970-80-as évek diák- és nőmozgalmának egyik vezetője volt. 1971-ben létrehozta az csoportot, 1973-ban Bolzanoban nőjogi tanácsadó központot szervezett, mely az országos Associazione Italiana per L’Educazione Demografica egyesület tagja lett. Az első ügyvédnők egyikeként ingyen jogi tanácsot adott a rászoruló nőknek, gyakran vállalta szakszervezetek képviseletét. Parlamenti képviselőként a nők helyzetének javításáért, egyenjogúságuk elismeréséért dolgozott. 1985-ben, egy norvégiai útja során váratlanul halt meg. 


Február 1. svéd író, aktivista (1866–1929) 

Jómódú családba született, Stockholmban az Åhlinska skolanban tanult. Korán kezdett érdeklődni a szociális problémák iránt, különösen a munkásnők helyzete foglalkoztatta, fontosnak tartotta élet- és munkakörülményeik javítását. 1898-ban megalapította a Föreningen Hem för arbeterskor-t (munkásnők egyesülete), melynek titkára volt. Alapító tagja volt a Centralförbundet för socialt arbete-nek (CSA, szociális munkások központi egyesülete).
Néhány munkája: Svenska hemarbetsförhållanden : en undersökning utförd som grund för Centralförbundets för socialt arbete hemarbetsutställning; Kvinnorna i industrin: anteckningar; Ungdom och kärlek: ett ord till arbetarklassens unga kvinnor; I jullofvet: berättelser för barn.


Február 1. költő, író, fordító  1907 - 1977 

A Nyugat harmadik nemzedékének jelentős alakja Gyepűfüzesen született. 1926-ban költözött Budapestre, angoltanításból tartotta fenn magát. Első versei az Álláspont és a Pásztortűz című lapokban jelentek meg. 1933-ban közölte először versét a Nyugat, attól kezdve állandó szerzője is lett. Első önálló kötete 1933-ban jelent meg, Ébredj fel bennem, álom címmel. Egyik alapítója volt a Tóth Árpád Társaságnak, az összejöveteleket lakásán tartották, a tagok kortárs költők, írók, festők, tudósok voltak. Versek mellett elbeszéléseket is publikált és főleg angol klasszikusokat fordított.
Néhány munkája: Himnuszok és énekek; Óriások százada; Utószó az ifjúsághoz; Esők, szelek, csillagok; Szertelen nyár; Parti város; Időjárás jelentés hajóknak; Az elefántról meg a fánkról; Alkonyfény. 


Február 2. indiai politikus (1889–1964)

alt

A Kapurthala királyi családba született, tanulmányait Angliában folytatta. Hazatérte után komoly fordulatot jelentett életében Mahatma Gandhival való megismerkedése, ez indította el politikai szerepvállását, az Indian National Party tagja lett. A Satyagraha (erőszakmentes ellenállás) mozgalomban való részvételéért 1930-ban bebörtönözték. Alapító tagja, később elnöke az All India Women’s Conference-nek. Létrehozója és elnöke az az Indian Council of Child Welfare-nek. Kiemelten fontosnak tekintette a nők és gyerekek kiszolgáltatottságának megszüntetését, a nők iskoláztatását, a gyerekházasságok megszüntetését. India függetlenné válása után Jawaharlal Nehru első kabinetjének egészségügyi minisztere, nő előtte nem volt ilyen pozícióban. 1950-ben ő volt az első nő, akit a World Health Organization elnökévé választottak. 


Február 2. amerikai feminista (1878–1951)alt

Jómódú, felvilágosult család lánya, a Bryn Mawr College-ban történelmet és politikatudományt hallgatott, a Radcliffe College-ban kémiából és fizikából MA fokozatot szerzett. Házasságot kötött Thomas Hepburn doktorral, hat gyerekük született (a legidősebb lány, Katharine színész lett). 1913-ban megalapította a Hartford Equal Franchise League-t,  később a Connecticut Woman Suffrage Association elnökévé választották. Elnökségi tagja volt az American Birth Control League-nak, a harmincas években rendszeresen tartott előadásokat a születésszabályozásról. 


Február 2. német szerzetes (sz. 1937)alt

Banktisztviselőként dolgozott, majd belépett a Missionary Sisters of Our Lady of Africa szerzetesrendbe. 1967-1972 között egy lányiskolát vezetett Ruandában. 1977-ben a müncheni egyetemen megvédte doktori értekezését, és a katolikus egyetemen tanított. 1985-től Kenyában dolgozott, ahol megalapította a SOLWODI (Solidarity with Women in Distress) egyesületet, mely a családi erőszak, kényszerházasság, prostitúció, emberkereskedelem áldozatául esett nőket segíti. Az elmúlt évtizedekben a szervezet egyre jelentősebb lett, komoly eredményeket ért el. Menedéket nyújtanak utcagyerekenek és gyerekprostituáltaknak, menekülteknek. Lea nővér tevékenységéért több nemzetközi szervezet elismerését kapta meg. 


Február 2. amerikai orvos (1841–1909) 

Az American Medical Association első női tagja Buffalo Grove-ban született, a Mount Carroll Seminary elvégzése után az Illinois State Normal University hallgatója volt, 1863-ban diplomázott. Néhány évig tanított, majd Chicagoba költözött, ahol a Women's Hospital Medical College elvégzése után 1874-ben megszerezte orvosi diplomáját és ugyanott kapott állást is. Boys and Girls in Biology címmel írt felvilágosító könyvet középiskolás diákoknak. Két évvel később az amerikai orvostársaság beválasztotta tagjai közé. 1880-ban alapító tagja volt az Illinois Training School for Nurses-nek, ugyanabban az évben jelent meg The Physiology of Women című alapvető munkája. 

 


 

 

Február 2. amerikai matematikus 1897 - 1996

 

 


Február 3. francia író, filozófus, valláskutató (1909–1943)

alt1943-ban londoni száműzetésben - zsidó volt - éhenhalt. Életében csak néhány cikke és költeménye jelent meg, posztumusz munkáit 16 kötetben adták ki. Korának egyik legeredetibb gondolkodóját tisztelhetjük benne. Egyik sokat idézet mondása: "Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk". T.S. Eliot szerint Simone „... zseni, olyan zseni, aki a szentekkel rokon”.

Néhány munkája: La Pesanteur et la grâce, L’Enracinement, Oppression et Liberté. Néhány magyarul megjelent: Ami személyes, és ami szent, Jegyzetfüzet, Kegyelem és nehézkedés, Begyökerezettség.  


 

Február 3. amerikai avantgard író, költő, irodalomkritikus, műgyűjtő (1874–1946)

alt1903-ban Párizsba költözött és élete végéig ott is maradt. Otthona a modern írók, festők, művészek találkozóhelye volt, akiket sokszor anyagilag is támogatott. Párizsi lakásában fivérével létrehozta az egyik legjobb modern művészeti gyűjteményt, amely 1993 januárja óta Salon de Fleurus elnevezéssel New Yorkban látható. 

Néhány műve: The autobiography of Alice B. Toklas; Three lives; Objects lie on table; Matisse, Picasso and Gertrude Stein; Wars I have seen.

 


Február 3. amerikai orvos (1821–1910)alt

Az első nő, aki az Egyesült Államokban orvosi diplomát kapott, és az első nő, aki az Egyesült Királyság orvosregiszterében szerepel. Bristolban született, a család később az Egyesült Államokba emigrált. Elizabeth orvos szeretett volna lenni, jelentkezését 29 egyetem utasította vissza, míg végül a Geneva College befogadta. 1849-ben diplomázott, a diplomaosztáson rengeteg nő jelent meg tiszteletére. Ezután Párizsba ment, ahol nőgyógyászati tanulmányokat folytatott. Néhány évig a londoni St. Bartholomew's Hospital-ban dolgozott, majd visszatért az Államokba ahol New Yorkban nyitott rendelőt. 1857-ben megalapította a  New York Infirmary for Indigent Women and Children kórházat, ahol azonnal alkalmazta a második amerikai orvosnőt, t, és a harmadikat, aki a testvére, Emily Blackwell volt. A kórház New York Downtown Hospital néven ma is működik. 1869-ben visszatért Angliába, ahol a egyik alapítója volt. 


Február 3. ír/ausztrál utazó, újságíró, író (1870–1953) 

Jómódú családból származott, magántanárok foglalkoztak vele, majd ír, francia, angol egyetemeken tanult. Szabadúszó újságíró, később 1894 és 1903 között a Social Review szerkesztője volt. 1904-ben a londoni Daily Graphic megbízta, hogy utazza körül a földet és tudósítson kalandjairól. A feladatot csak részben teljesítette, annyira megtetszett neki a Csendes óceán szigetvilága, hogy Pápuán letelepedett. Számtalan utat tett meg a szigetek és Kelet-India között, tanulmányozta a helyi szokásokat és mondavilágot. Regényeket, elbeszéléseket és útleírásokat publikált. 1936-ban Ausztráliában telepedett le. Magyarul  a Sempsi című regénye jelent meg folytatásokban az Új Idők-ben.
Néhány munkája: Broken Away; From Fiji to the Cannibal Islands; When the Red Gods Call; The Sorcerer's Stone - A Tale of New Guinea magic; Coral Queen; The Candles of Katara; Isles of Adventure; The Victorian Family Robinson.


Február 3. osztrák vállalkozó, feminista (1944–1997)  

A világon egyedülálló Frauenmuseum – Die Frau im Wandel der Zeit múzeum alapítója Kennelbachban született. Esztétikai érzéke, a textilek és a divat iránti érdeklődése már gyerekkorában kitűnt. 17 éves korában kezdte el gyűjteni a női ruhákat, kiegészítőket, kutatta, hogyan változott a stílus, a felhasznált anyagok a történelem során. Hamarosan szakértő lett a textilek, a ruházat területén, a felgyűlt anyagot kiállításokon mutatta be. A dél-tiroli Meranóba költözött, ahol megnyitotta az első használtruha kereskedést. Az üzlet jól ment, és azon kezdett gondolkodni, hogy olyan múzeumot alapít, amely a nők történelmét mutatja be az általuk viselt ruhákon keresztül. A múzeum 1988-ban Museum für Kleid und Tand néven nyílt meg, sok érdeklődőt vonzott. A kiállítás egyik szempontja volt a divat változása a női emancipáció során. Evely jó üzletasszony volt, a gyűjtemény egy részéből vándorkiállítást szervezett, így nemcsak Tirolban lett népszerű. A múzeum 1993-ban vette fel a Frauenmuseum – Die Frau im Wandel der Zeit (Nőmúzeum – a nő a változó időkben) nevet. 
 


Február 3. német mosónő, vállalkozó (1808–1888)  

Köpenick első mosodájának az alapítója, népszerűségére jellemző, hogy jóformán mindenki Lustig mamának (Mutter Lustig) szólította. Munkáscsalád lánya, fiatalon férjhezment, tizenhét gyereket szült, közülük nyolc érte meg a felnőttkort. Otthonában vállalt mosást, majd amikor egyre több megrendelést kapott, mosodát nyitott, ahol több alkalmazottal dolgozott. Az új szolgáltatás rendkívül népszerű lett, példája nyomán több hasonló vállalkozás is indult. A mosott ruhák szállítását először gyalog végezték, a vállalkozás bővülésével kutyák, majd lovak húzták a Henriette által tervezett ruhaszállító kocsikat. A mosoda 1965-ben zárt be,  üzemeltetésében  lányai, később unokái is részt vállaltak.  


Február 3. Drude Dahlerup dán politológus, feminista 1945  

  
Aarhusban született, egyetemi tanulmányait is ott végezte, 1974-ben védte meg a politikatudományokból készített doktori értekezését. 1974 és 1983 között az egyetem politikatudományi tanszékén tanított, közben két évig Bostonban a Radcliffe College (Harvard University) vendégprofesszora volt. Ő vezette be az egyetemen a gender tanulmányokat. 1983-tól rendszeresen közreműködött a Nordic Council of Ministers (Északi Miniszterek Tanácsa) tevékenységében. A KVINFO (gender- és nőproblémákkal foglalkozó információs központ) vezetőségi tagja 1988-tól. 1998-ban kinevezték a stockholmi egyetem politikatudmányi intézet professzorává. Kutatási területe a gender és a politika. 1970-ben egyik alapító tagja volt a Rødstrømpebevægelsen (Vörösharisnyások)  nőmozgalomnak. 
Néhány munkája: The New Women’s Movement: Feminism and Political Power in Europe and the U.S.A; Women, Quotas and Politics; Breaking Male Dominance in old Democracies; Rødstrømperne; Has Democracy Failed Women?


Február 4. amerikai polgárjogi aktivista (1913–2005)alt

1955. december elsején a munkából hazatérő, fáradt, feketebőrű Rosa Parks leült a buszon egy, a fehérek számára fenntartott helyre. Amikor egy fehér férfi szólt neki, álljon fel, ő akar leülni, Rosa ülve maradt. Nem állt fel a buszvezető felszólítására sem. Ez az esemény indította el Montgomeryben a busz-bojkottot, ez adott lökést a polgárjogi harcosoknak, élükön az ifjabb Martin Luther Kinggel, a mozgalom országossá tételéhez. 


Február 4. új-zélandi politikus, üzletasszony (sz. 1952) 

A Marlborough Girls' College befejezése után általános iskolákban tanított. 1975-ben a konzervatív National Party tagja lett, az 1987-es választáson bejutott a parlamentbe. Miután pártja megnyerte az 1990-es választást, ő kapta a szociális miniszteri és nőügyi posztot. 1997-ben miniszterelnökké választották, Új-Zélandon nő még nem volt ebben a pozícióban. Miniszterelnöksége két évig tartott, az 1999-es választásokat a Labour Party nyerte meg. Shipley 2001-ben átadta a párt vezetését Bill Englishnek és a következő évben parlamenti székét is feladta. Politikusi pályafutásának befejezése után több vállalat igazgatótanácsának tagja lett.


Február 4. ír politikus, feminista (1867–1927)alt

A XX. század elejének egyik legjelentősebb politikusa, a húsvéti felkelés egyik vezetője, az első nő, akit beválasztottak a brit parlamentbe. 1893-ban Londonban tanult, akkor csatlakozott a -hez, 1896-ban egyik alapítója volt a Sligo Women's Suffrage Association-nek, tagja volt a forradalmi Daughters of Ireland szervezetnek, 1908-tól a Sinn Fein tagja. Az 1916-os Easter Rising leverése után bebörtönözték, halálra ítélték, ő volt az egyetlen vezető, akit (nővolta miatt) nem végeztek ki. 1918-ban brit parlamenti képviselőnek választották, de – akárcsak a többi Sinn Fein képviselő – nem foglalta el a helyét. 1919-ben az első női tagja volt az Irish Assembly-nek. 1923-ban beválasztották az Irish Free State parlamentbe.


Február 4. lengyel hegymászó (1943–1992) 

Az első nő, aki sikeresen megmászta a Himaláján a K2 csúcsot. A wroclawi egyetemen szerzett elektromérnöki diplomát, mérnöki munkája mellett röpladázott, atletizált. Első alkalommal az Olsztyn közelében található  Góry Sokole csúcsot mászta meg 1962-ben, majd a Tátra, az Alpok és a világ többi hegye következett. 1978-ban ő volt az első európai nő, aki megmászta a Mount Everestet, 1986-ban a K2 megmászásával lett híres. Célul tűzte ki a világ 14, 8000 méternél magasabb csúcsának a megmászását, ebből nyolcat biztosan teljesített. 1992-ben a Kancsendzönga megmászásakor eltűnt, testét nem találták meg.. Utoljára egy mexikói mászó látta őt, akkor már lefelé tartott. 


 

Február 4.  (1921–2006) amerikai feminista 

A National Organization of Women (NOW) alapítója, a Feminine Mystique c. feminista alapmű szerzője. 

 

 


Február 4. Bozena Nemcová cseh író 1820 - 1862  

Az egyik legnépszerűbb cseh író Bécsben született, hivatalosan anyja mosónő, apja kocsis volt egy hercegi család szolgálatában. Azonban a szóbeszéd szerint a kislány igazi anyja a főrangú család egyik lánya volt. Bozena gyerekkorának nagyrészét falun, nagyanyjánál töltötte, ott szerzett élményeit talán leghíresebb művében, a Babička-ban (Nagyanyó) örökítette meg. 17 éves korában szülei akaratára házasságot kötött a jóval idősebb Josef Nemec finánccal, 4 gyerekük született. Rosszul éltek a férfi rabiátus, erőszakos természete miatt. A negyvenes évek elején kezdett publikálni, népmeséket, mondákat gyűjtött kötetbe. Elbeszélései, regényei a vidéki élettel, társadalmi problémákkal foglalkoztak. 
Néhány munkája: V zámku a v podzámci; Pohorská vesnice; Chudí lidé; Dobry clovek. 
Néhány munkája magyarul: A hűséges pejkó; A három arantoll; A tizenkét hónap; Az időkirály; Falu a Sumavaban; Mese a tűzmadárról és a vízitündérről. 


Február 5. író, pedagógus (1838–1901) 

altA pedagógus családból származó tanárnő az elsők között volt, akik szorgalmazták a magyar nyelv tanítását az iskolákban. Az ország számos intézményében tanított, Szatmáron a protestáns leánynevelő intézetnek, Debrecenben a református felsőbb leányiskola internátusának, Pesten a Evangélikus Református Felsőbb Leányiskolának volt igazgatója. Sokat publikált (gyakran férfi álnév alatt), cikkeket, tanulmányokat, tankönyveket, elbeszéléseket, regényeket írt, franciából és angolból fordított, a volapük (mesterséges nyelv) lelkes támogatója volt. Néhány műve: A növendékek irálytana, Tündérkert, Az illem könyve, Mondafüzér, Syllabaire Franqais. Első oktatás a franczia nyelvben. Fokonként haladó tanmód., Obhlidaféle volapük mondások és szók gyüjteménye., A nagymama regéi. Regék, mesék és elbeszélések mindkét nembeli gyermekek számára.


Február 5. lengyel zeneszerző, hegedűművész (1909–1969)alt

A XX. század egyik legjelentősebb lengyel zeneszerzője gyerekkorában kezdett zongorát, hegedűt, zeneszerzést tanulni Lódzban majd Varsóban, tanulmányait Párizsban fejezte be. Pályája kezdetén sokat koncertezett, néhány évig a varsói rádiózenekar vezető hegedűse volt. Bár komoly sikereket ért el, egyre inkább a komponálás foglalkoztatta. Egy autóbalesetben szerzett sérülése miatt felhagyott a koncerttezéssel, csak a zeneszerzésnek élt. Egyik leghíresebb hegedűversenye, az Oberek valamennyi lengyel hegedűvirtuóz kötelező darabja.


Február 5. szerb filozófus, feminista (1894–1981)alt

Az első szerb nő, aki filozófiából doktorált. 1920-ban kitüntetéssel diplomázott a belgrádi egyetemen, és elkezdett dolgozni Giordano Brunóval kapcsolatos doktori értekezésén. Genfben és Párizsban végzett kutatásokat és 1922-ben sikeresen megvédte disszertációját. 1924-ben kinevezték a belgrádi egyetem tanárának, az első női oktatók egyike volt. Munkáját néhány irigy, rosszindulatú férfikollegája nagyban nehezítette. Elméletben és gyakorlatban is elkötelezett feminista, a szerb feminista szövetség tagja és az első szerb feminista újság, a Ženski pokret szerkesztője volt. 


Február 5. amerikai teniszező (1891–1979)  

Kaliforniában született, de életének legnagyobb részét Angliában töltötte. 30 Grand Slam győzelme van, ebből 8-at a francia, 3-at az amerikai, 19-t az angol versenyen szerzett női- és vegyespárosban. Ausztráliában soha nem indult. Wimbledonban, Suzanne Lenglennel párban, soha nem vesztett mérkőzést. Első ottani győzelme 1914-ben, az utolsó 1934-ben volt. Wimbledoni rekordját 45 évig senki nem tudta megdönteni, akkor jött és megnyerte huszadik döntőjét. Elizabeth Ryan előző este a wimbledoni teniszklubban összeesett és meghalt. 


Február 5. költő, fordító, újságíró (1948–2011)  

Budapesten született, írócsaládba – apja Hajnal Gábor, nagynénje volt. Valószínűleg ez volt az oka, hogy amikor publikálni kezdett, édesanyja lánykori nevét választotta írói nevének. Az ELTE bölcsészkarán végzett magyar-latin szakon 1971-ben, a következő évben beiratkozott a MÚOSZ újságíró iskolájába. Végzés után a Magyar Nemzetnél kapott állást, ebben az időben publikálta első verseit is. Írt művészeti kritikákat, esszéket, fordított latin klasszikusokat. Érzékeny, igazságszerető ember volt, cikkeiben kiállt a szegények, a kisebbségek, a társadalom perifériájára szorultak érdekében, segítette a SZETA (Szegényeket Támogató Alap) munkáját.
Néhány munkája: Így döntöttem; Körözés; Tulipán és orgonaszó; Vesztesek történelemkönyve. 


Február 5. Zara Levina orosz zongorista, zeneszerző (1906–1976)   

Szimferopolban született, tanár szülei otthonukban gyakran zenéltek. Az ogyesszai konzervatórium zongora szakát kitüntetéssel végezte,  majd a moszkvai konzervatóriumban zongorát és zeneszerzést tanult, Mjaszkovszkij és Gliere voltak a mesterei, 1932-ben diplomázott. Rahmanyinov, Prokofjev, Beethoven és Schumann voltak a példaképei, hatásuk különösen korai munkáin hagytak nyomot. Zongoraversenyeket, kamaradarabokat, zenekari műveket, dalokat írt, előszeretettel komponált gyerekeknek. Első hegedűszonátájának lemezfelvétele David Ojsztrah közreműködésével készült. 


Február 5. cseh tanár, feminista (1875–1942) 

Egy monarchia korabeli feminista, aki benső meggyőződése miatt még a szerelemről is lemondott – politikus, újságíró, a cseh és a nemzetközi nőmozgalom szervezője és oszlopos tagja, aki a két világháború közötti időszakban számos, a nők és anyák helyzetének javítását célzó törvény keletkezésénél működött közre. A német megszálló rezsim elleni kiállásáért végül életével fizetett.

 


Február 6. német történész (1884–1942)alt

Az első német nő, aki történészdoktori címet szerzett. Müchenben és Berlinben tanult, franciatanár lett, majd a Friedrich Wilhelm egyetemen történelem szakon folytatta tanulmányait. 1912-ben feleségül ment az egyetem professzorához, Otto Hintze alkotmánytörténészhezhez, és együtt dolgoztak addig, amig a férfi egészségügyi okok miatt vissza nem vonult. Hedwig 1924-ben kitüntetéssel doktorált és francia történelmet tanított az egyetemen, 1933-ban zsidó származása miatt elbocsátották , 1939-ben Hollandiába emigráltak. Férje 1940-ben meghalt, Hedwig se az utána járó szerzői díjakat, se nyugdíját nem kapta meg, munkát nem talált, szegénységben élt. 1942-ben Utrechtben, deportálásától tartva, öngyilkos lett.


 Február 6. építész, szüfrazsett (1887–1985)alt

A 98 évet megélt hölgy a béke, a szakszervezetek  és nők ügyének elkötelezettje, tömeggyűlések és tüntetések jólismert alakja volt. Az első nők egyike, akik a Massachusetts Institute of Technology-t elvégezhették, 1909-ben szerzett építész diplomát. Egy építész cégnél dolgozott 1917-ig, majd a Boston Equal Suffrage Association ügyvezető titkára lett. Hamar kiderült, hogy jó szónok, naggyűléseken tartott hatásos beszédeket. Egész életét az aktivitásnak rendelte alá. A nőjogok mellett foglalkozott a gyerekvédelemmel, kórházak és börtönök állapotával, munkások jogaival, háborúellenes propagandával. Tevékenykedett többek között a  Boston League of Women Voters, a Massachusetts Civic League, a Joint Board of Sanitary Control és a Massachusetts branch of the Women's International League for Peace and Freedom szervezetekben. A hetvenes években gyakran hívták  az újjáéledő feminista mozgalom rendezvényeire beszédet tartani.  


Február 6. német feminista, szociális munkás, festő (1851–1910)alt

Jómódú, sokgyerekes földbirtokos család lánya. Anyja halála után ő gondoskodott kisebb testvéreiről, apja második házassága után lehetősége nyílt álma megvalósítására. Berlinbe, majd Tunéziába, Görögországba ment ment festészetet tanulni. Tájképei és portréi sikert arattak Európában és Amerikában egyaránt.  Az 1880-as években kezdett érdeklődni a politika, a nők helyzete, a nőjogok iránt. 1889-ben létrehozta a Jugendschutz ifjúságvédő szervezetet, mely lányokat segített munkához és szálláshoz jutni. Komoly harcot indított a prostitúció ellen, azért, hogy a klienseket is büntessék. 1893-ban ő volt ez egyik képviselője az Allgemeine Deutsche Frauenverein-nek (Német nőszövetség) Chicagoban az International Council of Women első nagygyűlésén és a Világkiállításon. 


Február 6. olasz operaénekes (1793–1872) 

Apja volt az első, aki felismerte tehetségét, Milánóba utazott vele és a kor legjobb énektanáraihoz járatta. Első fellépése 18 évesen Bergamoban volt. Az 1812/13-as szezonban Placenzaban a Teatro Comunale színpadán lépett fel. Egyre népszerűbb lett, Meyerbeer és Rossini is elismerte tehetségét. 1816-ben hímlős lett, a betegség következtében addig szoprán hangja altra váltott. A váltás nem hátráltatta, sőt jót tett karrierjének. A nápolyi Teatro San Carlo szerződtette, ahol Rossini az ő számára komponált több nagy szerepet. Olaszország után Európa közönségét és kritikusait is meghódította. 

 


Február 6. biokémikus (1906–1998)  

Szent-Györgyi Albert munkatársa volt, kutatásai során több jelentős saját felfedezést tett, mint például a miozin A- és B leírása. Hódmezővásárhelyen születt, a szegedi egyetem Természettudományi karának hallgatója volt 1924-től, 1925-27 között a bécsi egyetemet látogatta, 1929-ben készítette el doktori értekezését. 1931-től a szegedi egyetem Orvos-Vegytani Intézetben dolgozott Szent-Györgyi Albert mellett, 1940-ben kapta meg egyetemi magántanári kinevezését. Értékes publikációi alapján több külföldi intézet hívta meg, járt Bécsben, Liègeben, Oxfordban, Nápolyban. Alapvető felismerései voltak, azonban a további kutatással Szent-Györgyi mást, Straub-F. Brunót bízta meg. A háborús években is munkahelyén volt, bátorságának köszönhető a labor felszerelésének megmentése. 1945-ben Budapestre költözött, az Orvos-Vegytani Intézet munkatársa lett, majd 1951-től kinevezték a Kórbonctani és Kísérleti Rákkutató Intézet docensének. Férjével, Baló Józseffel az izomkontraktilis fehérjékkel kapcsolatban végzett kutatásokat. 1955-ben védte meg akadémiai doktori értekezését, ugyanabban az évben megkapta a Kossuth-díjat. 1970-ben nyugdíjba ment, a Gerontológiai Intézet tanácsadójaként folytatta tudományos munkáját. Rangos külföldi lapokban publikált, komoly nemzetközi elismerésre tett szert, Hazai és külföldi tudományos társaságok, tudományos lapok szerkesztőbizottsági tagja volt. A Magyar Tudományos Akadémia nem, de a német Kaiserliche Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina beválasztotta tagjai közé.  


Február 6. Mary Rudge angol sakkozó 1842 – 1919) 

A világon az első női nemzetközi sakkverseny győztese, és az első nő, aki szimultán sakkbemutatókat tartott. Leominsterben született, orvos apja tanította meg sakkozni. 1872-ben egy levelező sakkversenyen indult és jó eredményt ért el. Apja halála után Bristolba költözött és a sakk került élet középpontjába. Ő volt az első nő, akit a Bristol Chess Club felvett tagjai közé, hamarosan az egyesület legjobb versenyzői közé számított. Több versenyt nyert és szimultánokat is adott.  Az 1880-as évek végére őt tartották a világ legjobb sakkozónőjének. 1897-ben megnyerte a Londonban tartott első női nemzetközi sakkversenyt. A rákövetkező évben Londonban Emanuel Lasker tartott szimultánt, egyik ellenfele Mary volt. A világbajnok vesztett állásban időzavarba került és feladta a partit. 


Február 7. amerikai zsoké (sz. 1948) alt

1969 februárjában a rangos floridai Hialeah Park pályán először versenyző, fiatal zsokét rendőrök kísérték a starthelyre, a közönség "Menj vissza a konyhába!" (és durvább) kiabálása közepette. Az első profi versenyére készülő zsoké ugyanis nő volt. Szintén ő volt az első nő, aki profi versenyen győzött, és aki a rangos Kentucky Derbyn indulhatott. 1985-ben vonult vissza, pályafutása alatt 230 győzelmet aratott. Csak a versenyzéssel szakított, a lovakkal nem, birtokán lótenyésztéssel, lóneveléssel, szaktanácsadással foglalkozik.


Február 7. pedagógus (1884–1940)alt

A szociáldemokrata nőmozgalom egyik megalapítója és vezetője már egyetemi évei alatt részt vett a munkásmozgalomban. Az Országos Nőszervező Bizottság alapító tagja, többször megválasztották a Budapesti Nőbizottság elnökének. Az 1914. március 8-án Magyarországon először megtartott nemzetközi nőnap első szónoka volt. 1918-ban beválasztották a Magyar Szociáldemokrata Párt vezetőségébe. Aktív szerepet vállalt a nőmozgalomban, a Nőmunkás című lapnak megalakulásától egyik szerkesztője és cikkírója volt. 


Február 7. író (1839–1905)alt

Bajza József leánya tizenhétéves korában kezdett publikálni, termékeny és sikeres írónak bizonyult. Regényei mellett sok elbeszélést írt, főmunkatársa volt a Nővilágnak, írásait gyakran közölte többek között a Koszorú, a Hölgyfutár, a Pesti Hírlap, a Pesti Napló. Szalonja a pesti irodalmi élet központja volt. Ő volt az első nő, akit a Petőfi-társaság beválasztott tagjai közé 1878-ban. 

Néhány munkája: Beszélyek;  A fátyol titkai; A vér hatalma; Saját kezébe; A gyöngysor; Tűzben; A házasság titka; Két szív harca; A hegység tündére; Becsületszó; Zöld gyepen; Végzetes tévedés; Leányok tükre (Nagy magyar nők élete) .


Február 7. német úszó (sz. 1966) 

Az első női sportoló, aki egy olimpián 6 aranyérmet nyert. Lipcsében született, sportiskolába járt. 16 évesen úszta meg első világrekordját a német vegyesváltó tagjaként. 1984-ben 200 gyorson állított fel világrekordot, olimpiai aranyérem várományos volt, de a németek nem indultak Los Angelesben. 1985-ben eltört egy csigolyája, egy teljes éve ráment a gyógyulásra. 1986-ban a madridi világbajnokságon négy aranyat nyert (100 gyors, 200 vegyes, 4x100 vegyesváltó, 4x100 gyorsváltó). A következő évben az Európa-bajnokságon ötször volt első helyezett. Az 1988-as szöuli olimpiai játékokokon hat számban indult (100 pillangó, 50 gyors, 100 gyors, 100 hát,  4x100 gyorsváltó, 4x100 vegyesváltó) valamennyiben nyert. A következő évben visszavonult és televíziós sportkommentátor lett. A Swimming World magazine 1984, 1986 és 1988-ban választotta meg az Év úszónőjének. 


Február 7. jemeni újságíró, emberjogi aktivista 1979 

2011-ben Nobel-békedíjjal tüntették ki a nők jogaiért, a politikai részvételért és a békéért folytatott erőszakmentes küzdelméért. A „forradalom anyja” volt az első jemeni és az első arab nő, aki Nobel-díjat kapott. Taiz-ban született, haladó szellemű értelmiségi családba. 1999-ben közgazdaságtanból diplomázott, mesterdiplomáját politikatudományból készítette. 2005-ben egyik alapítója volt a Women Journalists Without Chains nevű szervezetnek, melynek célja a nők jogainak, a polgárjogoknak, a szólásszabadságnak a kívívása. Cikkeket írt, dokumentumfilmeket készített, melyeket a jemeni vezetés államellenesnek és lázítónak minősített. Tevékenységéért halálos fenyegetéseket kapott, többször letartóztatták. A Nobel-díj átvétele után az egész világon megismerték a nevét, egyetemeken és nemzetközi konferenciákon tartott előadásokat. 2012-ben a kanadai University of Alberta tiszteletbeli doktorának választotta. 


Február 7. angol zeneszerző (1825–1877)   

A Surrey grófsági Bansteadban született, katonacsalád lánya. Fiatalon kezdett zongorát tanulni, többek között Theodor Dohler és Bernhard Molique voltak a mesterei. Később érdeklődése a zeneszerzés felé fordult, Saverio Mercadantetól tanult komponálni. Termékeny és népszerű szerző volt,  dalok és balladák mellett operákat, kantátákat, kórusműveket publikált. 1874-ben George March felesége lett, aki több operájának a szövegkönyvét írta.
Néhány munkája: operák - Widows Bewitched; Lost and Found; The Shepherd of Cournouailles; The Lion's Mouth; kantáták -  Evangeline; Graziella; Dreamland.

 


Február 8. finn író (1916–1994)alt

A második világháború utáni finn írógeneráció egyik legjelentősebb tagja. Regényeiben fontos szerepet kapnak a nők, az elnyomottak, az erőszakosan félretaszítottak. Főművének a Tampere trilógiát (Himmun rakkaudet, Koreuden tähden, Ruusuköynnös) tekintik, amely a hetvenes években jelent meg. Néhány munkája: Kattoparveke, Pyhä Birgitta, Pasianssi, Lapsuuden lupaus. Magyarul olvasható novellái a A fiúk téli kalandozása (Mai finn kisregények) és a Télidő havazás előtt (Modern finn elbeszélők) antológiákban találhatók.


Február 8. amerikai feltaláló (1888–1973)alt

Művészcsaládból származott, az egyetemen bölcsészeti tárgyakakat hallgatott. Az 1920-as évek elején New York-ba költözött. A korabeli lapok Beulah-t gyönyörű, vöröshajú, kecses, karizmatikus személyiségnek írták le. Szállodákban lakott, élénk társadalmi életet élt, férjhez nem ment. Első találmánya 25 éves korában egy vákumos fagylaltgép volt. Az egyik legsikeresebb a cserélhető huzattal ellátott esernyő volt, amit a hölgyek ruhájukhoz illően tudtak hordani. 110 találmánya és 40 szabadalma közül néhány: az első orsó nélküli varrógép, Protográf (indigó nélkül négy másolatot készítő írógép), gyerekeknek: Dolly Dips (szappant tartalmazó szivacs), Miss Illusion szeme színét változtatni tudó baba.

 


Február 8. pedagógus (1863–19??)alt

A magyar fonomimika megteremtője Kolozsvárott született, az ottani tanítóképzőben végzett 1880-ban. Nevelőnő, majd egy kolozsvári, később a mátyásföldi elemi iskola tanítónője volt 1899 és 1909 között. Megtanult franciául, megismerte Augustin Grosselin alapvető művét a fonomimikai módszerről  és alkalmazta a hazai olvasástanításban. Hatalmas sikerrel tartott bemutató tanításokat szerte az országban, módszerét sok iskola átvette. A Család és Iskola és a Néptanoda című lapok munkatársa volt, Róza néni álnéven meséket írt a Jó Pajtás című lapba, valamint románból és franciából fordított pedagógiai és szépirodalmi műveket. Munkásságáért megkapta a Société pour l'Instruction et la Protection des Enfants Sourds et Muets ou Arrierés bronz- (1901) és aranyérmét (1927), valamint az MTA Wodianer-díját (1906).

Néhány munkája: Phonomimikai előgyakorlatok az olvasás és írás tanításához; A fonomimika az írva-olvasás szolgálatában;  Olvasástanítás Tomcsányiné módszere szerint; Nyelvgyakorló vezérkönyv a helyes beszéd, a helyesírás és fogalmazás elsajátítására az elemi iskolák II–VI. osztálya számára. 


Február 8. kanadai tanár, politikus (sz. 1929) 

Calgaryban született, a métis törzs tagja és az első métis nő volt, akiből szenátor lett. Az Alberta Institute of Technology hallgatója volt, diplomája kézhezvétele után a Company of Young Canadians-nál kezdett dolgozni. Hét gyerek nevelése mellett egész életét népe sorsának jobbítására fordította. Többbek között a Metis National Council Senate és az Aboriginal Women's Business Development Corporation elnöke volt. Az első métis nő volt, aki megkapta a National Aboriginal Achievement Award-ot. 1997-ben választották be Kanada parlamentjébe, Alberta képviselője volt 2004-ig, amikor betöltötte 75. évét. Parlamenti munkájának befejezése után változatlan energiával folytatta aktivista tevékenységét. 


 

Február 8. amerikai író (1850–1904)

 

 


Február 8. ausztrál parlamenti képviselő, aki sokat tett a nyilvános szoptatás elismertetéséért (sz. 1977)


Február 9. Peggy A Whitson amerikai biokémikus, űrhajós (sz. 1960)alt

1985-ben doktorált a Rice egyetemen, majd a NASA houstoni űrkutatási központjának tudományos kutatója lett. A Shuttle-Mir program tudományos vezetője, az amerikai-orosz űrkutatási együttműködés társelnöke. Első űrutazása 2002-ben volt, hat hónapot töltött az űrállomáson, tudományos kutatásokat végzett. Második útja 2007 októberétől 2008 áprilisáig tartott, ennek az expedíciónak - az első nő ebben a beosztásban - ő volt a parancsnoka.  A nemzetközi űrállomáson töltött hónapok alatt öt űrsétát tett. 


Február 9.   író (1895–1967)alt

A Nyugat pályázatán díjat nyert Ez a ház eladó című novellájával.  Rendszeresen publikált (Új Idők,  Pesti Hírlap, Pester Lloyd), amíg zsidó származása miatt le nem tiltották. Férjével, Nagy Lajossal bújkáltak, csak 1945 után jelentek meg ismét írásaik. 

Gyűjteményes kötetei: Fur-Fa-Rag-Ta kínai ezermester kópéságai (mesék), Ez a ház eladó (novellák).


Február 9. svájci jogász, diplomata (sz. 1947) alt

Olasz anyanyelvén kívül németül, franciául és angolul beszél, Svájcban és Angliában tanult jogot. 1981-ben a luganoi körzet ügyésze volt, pénzmosással, kémkedéssel, terrorizmussal,  drogkereskedelemmel, fegyvercsempészettel kapcsolatos ügyekkel foglalkozott. Öt évig Svájc főállamügyészeként dolgozott, majd az ENSZ háborús törvényszékének főügyésze volt. Ő vizsgálta a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket, valamint a ruandai mészárlásokat. 2008 és 2011 között Svájc nagykövete volt Argentínában. 2011-től az ENSZ Független Szíriai Vizsgálóbizottságának dolgozott. 2008-ban publikálta La caccia: Io e i criminali di guerra (A hajsza: én és a háborús bűnösök) című könyvét. 


Február 9. amerikai feltaláló, üzletasszony (1819–1883) 

A nők részére készült, Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound nevű tonik feltalálója. Kvéker családba született,  a Lynn Academy elvégzése után tanítónő lett és lelkesen támogatott minden haladó mozgalmat, a rabszolgafelszabadítást, az alkoholellenes mozgalmat, a női egyenjogúságot. 1843-ban férjhez ment és az elkövetkező 30 évet gyerekneveléssel, háztartásvezetéssel töltötte, valamint gyógynövényekkel kísérletezett. Összeállított egy italt, mely a menstruációs görcsöket jelentősen csökkentette, és ezt ismerőseivel is megosztotta. 1875-ben kezdett vele kereskedni, egyik fia javaslatára az üvegeken és a hirdetéseken saját arcképe is szerepelt. A tonik igen népszerű lett, az üzlet virágzott. Nők, akik szégyelltek orvoshoz fordulni, vagy elutasító viselkedést tapasztaltak, egyéb problémáikat is megírták neki. A levelekben gyakran jelentkező ismerethiány hatására egy kis kézikönyvet írt, melyben a női szervek működését mutatta be a pubertástól a menopauzáig. Az ismertetőt ingyen osztotta szét a nők között. 


 

Február 9. amerikai költő (1874–1925)

 

 

 


Február 9. holland orvos, feminista  (1854–1929)

 

 


Február 10. Adelina Patti operaénekes (1843–1919)alt

A XIX. század második felének legünnepeltebb divája Madridban született, olasz operaénekes szülők gyermekeként. Amerikában nőtt fel, első fellépése is itt volt 7 éves korában. Hangjának hihetetlen tisztasága, technikai tudása és személyiségének varázsa korai, de tartós sikereket hozott neki. Fellépett az Egyesült Államok, Európa, Oroszország, Dél-Amerika operaházaiban, csodálatos hangja és elbűvölő megjelenése mindenütt diadalt aratott. "A legjobb énekes, akit valaha is hallottam" – ez Verdi véleménye volt Pattiról.


Február 10. Diósi Ágnes szociográfus (1932–2005)alt

Ezt írja magáról: „Sorsomat, pályafutásomat két körülmény határozta meg. Nőnek születtem. Zsidónak születtem. Mindkettőt áldásnak tekintem, és kegyelmi állapotnak tartom a mások szenvedése iránti fogékonyságot. Úgy vélem, a szociográfia mindig, a mindenkori alullévőkért kell, hogy fölemelje szavát, és amíg a világ világ, tiltakoznia kell annak kettéosztottsága ellen. Örülök, hogy van négy gyerekem, nyolc unokám, és már dédunokám is lesz, mire betöltöm a hetvenediket. Örülök, hogy nem éltem hiába.

Néhány műve: Hetediziglen; Cigányút; Várj, madár; Szűz Mária zsebkendője, Szemtől szemben a magyarországi cigánysággal.


Február 10. Edith Clarke amerikai mérnök (1883–1959)alt

1908-ban a Vassar College-ban diplomázott matematikából és csillagászatból. Néhány évig tanított, majd a wisconsini egyetem mérnöktovábbképző programjában vett részt. Bostonban az AT&T-nél (American Telephone and Telegraph) egy számítástechnikai problémákkal foglalkozó kisebb csoportot vezetett. 1919 júniusában a bostoni Massachusetts Institute of Technology-ban - első nőként - megvédte doktori disszertációját. 1922-től a General Electricnél dolgozott. 1926-ban az első nő volt, aki az American Institute of Electrical Engineers évi rendes közgyűlésén előadást tartott. Sokat publikált, egyetemi tankönyvet írt, több szabadalmát fogadták el. 1947-ben elfogadta a University of Texas meghívását, így lett ő az első mérnöki tudományt oktató nő.


Február 10. román orvos, feminista 1857 – 1919 

Az első román orvosnő középiskoláit Bukarestben végezte. 1877-ben beiratkozott a zürichi egyetem orvoskarára majd tanulmányait a montpellieri egyetemen folytatta, a román újságok állandó figyelme mellett. 1884-ben megkapta doktori diplomáját, hazatért, magánpraxist nyitott és sikertelenül megpályázott egy nőgyógyászi állást a Brâncovenesc kórházban. 1886-tól az Elena Doamna női menhely egészségügyi vezetője volt, 1891-ben kinevezték a bukaresti Filantropia kórház nőgyógyász főorvosának. Orvosi munkája mellett szociális és nőjogi területen végzett komoly munkát. 1897-ben megalapította a Sociatatea Maternal egyesületet, 1899-ben létrehozta az ország első óvodáját. Az 1900-ban Párizsban tartott feminista kongresszuson nagysikerű előadást tartott a román munkásnők helyzetéről. 


Február 10. Ragnhild Marie Hatton norvég történész, életrajzíró 1913 – 1995  

Az egyik legkiemelkedőbb angol történész Bergenben született, 1936-ban diplomázott az oslói egyetemen. Ugyanabban az évben házasságot kötött Harry Hatton angol üzletemberrel, akivel Londonba költözött. Doktori disszertációját a londoni University College-ban készítette és védte meg 1947-ben. 1949-től a London School of Economics tanára volt, 1968-ban kapta meg professzori kinevezését. 1974-78 között az egyetem dékánja, 1978-81 között a történelem tanszék vezetője volt. Kutatásai, publikációi a legnevesebb történészek közé emelték, komoly nemzetközi tekintélyre tett szert, több egyetem meghívott előadója, a Royal Historical Society tagja, az American Historical Association tiszteletbeli külföldi tagja, a La Academia Panamanena de la Historia tiszteletbeli levelező tagja volt. Többek között megkapta Royal Norwegian Order of St. Olav tiszti keresztjét, a Commander of the Order of the Polar Star és a French Palmes Académiques elismeréseket. 
Néhány munkája: Diplomatic relations between Great Britain and the Dutch Republic, 1714–1721; Charles XII of Sweden; Europe in the age of Louis XIV; Charles XII; George I: elector and king; Karl XII av Sverige. 


Február 10. ír csillagász, író (1842– 1907)  

Skibbereenben született, jómódú, a művészetek és a tudomány iránt érdeklődő családba. Testvéreivel együtt otthon nevelkedett, többek között latint, görögöt, matematikát és csillagászatot tanult, apja teleszkópjával vizsgálta az eget. 15 évesen írta meg első, tudománytörténettel foglalkozó cikkeit az Edinburgh Review számára. Az Encyclopædia Britannica szerkesztői  megbízták 30 csillagász életrajzának megírásával a lexikon részére. Dolgozott a Dictionary of National Biography és a Catholic Encyclopedia felkérésére is.  Tagja volt a British Astronomical Association -nek és 1903-ban a Royal Astronomical Society tiszteletbeli tagjává választották. 1893-ban a Royal Institution az  Actonian Prize díjat adományozta neki. A Holdon a Clerke kráter viseli a nevét.   
Néhány munkája: A Popular History of Astronomy during the Nineteenth Century; The System of the Stars; The Herschels and Modern Astronomy; Problems in Astrophysics; Modern Cosmogonies. 


Február 11. osztrák munkásnő, feminista (1869–1939)

altA tizenötgyerekes bécsi munkáscsaládból származó lány tízéves korában kezdett dolgozni. Az SPÖ (Sozialdemokratischen Partei Österreichs) egyik gyűlésére bátyja vitte el. A párt vezetői felfigyeltek a jó fellépésű, a nők problémáiról hatásos beszédeket tartó fiatal lányra, segítették tanulni, továbbképezni magát. Adelheid 1893-ban szervezője és vezetője volt az első női sztrájknak, melyben egy bécsi ruhagyár 600 női dolgozója vett részt. Még ugyanabban az évben megalapította a Libertas csoportot, amely nőket készített fel arra, hogy politikai vitákban helyt tudjanak állni. Szintén 1893-ban alapította meg az Arbeiterinnen-Zeitung (Munkásnők újsága) című lapot, melynek első szerkesztője volt. A párt vezetői felkérték, hogy írja meg önéletrajzát, ami példát, bíztatást adhat a többi munkásnőnek. A Die Jugendgeschichte einer Arbeiterin (Egy munkásnő önéletrajza) 1909-ben jelent meg, névtelenül, August Bebel írt hozzá előszót. A könyv korának egyik legolvasottabb politikai műve volt, több nyelvre lefordították. Adelheidet beválasztották az SPÖ központi bizottságába, az első világháború után Bécs város önkormányzatának, az 1920-as években az osztrák parlamentnek a tagja. Mint képviselő, fő feladatának a szociális problémákat és a nők helyzetének rendezését tekintette. Javaslatokat nyújtott be a családjogi törvény megreformálására, mely a férfit, mint családfőt, korlátlan jogokkal ruházta fel. Harcolt az abortusz legalizálásáért, a férfiak és nők egyenlő bérezéséért. 1939-ben, agyvérzésben halt meg. 


Február 11. skót festő, illusztrátor (1936–2008)alt

Skócia egyik legnagyobb kortárs festője Orkney szigetén született és életének javarészét ott is töltötte. A környező táj inspirálta képeinek témáját, a szülőföld szeretete jelent meg munkáiban. A visszavonult életet élő, szerény művész képei a világ valamennyi neves galériájában megtalálhatók. 

 

 


Február 11. svéd üzletasszony (1726–1774)

alt

Greta Lythberg gazdag kereskedőcsaládba született Visbyben. A megszokottól eltérő alapos oktatást kapott és apja mellett dolgozott. 1744-ben házasságot kötött a német Jürgen Donnerrel, aki Visbyben alapított export-import céget. Négy gyereket szült, emellett ő volt a könyvelő. 1751-ben megözvegyült, akkor kezébe vette a cég vezetését. Húsz hajóból álló kereskedőflottát hozott létre, gyárat alapított a Gotland szigeten, az üzlet a hitetlenkedő  partnerek ellenére felvirágzott. Két fiának nem engedett beleszólást a vezetésbe, de segített nekik saját üzletetüket megalapítani. Az anyavállalat irányítását csak akkor adta át nekik, amikor súlyosan megbetegedett. 


Február 11. brit divattervező (sz. 1934) 

A miniszoknya megalkotója a londoni Goldsmith’s College of Art elvégzése után néhány évig kalaptervezéssel foglalkozott. 1957-ben férjével Bazaar néven a King's Road-on butikot nyitott, ami azonnal sikeres lett. A fiatal tervezőnő kortársait akarta öltöztetni, vidám, laza, néha bolondos ötletei alapján készült ruhái nemcsak Angliában, de a kontinensen és Amerikában is gyorsan népszerűek lettek. A miniszoknya, a forrónadrág, az élénkszínű mintás harisnya a fiatalok mindennapi viselete lett. 1966-ban Quant by Quant címen publikálta első önéletrajzi könyvét, a második Mary Quant: Autobiography címen 2011-ben jelent meg. Munkássága elismeréséül a királynő 1966-ban az Order of the British Empire, 2015-ben a Dame Commander of the Order of the British Empire címet adományozta neki. 


Február 11. belga pedagógus, író, feminista (1806–1854) 

Brüsszelben született, jómódú értelmiségi, szabadelvű családba. Gondos nevelést kapott, az irodalom és a természettudományok mellett a filozófiával és a politikával is fiatalon megismerkedett. Kezdetben Saint-Simon követője volt, később Charles Fourier lelkes híve lett. Marie de G*** írói álnéven főleg filozófiával, oktatással, feminista témákkal kapcsolatos cikkeket és tankönyveket publikált. Jean-Baptiste Gatti olasz művésszel kötött házassága után néhány évet Párizsban töltöttek. Brüsszelbe való visszatérése után a lányiskolák és tanítőképző intézetek tanfelügyelőjévé nevezték ki. Egyik lánya,méltó követője volt.  
Néhány munkája: De la condition sociale des femmes aux dix-neuvième siècle; Esquisses sur les femmes; Fourier et son système; Réalisation d'une commune sociétaire d'après la théorie de Charles Fourrier.  


Február 11. német feminista, szabadgondolkodó, abolicionista (1819–1884) 

Hamburgban született, apja orvos, anyja ismert költő, házuk a liberális értelmiség egyik találkozóhelye volt. Szülei halála után egy időre nővérével, Ludmillával együtt nagybátyjánál élt. 1943-ban, egy vita után Drezdába, majd Hamburgba költözött, ahol Jean Baptist Baison színtársulatát támogatta, fel is lépett néhány darabban. 1851-ben Jean Baptiste Baison. Ein Lebensbild címmel könyvet is írt a színészről. 1852-ben az Egyesült Államokba emigrált, New Yorkban telepedett le. Kezdetben a Morgenblatt für gebildete Lese című lapban megjelent cikkei honoráriumából élt, publikációit gyakran férfinévvel jegyezte. Később rendszeresen közölték cikkeit a Telegraph for Germany, Seasons, Morning Journal for educated readers, Süddeutsche Post, Journal of Fine Arts és a German-American Conversations-Lexikon. Életének jelentős mozzanata a karizmatikus volt rabszolga, vezető polgárjogi harcos Frederick Douglass-al való megismerkedése. Bár a férfi házas volt, komoly kapcsolat szövődött közöttük, amely 26 évig tartott. 1884-ben Ottilie Párizsban volt, amikor megtudta, hogy megözvegyült barátja fiatal titkárnőjét vette feleségül . Ezért, vagy mert megtudta, hogy mellrákban szenved, egy parkban halálos adag mérget vett be. 


Február 12. amerikai matematikus (1921–2006)

altAz első komputer programozók egyike Írországban született, gyermekkorában családjával az Egyesült Államokba költözött. A Chestnut Hill College-ban diplomázott matematikából 1942-ben. A hadseregnek nagy szüksége volt képzett matematikusokra, így Kay is „emberi számítógép” lett a Moore School of Engineering-nél. 1945-ben hat nőt választottak ki, hogy az ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) kifejlesztésén dolgozzanak. Az ENIAC több mint 3 m magas, kb. 25 m hosszú volt, és 30 tonnát nyomott. Programozását Kay és társai végezték.


Február 12. orosz/német pszichoanalitikus, író (1861–1937)

altElőkelő szentpétervári család lánya, művelt és szép. Az első női hallgatók között volt a zürichi egyetemen, beutazta Európát. Tudósok, művészek tartoztak ismeretségi köréhez, Nietzsche, Wagner, Rilke és Freud bizalmas barátja volt. Termékeny író, regényeket, színdarabokat, esszéket, szakkönyveket, életrajzokat publikált, az első női pszichoanalítikusok egyike volt. 

Néhány munkája: Im Kampf Um Gott; Die Tarnkappe; Aus fremder Seele; Friedrich Nietzsche in seinen Werke; Die Erotik; Das "zweideutige" Lacheln der Erotik: Texte zur Psychoanalyse; Lebensrückblick.


Február 12. német/brazil forradalmár (1908–1942)

alt

Münichben született, zsidó értelmiségi család lánya. Belépett a német ifjúkommunisták pártjába, kommunista agitációért 1926-ban két hónapra bebörtönözték. 1928-ban részt vett Otto Braun megszöktetésében és Moszkvába menekült vele, ahol a Komintern-nek dolgozott. 1935-ben Luis Carlos Prestest, a „remény lovagját” kísérte haza Brazíliába, a hosszú hajóúton egymásba szerettek. A Getulio Vargas diktátor  megdöntéséért kitört forradalom elbukott, a szervezőket bebörtönözték. Nemzetközi tiltakozás ellenére 1936-ban Olgát, aki hetedik hónapos terhes volt, kiadták a náci Németországnak. Berlinben, a Gestapo börtönében szülte meg lányát, a szülés után a ravensbrücki koncentrációs táborba hurcolták, ahol 1942-ben gázkamrában gyilkolták meg. Kislánya komoly nemzetközi erőfeszítések után 1938-ban Mexikóban élő apai nagyanyjához került. 


Február 12. spanyol politikus, feminista (1888–1972) 

Munkáscsaládból származott, munka mellett végezte el a madridi jogi egyetemet 1924-ben. Ügyvédi munkája mellett szociális problémák és a nőkérdés foglalkoztatta, alapítója volt az Asociación Femenina Universitaria egyesületnek. A Partido Radical (radikális párt) képviselőjeként 1931-ben bejutott a parlamentbe, ahol a törvényhozási bizottság tagjaként komoly része volt abban, hogy a nők szavazati jogot kaptak. A nők befolyásának erősítésére létrehozta a feminista Unión Republicana Femenina szervezetet. A következő választáson nem jutott be a parlamentbe, a Franco rezsim hatalomrakerülése után menekülnie kellett, Argentínában, majd 1955-től haláláig Svájcban élt. Számkivetésének évei alatt több publikációja jelent meg, mint az El derecho femenino en España és a La situación jurídica de la mujer española. 


Február 12. svéd archeológus, politikus, feminista (1891–1964)  

Stocholmban született, az ottani egyetemen tanult művészettörténetet és archeológiát, 1915-ben diplomázott. Végzés után ásatásokon dolgozott Adelsö-ben és Gästrikland-ban. 1922-ben elnyerte a The international federation of university women ösztöndíját. 1924-25 között a francia Musée des Antiquités Nationales munkatársa volt. Már diákkorától kezdve szakmai munkája mellett szociális aktivistaként is dolgozott. Bekapcsolódott a nőmozgalomba is, elnökségi tagja volt a Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund-nak. 1938-ban beválasztották a svéd parlament képviselői közé. 1937-49 között a Fredrika-Bremer-förbundet egyesület elnöke volt. 1939-46 között az International Alliance of Women alelnöki, majd 1946-52 között elnöki tisztségét töltötte be. 1936-ban megkapta a legmagasabb svéd állami kitüntetést, az Illis Quorum-ot.  


Február 13. Marjorie Jackson ausztrál atléta, politikus (sz. 1931) 

altAz első ausztrál nő, aki atlétikában olimpiai aranyérmet nyert. Az 1952-ben tartott olimpián Helsinkiben megnyerte a 100 és a 200 méteres futószámot is. 7 aranyérmet nyert a nemzetközösségi játékokon, tíz világrekord fűződik a nevéhez. Sportolói pályafutásának befejeztével politikával kezdett foglalkozni. 2001 és 2007 között Dél-Ausztrália kormányzója volt. Ausztráliában tett látogatása során II. Erzsébet a Commander of the Royal Victorian Order elismerést adományozta neki. Egyéb kitüntetései mellett az Olympic Order, a NOB által adományozható legmagasabb kitüntetés birtokosa. 


Február 13. pedagógus, író, műfordító (1845–1914)

altTeleki Blanka unokahúga Párizsban tanult, 1861-ben tanítónői, 1864-ben tanárnői képesítést szerzett. 1872-ben Budapesten telepedett le, a Veres Pálné-féle Nőegylet intézetében és a kézimunka-ipariskolában tanított. 1880-tól Kolozsváron kinevezték az újonnan alapított kolozsvári felsőbb leányiskola igazgatójának. Tankönyvei és pedagógiai cikkei mellett francia műfordításai is megjelentek. 

Néhány munkája: Nőtan, vagy az asszonyi hivatás tudománya; Neveléstan; Gróf Teleki Blanka élete; Francia olvasókönyv felsőbb leányiskolák számára (Lectures francaises); George Sand: A hóember; Jókai Mór: Le fils de ľhomme au cœur de pierre.


Február 13. brazil orvos, feminista, politikus (1892–1982)

altAz első nő, akit beválasztottak a brazil parlamentbe és 1934-ben részt vett az alkotmány megszövegezésében. São Pauloban született, az ottani orvosegyetemen diplomázott 1926-ban. Az 1932-es alkotmányos forradalom alatt 700 nő részvételével szervezett tiltakozó megmozdulást. 1933-ban került be a parlamentbe, ahol az egészségügyi és oktatási bizottság tagja volt.  Alapító tagja és néhány évig elnöke volt a Brazilian Academy of Medical Women-nek. A National Congress feloszlatása után német, francia és svájci kórházakban dolgozott. 

 


Február 13. délafrikai rendező, színész (1889–1974) 

Az első, leszbikus témát feldolgozó rendező Budapesten született. 1899-ben családjával Dél-Afrikába költözött, ahol a johannesburgi német iskolában tanult.  1910-től a berlini színművészeti akadémián Max Reinhardt tanítványa volt. Először kisebb, majd egyre komolyabb szerepekben lett ismert. 1931-ben Mädchen in Uniform (Lányok az intézetben) címmel rendezett filmje, melyben kizárólag nők szerepeltek, világsikert hozott számára. Következő filmjét Angliában a Korda stúdióban forgatta Men of Tomorrow címmel. 1939-ban visszatért Dél-Afrikába, egyik alapítója volt a johannesburgi nemzeti színháznak. Az elkövetkező évtizedeket kizárólag a szinháznak szentelte, 85 éves koráig dolgozott.   


Február 13. filozófus, egyetemi tanár, akadémikus (sz. 1943)  

1970-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen védte meg doktori értekezését és nyerte el a filozófia doktora címet. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem emeritus professzora, 1989-99 között az egyetem Társadalomtudományi karának Filozófia és Tudománytörténet tanszékén volt tanszékvezető. Nemzetközileg elismert tudós, vendégprofesszor volt többek között az Interuniverzitetski Centar Dubrovnik-ban, az Egyesült Államokban a St. John’s és a Rutgers egyetemeken. A Technika-, Mérnök- és Tudománytörténet Doktori Iskola alapítója és vezetője, több hazai és nemzetközi tudományos egyesület tagja. A Polanyiana főszerkesztője, az International Studies in the Philosophy of Science szerkesztőbizottságának tagja.  
Néhány munkája: A tudományos problémától az elméletig; A tudományfejlődés-elméletek története; A tudományfejlődés kérdőjelei; Changing Tools, Case Studies in the History of Scientific Methodology; A ráció világossága és a tudomány sötét oldala; Michael Polanyi on Implicit Belief Systems, Stability and Truth; Az újrarendezett kozmosz. 


Február 14. osztrák politikus, feminista (1939–2010)

1alt969-ben  Bécs XIV. kerületének képviselőjeként kezdte politikia karrierjét. Nevéhez fűzódik az első Frauenhaus létrehozása, mely bántalmazott nőknek adott menedéket. Több évig nőügyi miniszterként tevékenykedett. Kezdeményezésére szervezték meg az első nemzetközi konferenciát, amely a nők és gyermekek ellen elkövetett erőszakkal foglalkozott. Véleménye szerint: „A nők egyenjogúsága és lehetőségekhez juttatása többet jelent, mint pusztán a születésszabályozáshoz való jog. A hatalom megosztását, a politikai vezetéshez való hozzáférést, a nők gazdasági függetlenségét jelenti.” 


Február 14. zimbabwei író (sz. 1959)

altA modern afrikai klasszikusok legjobbjai között tartják számon. Az egykori Rodéziában született, tanulmányainak jórészét Angliában végezte. Az irodalom mellett a filmkészítés is foglalkoztatja. Munkáiban visszatérő motívum a patriarchális családmodell elnyomó természete, a nők öntudatra ébredése.  Leghíresebb műve a Nervous conditions 1989-ben elnyerte a Brit Nemzetközösségi Írók díját (Commonwealth Writers' Prize).        

Néhány munkája: The Letter; She No Longer Weeps; The Book of Not: A Sequel to Nervous Conditions.  Film: Everyone's Child.


Február 14. német autodidakta tudós (1862–1935)

alt

1891. március 12-én a rangos Nature folyóiratban "Surface Tension" címmel megjelent egy nagy feltűnést keltő cikk. Szerzője egy német háziasszony, aki mosogatás közben kísérletezett, és felfedezte a kollapszusnyomás létezését és berendezést szerkesztett annak mérésére. Agnes Braunschweigben élt családjával,  a középiskola elvégzése után a háztartást vezette, nő lévén nem tanulhatott tovább. Öccse, aki fizikusnak tanult és ismerte húga tudományok iránti érdeklődését, ellátta őt tudományos könyvekkel. Az első cikket követte a többi, a hivatalos végzettséggel nem rendelkező nő, aki továbbra is konyhájában kísérletezett, a felülettudomány elismert kutatója lett. 1931-ben megkapta a Laura Leonard Award-ot, 1932-ben pedig a Technische Hochschule Braunschweig tiszteletbeli doktorává választotta. 


Február 14. amerikai feltaláló (1838–1914) 

12 évesen egy textilgyárban szemtanúja volt egy balesetnek, a hasonló esetek elkerülésére kitalált egy szerkezetet, amely azonnal leállítja a gép működését, ha valami megakad benne. Következő komoly találmánya a laposfenekű papírzacskó készítésére szolgáló gép volt. A prototípust egy mühelyben készítette el, ahol egy Charles Annan nevű férfi ellopta és saját nevén szabadalmaztatta. Margaret pert indított, amelyet megnyert és a szabadalom 1871-ben az ő  nevére került. Bostonban saját műhelyt vásárolt, ott dolgozta ki ötleteit. Élete során több, mint száz találmánya volt és 27 szabadalom van a nevén. 2006-ban beválasztották a National Inventors Hall of Fame tagjai közé.  


Február 14. ausztrál szakszervezeti aktivista, szüfrazsista (1821–1909)  

Az írországi Monaghamban született, ottani életéről kevés az információ. Korán megözvegyült, 1879-ben lányával együtt Ausztráliába, Adelaide-ba utazott beteg fia ápolására. 1883-ban csatlakozott a Social Purity Society egyesülethez, melynek céljai a gyerekmunka betiltása, a fiatal nők zaklatásának, szexuális kiszolgáltatottságának megszüntetése és a beleegyezési korhatár felemelése voltak. Határozott fellépésük eredményes volt, 1885-ben a beleegyezési korhatárt törvényileg 13-ról 16 évre emelték. 1888-ban a a dél-ausztráliai Women's Suffrage League egyik alapító tagja és titkára volt. 1890-ben javaslatára, a munkásnők érdekvédelmére, megalakult a Working Women's Trades Union, melynek titkárává választották. 1893-ban, több aktivistával együtt, körbeutazta Dél-ausztráliát, hogy aláírásokat gyűjtsön a nők választójogáért. Az aláírási íveket összeragasztották, a parlamenthez benyújtott petíció tekercse 122 méteres volt. 1894. december 18-án az Adult Suffrage Bill életbelépett, a nők választók és választhatók lettek. A törvény életbelépése után is folytatta tevékenységét a kiszolgáltatott emberek érdekében, a Female Refuge, a Distressed Women's and Children's Committee és az Adelaide Sick Poor Fund munkájában való részvételével. 


Február 14. Anna Howard Shaw amerikai lelkész, orvos, szüfrazsett 1847 - 1919 

A szüfrazsett mozgalom karizmatikus alakja, az első női lelkészek egyike Angliában született, családja 1851-ben emigrált az Egyesült Államokba. Egy Big Rapids közelében lévő farmon nőtt fel, a polgárháború alatt a helyi iskolában tanított. Tevékeny szerepet vállalt a metodista egyház életében, 1873 és 1875 között az Albion College hallgatója volt, majd Bostonban az egyetem hittudományi karára járt, ő volt az egyetlen női hallgató. 1878-ban diplomázott, de pappá szentelését a metodista egyház csak 1880-ban engedélyezte, ő volt a Methodist Protestant Church első női lelkésze, East Dennis-ben kapott parókiát. Egyetemi tanulmányait ezután az orvoskaron folytatta, 1886-ban doktorrá avatták. Az egyetemen ismerkedett meg a szüfrazsett eszmékkel. 1887-ben találkozott -val  és úgy döntött, hogy  minden idejét és erejét a nőmozgalomnak szenteli. A tüntetések, konferenciák gyakori szónoka volt, előadókörútjai során valamennyi államban megfordult. 1892 és 1904 között a National American Woman Suffrage Association alelnöke, 1904 – 1915 között elnöke volt.  A háború éveiben a Council of National Defense nőbizottságának a vezetője volt, tevékenységéért - a nők közül elsőként - megkapta a Distinguished Service Medal kitüntetést. 72 évesen, tüdőgyulladásban halt meg Moylan-i otthonában, ahol harminc éve élt társával,  Lucy Anthony-val.


Február 15. szociális munkás, apáca (1910–2008)

altA lengyel nemzeti hősként számontartott Irena a második világháború alatt a németek által megszállt Varsó földalatti ellenállási mozgalmának tagja, a Żegota (zsidókat segítő) gyerekek megmentésével foglalkozó csoportjának vezetője volt. A városi szociális osztály dolgozójaként munkatársaival a varsói gettóból csempésztek ki gyerekeket, hamis papírokkal látták el és biztonságba helyezték őket. A nácik rájöttek tevékenységére, elfogták, megkínozták és halálra ítélték. Társai az őrök megvesztegetésével kiszabadították, ezután álnéven folytatta tevékenységét. A háború után többezer gyerek köszönhette neki életét, sajnos legtöbbjük szüleit koncentrációs táborokban megölték. A Jad Vasem Intézet javaslatára 1965-ben Izrael állam a Világ Igaza kitüntetést adományozta Irena Sendlernek.


Február 15. amerikai feminista (1820–1906)

altA női választójogi mozgalom úttörője kvéker családból származik, az apja által fenntartott iskolában tanult, és később ott tanított. Fiatalon csatlakozott az antialkoholista és a rabszolgaság elleni, majd a női jogokért küzdő mozgalmakhoz. Megismerkedett Matilda Joslyn Gage-el és -al, velük alapította meg  a National Woman's Suffrage Association-t. Ők hárman írták meg az amerikai feminista mozgalom bibliájának számító History of Woman's Suffrage első három kötetét. Életének későbbi szakaszában minden energiáját kizárólag a nőmozgalomnak szentelte, járta az országot, előadásokat tartott a választójog megszerzéséért.

Bővebben írtunk róla, illetve fordításban közöltük egy


Február 15. amerikai úszónő (sz. 1973)

alt

Gyerekkorában asztmás volt, orvosi tanácsra kezdett el úszni. A coloradoi egyetem úszócsapatában a legjobbak között volt, több országos csúcsot úszott. 1996-ban Atlantában az olimpián ő lett az első női versenyző, aki egy olimpián négy aranyérmet nyert – 100 pillangón, 50 gyorson, 4x100 gyorsváltóban, 4x100 vegyesváltóban. Négy évvel később Sydneyben újabb két olimpiai aranyérmet szerzett, 4x100 gyorsváltóban, 4x100 vegyesváltóban. 2007-ben az  International Swimming Hall of Fame, 2008-ban az Olympic Hall of Fame tagjává választották. 

 


Február 15. francia ellenálló, feminista (1893–1943) 

Marseille-ben született, ápolónőnek tanult, az első világháború alatt hadikórházakban dolgozott. 1919-ben házasságott kötött egy holland bankárral, akivel Londonban éltek. 1931-ben Párizsba ment, ahol bekapcsolódott a Ligue des droits de l'homme szervezet munkájába. Le Problème Sexuel  címmel feminista újságot alapított, amely kiállt a fogamzásgátlás és a terhességmegszakítás engedélyezéséért. A háború kitörésekor csatlakozott az ellenállási mozgalomhoz, melynek egyik meghatározó alakja lett. 1942-ben letartóztatták, de sikerült megszöknie. 1943-ban a Gestapo elfogta, bebörtönözték és miután kegyetlenül megkínozták, zárkájában öngyilkos lett. A háború után a francia ellenállás mártírjai közé temették és megkapta a Compagnon de la Libération, Médaille militaire, Croix de guerre 1939-1945, Officer of the Resistance kitüntetéseket. 


Február 16. az első női sakk-világbajnok (1906–1944)

altAngol anyától, cseh apától Moszkvában született, 1921-től családjával Angliában élt. Gyerekkorától sakkozott, mestere a magyar Maróczy Géza volt, aki nagy jövőt jósolt neki. Igaza lett - Vera 1927-ben szerezte meg az első női sakk-világbajnoki címet, amit hatszor megvédett, ezekből négyet 100%-os teljesítménnyel, ezt valószínűleg soha senki nem fogja túlszárnyalni. A női sakkemancipáció élharcosa volt, a Menchik klub tagjai azok a férfiak, akiket a hölgy legyőzőtt. Közéjük tartozik pl. Albert Becker, Max Euwe (későbbi világbajnok), Samuel Reshevsky, Harry Golombek, Frederick Yates és Friedrich Sämisch. Az egyetlen női sakkvilágbajnok, aki világbajnokként halt meg. Az ő tiszteletére kapja a női olimpiai bajnokcsapat a Vera Menchik kupát.


Február 16. játéktervező (sz. 1953)

alt1980. május 5-én a Sierra On-Line cég új videojátékkal jelent meg a piacon, a  Mystery House rövid idő alatt hihetetlen sikert aratott. A játék tervezője már a következő kalandjáték, a Wizard and the Princess befejezésén dolgozott. A computeres játékokat addig főleg férfiak kedvelték. Roberta fordulatos, érdekes történeteivel, karakteres szereplőivel meghódította a női közönséget is. Különös gondot fordított arra, hogy játékaiban a női alakok aktív szerepet kapjanak, ne csak „díszek” legyenek. A férjével közösen alapított cég a kalandjátékok piacvezetője lett. Leghíresebb sorozata, a King's Quest IV. részében már a főszereplő is nő, Princess Rosella. Húsz sikeres év után eladták a céget, vettek egy hajót és visszavonultak.


Február 16. spanyol apáca (1594–1653)

alt

Az első nő, aki jogászdoktori oklevelet szerzett. Özvegy apja a domonkosrendi apácáknál neveltette, négyéves korától tanult latinul, görögöl, héberül. 8 évesen apjával Lyonba költöztek, ahol a nyelvek mellett zenét, retorikát, dialektikát, etikát, tanult. Utóbbi kettőből írt disszertációjának téziseit nyilvánosan védte meg 12 éves korában. 1608-ban Avignonban a pápai nuncius palotájában, előkelő közönség előtt volt jogi doktori értekezésének vitája. Több gazdag arisztokrata házassági ajánlatát elutasítva belépett az avignoni Sainte-Praxede zárdába, ahol 1610-ben fogadalmat tett, háromszor választották zárdafőnöknek. Több latinul és franciául írt vers, vallásos tanulmány, esszé, fordítás maradt utána. 


Február 16. történész, feminista (1882–1959) 

Híres család tagja, az első nő volt, aki bölcsészdoktorátust szerzett a budapesti egyetemen, utána  a Statisztikai Hivatal könyvtárában kezdett dolgozni. 1911-ben saját lakásukban kísérleti iskolát nyitott, amelyet a megszokott porosz nevelés helyett szabad, liberális szellemiség jellemzett. Anyja, Wohl Cecília példáját követve irodalmi szalont is fenntartott, ahol a kor szinte valamennyi jelentős művésze megfordult. Tagja volt a Társadalomtudományi Társaságnak és egyik szervezője a radikális asszonycsoportnak. 1939-ben az Egyesült Államokba emigrált, ahol Laura Striker néven lett ismert történész és feminista. 


Február 16. ausztrál tanár, szüfrazsett (1845–1927)  

Az angliai Kingston-on-Thames-ben született, szüleivel 1855-ben emigráltak Ausztráliába. Sydneyben telepedtek le, édesanyja bíztatására ott végezte el a tanárképzőt. 1867-ben házasságot kötött Edmund Kay Wolstenholme kereskedővel, hét gyerekük született. A férfi alkoholista lett, 1884-ben elhagyta családját. Hogy el tudja tartani a magát és gyerekeit, Maybanke iskolát alapított lányok számára, ahol felkészítette tanulóit az egyetemi felvételire. A modern módszereket alkalmazó iskola hamarosan népszerű lett. Oktatói munkája mellett komoly szerepet vállalt a nőjogi mozgalomban. 1891-ben egyik alapítója volt a New South Wales-i Womanhood Suffrage League-nak, két évvel később megválasztották az egyesület elnökévé. A Women's Literary Society alelnöke volt, 1893-ben létrehozta az Australasian Home Reading Union-t, az egyesület távoli településeken alakított kisebb tanuló/olvasóköröket. A következő évben Woman's Voice címen kéthetente megjelenő lapot indított, melyben a hazai és nemzetközi nőmozgalmak életéről tudósított. A Kindergarten Union elnökeként Woolloomooloo-ban dolgozó anyák gyerekei számára megalapította Ausztrália első ingyenes óvódáját. 1899-ben kötött házasságot Sir Francis Andersonnal, a Sydney egyetem professzorával, aki támogatta a National Council of Women of New South Wales-nél és a University Women's Society-nél végzett tevékenységét. Második férjével bejárták a világot, útibeszámolóit a Sydney Morning Herald közölte. 1927-ben párizsi útjuk során halt meg. 


Február 16. szerzetes, a Szociális Missziótársulat alapítója (1877–1942)


Február 17. kajakozó, olimpiai bajnok (sz. 1972)

altGyőrben kezdett sportolni, majd 1990-től a fővárosi Újpesti Dózsa, 1993-tól a Bp. Honvéd versenyzője volt. Első bajnoki aranyérmét 1986-ban a serdülő OB 500 méteres számában nyerte, 1989-ben ifjúsági világbajnok a négyes hajóval. 1991-ben került a kajakválogatottba, tucatnál több bajnoki aranyérmet nyert. Legnagyobb sikerét az 1992-es barcelonai olimpiai játékokon aratta az 500 méteren aranyérmes négyes hajó tagjaként. 1993-ban az Év Sportolója női kajakban.  


Február 17. svéd üzletasszony (sz. 1958) 

altA svéd telekommunikációs szakma prominens személyisége Smålandban született, a Linköping-i egyetemen szerzett diplomát alkalmazott fizika szakon. Tanulmányait Ausztráliában folytatta, a Melbourne-i egyetem közgazdasági karán üzletvezetésből diplomázott, majd sikerrel megvédte doktori értekezését.  Az ezt követő két évtizedben Eva Lindqvist az Ericsson cég alkalmazottjaként bejárta a világot, egyre magasabb beosztásokban. 1998-ban tért vissza Svédországba, több vállalat igazgatótanácsának a tagja, s nemzetközi konferenciák keresett előadója,  jelentős fejlesztések fűződnek a nevéhez, tagjai közé választotta a Svéd Királyi Tudományos Akadémia.


Február 17. ausztrál feminista, kiadó, költő, író (1848–1920)

alt

18 évesen ment férjhez, öt gyereket szült. Egy farmon éltek, amelyet gyakran egyedült vezetett, mert a férje elment aranyat ásni. 1883-ban elhagyta férjét és gyerekeivel Sydneybe költözött és panziót nyitott. 1887-ben részt vásárolt a The Republican című lapban, és fiával közösen szerkesztette. Az így nyert tapasztalait felhasználva 1888-ban The Dawn címmel lapot alapított nőknek, amely feminista eszmék terjesztését is felvállalta. 1889-ben létrehozta a The Dawn Club-ot, amely Sydney nőmozgalmi központja lett. A klubban a New South Wales Women's Suffrage League tagjai röpiratokat nyomtathattak, irodalomhoz jutottak ingyen. Komoly része volt abban, hogy 1902-ben az ausztrál nők kivívták a választojogot. 


Február 17. svájci utazó, író (1877–1904) 

Fájdalmasan rövid életébe annyi kalandot zsúfolt bele, mint addig nő még talán sohasem. Svájcban született, orosz arisztokrata anya, örmény anarchista apa törvénytelen gyerekeként. Alapos nevelést kapott, orosz anyanyelve mellett beszélt franciául, olaszul, németül, arabul, tanult latint és görögöt. 1897-ben anyjával Észak-Afrikába utazott, aki nemsokára meghalt. Isabelle egyedül folytatta utazásait, legtöbbször férfiruhába öltözve. Si Mahmoud Essadi néven bejárta a sivatagokat, hegyeket gyalog, lóháton és tevén, egyedül vagy egy-egy karavánhoz csatlakozva. A Nouvelles Algériennes című lapban jelentek meg útibeszámolói, több könyvet is írt. 1904-ben egy árvíz során vesztette életét.  
Néhány munkája: Dans l'Ombre Chaude de l'Islam; Les journaliers; Notes de route: Maroc-Algérie-Tunisie; Amara le forçat; L'anarchiste: Nouvelles inédites; Un voyage oriental: Sud Oranais.


Február 17. matematikus (1905–1977) 

 

 


Február 18. amerikai író (sz. 1931)

altA első színesbőrű nőíró, aki Nobel-díjat kapott. Műveiben a feketék életét, tapasztalatait mutatja be egy rasszista kulturában. 1988-ban Pulitzer díjas, 2012-ben megkapta a  Presidential Medal of Freedom elismerést. Regényein kívül tanulmányokat, esszéket publikál, két szindarabját is bemutatták. Néhány műve: The Bluest Eye, Sula, Song of Solomon, Beloved, Jazz, Paradise, A Mercy. Magyarul megjelent: Nagyonkék, Salamon ének, , Dzsessz.


Február 18. atléta (sz. 1946)

altA Budapesti Vörös Meteorban kezdett sportolni, majd a BEAC-hoz igazolt. Gerelyhajítóként 1965-től 1972-ig szerepelt a magyar válogatottban, ötszörös magyar bajnok. 1968-ban Mexikóban olimpiai aranyérmet nyert, 1969-ben az athéni Európa-bajnokságon szintén az első helyen végzett. Ugyanebben az évben 60,58-as országos csúcsot dobott, ezt csak öt év múlva tudták megdönteni. 1968-ban és 1969-ben megválasztották az év legjobb női sportolójának. A Testnevelési Főiskolán diplomázott, sportolói pályafutásának befejezése után az ELTE, majd az Állatorvostudományi Egyetem tanára volt. 


Február 18. német feminista (1855–1928)

alt

A német szüfrazsett mozgalom vezető alakja, a Bund Deutscher Frauenvereine (1899–1910), a Deutschen Verbandes für Frauenstimmrecht (1913-1919) és az International Alliance of Women (1913–1920) elnöke volt. Segesváron született, apja ügyvéd, anyja művelt, a nők helyzete iránt érdeklődő ember volt. 1873-tól Bécsben színiiskolába járt, majd házasságot kötött egy operaénekessel. 1889-től Drezdában élt, ott kapcsolódott be a nőmozgalomba, szinpadi gyakorlata remek szónokká tette. Sokat publikált, több nemzetközi konferencián képviselte hazáját. 

Néhány munkája: Häusliche Knabenerziehung; Frauenlogik; Die Frau gehört ins Haus; Die Bestimmung des Mannes.


Február 18. építészmérnök (1924–1980) 

1957-ben diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetemen, az Országos Műemlékfelügyelőségnél kezdett dolgozni. Az évek során végzett műemlékvédelmi munkáját a szakma itthon, az 1964-ben tartott velencei építészkongresszus óta külföldön is egyaránt elismerte. Nevéhez fűződik a bánfalvi karmelita kolostor impozáns lépcsősorának, a Mágóchy kastélynak és a celldömölki romtemplomnak a helyreállítása, a karacsai református templom újjáépítése. Ő vezette Sopron belvárosának rekonstrukcióját, amely során többek között megújult a Rejpál-, a Caeser- és a Lábas-ház, a Tűztorony, a városfal és az előkapu. Munka közben, váratlanul érte a halál. Tevékenységéért posztumusz Magyar Műemlékvédelemért díjat valamint  Ybl díjat kapott. 


Február 18. amerikai környezetvédő (sz. 1974) 


Február 19.  főápoló (1817–1854)

alt

Kossuth Lajos legfiatalabb húga, a szabadságharc idején Kossuth kinevezte országos főápolónőnek. Hetvennél több tábori kórház szervezésében és felszerelésében vett részt, és kivette részét az ápolási munkából is. Visszaemlékezések szerint a gyógyítás mellett vígasszal, jó szóval is segített. A bukás után Kossuth emigrációba kényszerült, Zsuzsanna a család többi tagjával együtt menekülni kénytelen. Orosz, majd osztrák fogságba estek, a pesti Újépületben tartották fogva. A hazaárulással vádolt Zsuzsanna védőügyvéd híján saját magát képviselte, a tárgyaláson végül osztrák katonatisztek vallották, hogy életüket az általa vezetett kórháznak köszönhetik. Felmentése után az országban maradt, családja fenntartása érdekében kosztosokat tartott. Részt vállalt a Makk-féle szervezkedésben, ezért kitiltották - egész családjával együtt - a Habsburg Birodalom területéről. Brüsszelben telepedtek le, Zsuzsanna kitanulta a csipkeverést, ebből tartotta el a családot. Édesanyja halála után az Egyesült Államokba utaztak, New Yorkban nyitott csipkeverő műhelyt. A sok megpróbáltatástól legyengült szervezete nem bírt el a tüdőbetegséggel, 1854. június 29-én meghalt.


Február 19. iparművész, cipőszobrász (sz. 1964)

alt1987-ben végzett a Magyar Iparművészeti Főiskola Textil tanszékén. Diplomamunkája egy 25 párból álló női cipőkollekció elkészítése volt. A főiskola elvégzése után is megmaradt a cipőtervezésnél, magyar cégeknek dolgozott. Mivel később a hazai cipőgyártás gyakorlatilag megszűnt, önállósodott, új világot teremtett magának, a cipőszobrászatot. Cipőiben járni nem lehet, csak csodájára járni. Alkotásaival hamarosan nemzetközi hírnévre tett szert, a világ valamennyi neves kiállítótermében megfordult, több díjat nyert. 


Február 19. dán irodalomtörténész, fordító, feminista (1849–1922)

alt

Odenseben született, 1877-ben elvégezte a koppenhágai tanárképzőt és ott kezdett tanítani. 1884-ben két társával megalapították a Vældegaard Kvindeskole-t. 1890-ben  az első nő volt, aki professzori kinevezést kapott a koppenhágai egyetemen, a skandináv filológia tanszéken. Sokat publikált, tanulmányokat, tankönyveket, svédből és norvégból fordított. Tagja volt a Kvindelig Læseforening-nak (Női olvasókör) és alapító tagja  a -nak (dán nőszervezet), utóbbinak néhány évig az elnöke volt. 1914-ben megkapta a Fortjenstmedaljen i guld (arany érdemrend) kitüntetést. 

 


Február 19. amerikai üzletasszony, feltaláló 1866 – 1953 

Apja halála után anyjával és testvérével az alabamai Birminghambe költözött, ahol ingatlanfejlesztéssel kezdett foglalkozni. A város központjában 1893-ban épített Fairmont Apartments élete végéig  állandó, megbízható jövedelemforrása maradt. Kaliforniában 1898-tól szarvasmarha farmot és szőlőskertet működtetett sikerrel. Egy New Yorkban télen tett látogatása során feltűnt neki, hogy a villamos vezetőjének hányszor meg kellett állnia, hogy kívülről letörölgesse az ablakot. Hazatérése után kidolgozott egy szerkezetet, a belülről működtethető, mozgó gumilapát tisztára törölte az ablakot. 1903-ban U.S. Patent No. 743,801szám alatt megkapta rá a szabadalmat. Találmányát felkínálta megvételre egy kanadai gyárnak, de nem láttak benne üzletet. A szabadalom lejárta után, amikor már virágzott az autóipar, az ablaktörlő a kocsik nélkülözhetetlen alkatrésze lett. 


 

Február 19. amerikai író (1917–1967)

Fontosabb művei: Magányos vadász a szív, A Szomorú Kávéház balladája, Egy aranyszem tükrében, Az esküvői vendég.

 


Február 19. Mathilde Schjøtt norvég író, kritikus, feminista  1844 – 1926  

Mathilde Dunker Chrstianiaban született, apja neves jogász volt. Peter Olrog Schjøtt politikussal 1867-ben kötött házasságából született lánya, Sofie, aki az első női jogászok közé tartozott. Mathilde első publikációja a nőkérdéssel foglalkozó Venindernes samtale om Kvindens Underkuelse névtelenül jelent meg 1871-ben. A Nyt Tidsskrift című lap irodalmi kritikusa volt, a kritikák mellett nőjogi kérdésekkel foglalkozó cikkeket és elbeszéléseket is írt. Az NKF (Norsk Kvinnesaksforening, norvég nőjogi szervezet) egyik alapítója és vezetőségi tagja volt.
Néhány munkája: Aftenscene; Ægteskab – Civilægteskab – Nødcivilægteskab; Rosen; Om Kvindens Stilling og Adgang til høiere Uddannelse; Efter læsningen af “Bygmester Solness”; Alexander Lange Kielland. Liv og Værker.  


Február 20. Cristina Sanchez, az első női matador (sz. 1972)

altApja nyomdokait követve 1993-ban, l8 éves korában lépett először az arénába. Meglehetősen rövid karrierje alatt komoly sikereket ért el, pedig nemcsak a bikákkal, de a férfi matadorok ellenszenvével  is meg kellett küzdenie, akik nem akartak egy nővel együtt megjelenni az arénában. Spanyolországon kívül Equadorban és Mexikóban is sikerrel fellépett. 1999-ben vonult vissza. 

 


Február 20. festő, grafikus (1904–1988)

altAz Iparrajziskolában Vesztróczy Manónál, majd Párizsban a Colarossi-iskolában tanult. Az Új Művészek Egyesületének tagja volt. Legtöbben gyerekkönyv illusztrációival találkoztak. Talán nincs gyerek, aki ne ismerné az  Öreg néne őzikéjét. 1925-ben Róna Klárával volt közös kiállítása Párizsban. Hosszú élete során számtalan csoportos és egyéni kiállításon mutatkozott be. Egyéni kiállítása volt a Nemzeti Szalonban, gyűjteményes kiállítása nyílt a Fényes Adolf Teremben,  a Dürer Teremben, művelődési házakban és könyvtárakban mutatták be grafikáit. 1983-ban az Érdemes Művész elismeréssel tüntették ki, 1987-ben Gyermekekért díjat kapott.


Február 20. új-zélandi feminista, tanár, újságíró (1836–1885)

alt

Új Zéland talán első, és valószínűleg legtehetségesebb feministája. Polly Plum írói név alatt különböző újságokban olyan radikális nézeteit fejtette ki, hogy a nőknek joguk van szakmát tanulni, diplomát szerezni, hogy önállóak lehessenek. Keresetük és a házassagba vitt vagyonuk felett kizárólag ők rendelkezhessenek, dönthessek gyerekeik neveléséről. A nőket megilleti a választójog. A dolgozó nők azonos munkáért a férfiakéval azonos bért kapjanak. Kiállt a munkásnők és háztartási alkalmazottak biztonságos munkakörülményeiért. Az írás mellett előadásokat, beszédeket tartott. Meggyőző szónok lehetett, egy korabeli újság írta róla: „A leggördülékenyebb, legszabatosabb szónokok egyike, akit a gyarmatokon hallottunk.”


Február 20. amerikai abolícionista, feminista (1805–1879) 

Dél-Karolinában született, a család hatalmas ültetvényén többszáz rabszolgát tartott. Angeline és egyik nővére, Sarah életét két eszmének, a rabszolgaság eltörlésének és a női egyenjogúság kivívásának szentelte. Aktív tagjai voltak az  American Anti-Slavery Society és a Woman Suffrage Association szervezeteknek.1836-ban Angelina An Appeal to the Christian Women of the South címmel cikkel írt a The Liberator című lapba, az írás országos ismertséget szerzett neki. Kiderült, hogy remek szónoki képességekkel rendelkezik, 1838-ban Bostonban sokezres tömeg előtt tartott beszédet. Theodore Weld-el, az ismert abolicionistával kötött házassága után is folytatta aktivista tevékenységét. 


Február 20. Anna Sofie Petersen dán festő (1845–1910)  

Koppenhágában született, jómódú családba. Fiatal korától érdekelte a festészet, családja támogatásával a Tegneskolen for Kvinder elvégzése után Párizsban J.J. Henner tanítványa volt. Hazatérése után a Kunstskole for Kvinder-ben (művészképző nőknek) tanult. Képein a mindennapi emberek élete jelent meg, munkában, otthonukban, templomban, temetésen. Első kiállítása 1883-ban volt a Charlottenborg Forårsudstilling-on, az elkövetkező években Párizsban is megjelent az Exposition Universelle-en. Sokat utazott, járt Francia- és Olaszországban, Szicíliában. Festményei mellett egy szobrot is készített, szülei síremlékét. A századfordulón a munkái iránti érdeklődés lanyhult, elvesztette önbizalmát és nem jelentkezett kiállításokra képeivel. Művei a XX. század végén ismét keresettek lettek, a Hirschsprung Collection pedig 2009-ben kiállítást tartott festményeiből. Különös figyelmet keltett En Aften Hos Veninde. Ved Lampelys (Egy este a barátnőkkel, lámpafénynél) című képe, melyen kortárs művészek és nőjogi aktivisták, Marie Kroyer és Bertha Wegmann dán, Jeanna Bauck svéd festők hallgatják Frida Schytte dán hegedűművész játékát. 


Február 21. az első hivatalosan elismert fogorvosnő (1833–1910)

altA fiatal Lucy orvos szeretett volna lenni, de abban az időben nők nem lehettek orvostanhallgatók, ezért addig keresgélt, amíg Ohio-ban talált egy fogorvost, aki felvette gyakornoknak. Hiába sajátította azonban el a szakma elméletét és gyakorlatát, hivatalosan nem tanulhatott. Iowa-ban költözött és fogorvosokkal dolgozott, akik annyira meg voltak vele elégedve, hogy meggyőzték az Amerikai Fogorvosok Egyesületét, hogy Lucy (és minden nő, aki megfelel a követelményeknek) tanulhasson. Dr. Lucy Hobbs Taylor Chicago-ban diplomázottt, a világon első nőként. 1876-ban férjével Lawrence-be (Kansas) költöztek, ahol több mint negyven évig praktizáltak.


Február 21. anarchista feminista, író, kiadó (1826–1909)

Íaltrásainak témája a szex, házasság, szabadszerelem, születésszabályozás, szólásszabadság, anarchizmus, spiritualizmus, de elsősorban a nőjogok. Meggyőződése volt, hogy nemcsak a választójogot kell a nőknek megkapniuk, hanem a saját testük feletti rendelkezés jogát is. Tevékenységét 83 éves korában bekövetkezett haláláig folytatta. 

Néhány munkája: Mayweed Blossoms (1871); The Sexual Question and the Money Power (1873);  The Fountain of Life or The Threefold Power of Sex (1893); A Sex Revolution (1893);  My Century Plant (1903), Women's Sense of Power (1903).


Február 21. Margarete Blank német orvos (1901–1945)alt

Kijevben születtt balti-német családból, 1919-ben települtek át Németországba. A lipcsei egyetemen tanult, 1927-ben diplomázott. Két évig az egyetem sebészeti klinikáján dolgozott, majd saját praxist nyitott. 1935-től kapcsolatban volt az Alfred Frank vezette ellenállócsoporttal, gyerekeket mentett. 1944-ben egyik páciense feljelentette, hogy a doktornő nem hisz a végső győzelemben. A Gestapo letartóztatta, a bíróság mint bolsevik kémet és ügynököt halálra ítélte. Margarete Blank élete 1945. február 8-án a guillotine alatt ért véget. 


Február 21. Rosalia de Castro spanyol (galiciai) költő, író (1837–1885) 

A galiciai nyelv legjelentősebb alkotója, prózát is írt, de igazi sikereit verseivel érte el. Gyerek- és fiatalkorát beárnyékolta, hogy „szentségtörő gyerek”, egy pap törvénytelen lánya volt. Az első, galiciai nyelven publikált verseskötetének megjelenési dátuma, május 17. lett hivatalosan a Día das Letras Galegas (a galiciai irodalom napja). Férjével, Manuel Murguía történésszel és újságíróval a galiciai reneszánsz fontos alakjai voltak. 
Néhány munkája: Cantares gallegos; Follas novas; La Flor; A mi madre; El caballero de las botas azules; En las orillas del Sar.

 


Február 21. orosz író (sz. 1943)

 

 

 

 


Február 21. színész, színdarabíró (1854–1906)

 

 

 

 

 

 


Február 22. divattervező (1903–1976)

altApja, Rotschild Ábrahám női divatszalonjában tanult, 1934-ben önálló szalont nyitott a Belvárosban. Választékos, hibátlan ízlésű kreációi itthon és külföldön is híresek voltak. A következő évtized a tragédiáé volt, Klára szülei Auschwitzban, férje munkaszolgálatosként halt meg. A háború után a családi üzleteket államosították, egy ideig újságárusként dolgozott. 1953-ban azonban megnyílt a Különlegességi Női Ruhaszalon a Váci utcában, Rotschild Klára vezetésével. A párizsi divatot követő modellek vevői művészek, neves orvosok, tudósok, diplomaták voltak, nemcsak Magyarországról, de az egész világból érkeztek a kuncsaftok. Állandó vevő volt Jovanka Broz, Vranitzky osztrák kancellár felesége, Gábor Zsazsa, Honthy Hanna és Kádár Jánosné is. Utolsó divatbemutatóját 1976 szeptember végén tartotta meg a Gundelban. Néhány héttel később, valószínűleg komoly fájdalmakkal járó betegsége miatt, öngyilkos lett.


Február 22. Grace Annie Lockhart kanadai tanár (1855–1916)

altAz első nő, aki a Brit birodalomban egyetemi fokozatot nyert. Kanadában a Mount Allison University, Sackville, New Brunswick volt az első, amely lehetővé tette nők részére a diplomaszerzést. Ezt használta ki Grace Annie Lockhart, és a  Mount Allison Academy for Females elvégzése után az egyetemen folytatta tanulmányait. 1875-ben, valamennyi vizsgáját sikeresen letette és megszerezte a Bachelor of Science and English Literature fokozatot. 

 


Február 22. amerikai író, költő, feminista (1892–1950)alt

The Harp-Weaver, and Other Poems című verseskötetéért Pulitzer díjat kapott, ő volt az első nő, aki ezt elérte. New Yorkban élt, az 1920-as években ő volt az „új nő”, a szexuális szabadság, a függetlenség, a feminista eszmék, a politikai aktivitás megtestesítője. 

Néhány munkája: Renascence, and Other Poems; A Few Figs From Thistles: Poems and Four Sonnets; The Buck in the Snow, and Other Poems; Wine from These Grapes; There Are No Islands, Any More: Lines Written in Passion and in Deep Concern for England, France, and My Own Country; Second April, The Buck in the Snow, Harper.


Február 22. műkorcsolyázó (1901–1978) 

A műkorcsolyasport első Európa-bajnokságát nyerték Szalay Sándorral párosban 1930-ban a bécsi Európa-bajnokságon, második a szintén magyar Rotter-Szollás páros lett. A Budapesti Korcsolyázó Egylet sportolójaként megnyerték az 1928-ban első ízben rendezett magyar bajnokságot, a következő évben a Budapesten rendezett világbajnokságon ők nyerték a magyar páros műkorcsolyázás első világbajnoki érmét, bronzérmesek lettek. 1931-ben megvédték Európa-bajnokságukat, ugyanabban az évben a Rotter-Szollás páros mögött másodikak lettek a világbajnokságon.


Február 22. amerikai feminista (1822–1907)  

Egyike a Beecher családból kikerült sok (, Catharine, Edward, Charles, Thomas) jeles embernek. A nővére, Catharine által alapított iskolák elvégzése után 1841-ben házasságot kötött John Hooker jogásszal. Hartfordban éltek haladószellemű művészek, írók társaságában. Isabella megismerkedett -val, n-al, bekapcsolódott a nőmozgalomba. 1868-ban egyik alapítója és utána 36 éven át elnöke volt a New England Woman Suffrage Association-nek. Mother’s Letters to a Daughter on Woman’s Suffrage címmel névtelenül publikált cikksorozatot a Putnam’s Magazine-ban. A National Woman Suffrage Association 1870-ben tartott washingtoni kongresszusának egyik vezérszónoka volt. Sok időt töltött a fővárosban, a nőjogok érvényesítéséért lobbyzott. Egyik szervezője volt az 1888-ban tartott első International Convention of Women konferenciának. 


Február 23. német író, költő (1899–1950)

altEgy római katolikus általános iskolában tanított, ahonnan elbocsátották, amikor egy zsidó férfitől házasságon kívül kislánya született. 1935-ben házasságot kötött a filozófus Wilhelm Hoffmannal, aki a kislányt örökbefogadja, és három közös gyerekük is születik. A nácik hatalomra kerülésekor Elisabeth könyveit betiltották, őt kényszermunkára ítélték. 15 éves lányát Auschwitzba hurcolták, ő a táborból való szabadulása után Izraelben telepedett le. Elisabeth súlyos betegen túlélte a háborút és újra publikálhatott, 1950-ben megkapta a Georg-Büchner díjat, nem sokkal utána meghalt. Néhány műve: Daphne an der Sonnenwende, Die Rose, Frühsommer, Späte Zeit, Winterwende. 


Február 23. osztrák építész, ellenálló (1897–2000)

altAz első nő, aki osztrák egyetemen ( K.K. Kunstgewerbeschule) építészi diplomát szerzett. 1926-ban Frankfurt városvezetségétől kapott megbízást modern lakások tervezésére. Ennek a munkának legjelentősebb eredménye a Frankfurti konyha, napjaink építészetében is jelen van. 

A baloldali kötődésű Margarete Schütte-Lihotzky férjével néhány évig a Szovjetúnióban dolgozott, majd Londonban és Párizsban éltek. 1938-ban hazatértek és bekapcsolódtak az  ellenállási mozgalomba. 1941-ben a Gestapo letartóztatta, a háború végéig börtönben volt. Az elkövetkező években az NDK-ban, Kubában és Kínában dolgozott, a 70-es évektől kezdték hazájában elismerni. Századik születésnapján a legmagasabb állami elismerés, a  Großes Goldenes Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich kitüntetettje lett. 


Február 23. amerikai pedagógus (1787–1870)

alt

A Troy Female Seminary, az első amerikai nőnevelő iskola alapítója. A legbefolyásosabb iskolák egyike, a mai napig működik Emma Willard School néven. Emma Hart farmercsaládból származott, szülei támogatták, hogy tanár legyen belőle. 1804-ben kezdett tanítani, 1807-ben már iskolaigazgató volt. 1809-ben házasságott kötött John Willard orvossal, ez azonban nem akadályozta abban, hogy tovább tanítson. 1821-ben megnyitotta saját iskoláját, ahol komoly oktatás folyt. A bennlakó vagy bejáró leánynövendékek nemcsak irodalmat, művészeteket, zenét tanultak, hanem matematikát, természet- és társadalomtudományokat is. A tanításon kívül tankönyveket, tanulmányokat, történelemmel és földrajzzal foglalkozó könyveket, verseket publikált. 

Néhány munkája: History of the United States, or Republic of America; A System of Fulfillment of a Promise; Astronography; or Astronomical Geography; Morals for the Young; The Fulfilment of a Promise.


Február 23. amerikai pilóta (1901–1960) 

A repülés úttörői közé tartozott, az első női pilóta volt, aki egyidejűleg tartotta a sebességi, magassági és távolsági világrekordot. Jómódú családból származott, érettségi ajándékul egy repülőutat kapott ajándékba, akkor szeretett bele a repülésbe. A Wellesley College hallgatója lett, egyetemi évei alatt szerezte meg pilótaengedélyét. Egyik alapító tagja volt a női pilóták szervezetének, a Ninety-Nines-nak. Az 1930-as évek során számtalan rekordot állított fel, többek között megdöntötte Charles Lindbergh útvonalrepülési idejét. 1939-től a civil légimentő szolgálat, a Relief Wings vezetője volt, ezt a tevékenységét a háború alatt is folytatta. A háború után ismertségét az UNICEF szolgálatába állította. Élete során az összes létező repülőgéptípust legalább egyszer vezette, a vitorlázórepülőtől a szuperszonikus gépig. 1992-ben beválasztották a National Aviation Hall of Fame tagjai közé.


Február 24. színész  (1850–1926)

Öalttvenéves színészi jubileuma alkalmából Lehel István így írt róla a Nyugat-ban: 

„Jászai Mari az ember, így áll mindenki előtt, akit az a kivételes szerencse ért, hogy szemtől-szembe került vele: a természeti csodával. Fél évszázada lobog közöttünk: s lobogása nem vált pislogó parázzsá. Testi épsége és lelki rugalmassága a természet csodálatos játékai közül való. Áll, mint a tölgyfa és évente új tavaszt virít.Az ifjúság lelki állapot. Az ember fiatalnak vagy öregnek születik: aki megöregszik, sohasem volt fiatal. Jászai Mariban kivételes erővel él ez a természeti törvény. Örök ifjúsága: örök lelki üdeség, olthatatlan életvágy, mely a test hanyatlásával is dacol. És mi vele lelkesülünk, vele buzdulunk, vele fiatalodunk.”


Február 24. kanadai aranyásó, képviselő (1866–1957)   

altAz aranyláz idején utazott Yukonba (eredetileg férjével közösen tervezték az utat, de ő inkább Hawaiit választotta). Fűrészmalmot vezetett, bányászati engedélyekkel kereskedett,  és egy rönkkunyhóban szülte meg harmadik fiát,  akinek az apjától közben elvált. 1904-ben feleségül ment George Black ügyvédhez, és ideje nagyrészét a helyi flóra tanulmányozásával töltötte. Munkájáért 1917-ben tagjává választotta a Royal Geographical Society. Férje 1921-től konzervatív parlamenti képviselő volt 1935-ig, amikor egészségi állapota nem engedte a további munkát. 70 évesen Martha indult helyette és nyert, így ő lett az második nő, aki bejutott a kanadai parlamentbe, ahol öt évig volt Yukon képviselője. 1938-ban My Seventy Years címmel kiadta önéletrajzát. Tevékenységét 1946-ban az  Order of the British Empire ranggal ismerték el.


Február 24. újságíró, állatvédő (1923–2000)alt

A magyar állatvédelem úttörője, nemzetközileg is elismert környezet- és állatvédő. Alapító tagja a Fauna Egyesületnek, szerkesztője a Fauna Híradónak, hazai és külföldi folyóiratokban  jelentek meg publikációi a témában.  A WSPA (állatvédő világszövetség) elnökségi tagja volt. Sok éven át dolgozott az állatok jogainak elfogadtatásán. Megérte, hogy teljesült legfontosabb célja, Magyarország 1998-ban törvényt hozott az állatok védelméről és kíméletéről. Komoly része volt ennek a törvénynek a létrejöttében. Munkásságának elismeréséül megkapta a Pro Natura díjat és a Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét.


Február 24. cseh író, feminista (1830–1899) 

Az utca, ahol Prágában született, ma róla van elnevezve. Jómódú polgárcsalád lánya, nyelveket, zenét tanult. Kezdő íróként megismerkedett és barátságot kötött a már neves Božena Nemcovával. Sokat foglalkoztatták a cseh nemzeti problémák, a nők helyzete a társadalomban. 1865-től tagja volt az American Club of Ladies-nek, ahol előadásokat és vitaesteket rendeztek a nők problémáiról. 1871-ben megalapította a Zensky vyrobni spolek cesky egyesületet, ahol a nők ingyen tanulhattak szakmai és üzleti ismereteket. 
Néhány munkája: Vesnický román; Kříž u potoka; Frantina (magyarul is megjelent); Nemodlenec; Z literárního soukrom;  Zvonečková královna; Černý Petříček. 


 

Február 24. angol autodidakta tudós, szüfrazsista (1827–1890)

 

 

 


Február 25. német vegyész (1896–1978)

Aalt berlini Technische Hochschule-ben tanult kémiát, 1919-ben diplomázott, doktori értekezését 1921-ben védte meg. Néhány évvel később első, komoly tudományos sikere a rénium felfedezése, későbbi férjével, Walter Noddackkal és Otto Berg röntgentechnikussal közösen. A rénium egyike volt az utolsó, természetben előforduló elemeknek, melyeknek a helye még üres volt a periódusos táblázatban. Ida említette meg egy dolgozatában legelőször az uránhasadás lehetőségét is, de nőről lévén szó, elméletét nem vették komolyan. Amikor öt évvel később Otto Hahn igazolta az elképzelés helyességét, Ida dolgozatát nem említette meg.


Február 25. angol zongoraművész (1890–1965)

altA háború alatti elsötétített Londonban a színházak, koncerttermek is zárva voltak. A National Gallery gyűjteményét vidékre menekítették, és az üres épület adta az ötletet Myra Hessnek - akit a legjobb pianisták között tartott számon a  közönség és a kritikusok egyaránt -  hogy napközben tartsanak ott koncerteket. Az ötletet támogatta a múzeumigazgató és megkapták a belügyminiszter engedélyét is. Az 1939. október 10-én nagy sikerrel megtartott első koncertet követően minden délben megszólalt a klasszikus zene, tele volt a terem, még London bombázása alatt is, egészen 1946-ig. VI. György király megbecsülése jeléül a Dame Commander of the Order of the British Empire rangot adományozta Myra Hessnek. 


Február 25. amerikai világítótoronyőr (1842–1911)

alt

Apja a Newporthoz közeli apró szigeten lévő Lime Rock világítótorony kezelője volt, de agyvérzést kapott, így hivatalosan felesége folytatta a munkát, Ida sokat segített neki. 1879-ben hivatalosan is ő lett a toronyőr, a feladatot haláláig ellátta.  A világításon kívül gyakran kellett szerencsétlenül járt hajósokon segíteni, embereket menteni a viharban. Törékeny termete ellenére Ida szívós és bátor evezős volt, jól ismerte a tengert. Hivatalosan 18 emberéletet mentett meg. 1869-ben két viharba került katonát segített ki a partra, bátor tettéért megkapta az életmentésért járó kongresszusi aranyérmet.  Ulysses S. Grant elnök és Schuyler Colfax alelnök is meglátogatta őt, hogy személyesen gratulálhassanak. 1924-ben Rhode Island előljárósága Lime Rock nevét Lewis Rockra nevezte át. 


Február 25. amerikai modell, szerkesztő, politikus, diplomata (1910–1992) 

„A kongresszus lelkiismerete” – ahogyan a sajtóban gyakran nevezték – a Columbia egyetem elvégzése után modell, majd a Vogue magazin szerkesztője volt. Az 1950-es évek elején a polgárjogi mozgalmon keresztül kezdett politikával foglalkozni. 1974-ben a Republikánus párt jelöltjeként beválasztották a képviselőházba, ahol hamarosan komoly tekintélyt szerzett. Négy nyelven volt vitaképes, szociális témák iránt érzékeny, harcolt a korrupció ellen, kiállt a nőjogok, az egyenlő elbánás érdekében. 1982-től az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági szervezeténél  nagyköveti rangban képviselte hazáját. 


Február 25. ukrán költő, drámaíró, feminista (1871–1913)  

Larisza Petrivna Koszacs Novohrad-Volinszkijben született, anyja Olena Pchilka író, feminista, apja P. A. Kosach jogász, földbirtokos.
Házitanárok tanították, négyévesen már írt-olvasott. Ukrán anyanyelvén kívül fiatalon megtanult angolul, németül, franciául, olaszul, görögül, latinul, lengyelül, bolgárul, oroszul. Gyerekkorában kezdett írni, a Zorjá című lapban 1884-től jelentek meg versei. Versek mellett elbeszéléseket, színdarabokat, esszéket, kritikákat is publikált. 19 évesen történelmi tankönyvet írt testvérei számára.  Lefordította kortárs és klasszikus orosz, német, angol, francia, latin, görög írók műveit. Műveiben kiállt az ukrán függetlenségért, élesen támadta a cári rendszert, aktivan támogatta a nők egyenjogúsági törekvéseit, politikai részvételüket. 1902-ben lefordította a Kommunista kiáltványt, ezért rövid időre bebörtönözték és utána is megfigyelés alatt tartották. Többször utazott Európába és Egyiptomba kamaszkorában diagnosztizált csonttuberkulózisának kezelésére, betegségébe fiatalon belehalt. Születésnapját az Ukrán Kultúra Napjává nyilvánították.   
Magyarul megjelent munkái: Hét húr; Út a tengerhez; Erdei rege.


Február 26. cseh operaénekes (1878–1930)

Ealtmílie Pavlína Věnceslava Kittlová, a huszadik század egyik legnagyobb drámai szopránja Prágában született. Első fellépése 1898. július 19-én a berlini Operaházban volt, a Parasztbecsület Santuzzáját énekelte olyan sikerrel, hogy azonnal szerződést ajánlottak neki. Hangjának rendkívüli gazdagsága, ereje és tisztasága az első világháború előtti évek legkeresettebb énekesnőjévé tette. Fellépett Bayreuthban, a berlini Hofoperben, Londonban a Covent Gardenben és New York-ban a Metropolitanben.  


Február 26. holland úszó (1919–2003)

alt

Az első nő, aki egy sportágban négy érmet nyert ugyanazon az olimpián. A sikeres edző, „Ma” Braun irányítása mellett az 1934-es Európa-bajnokságon aranyérmet nyert 100 háton, 400 gyorson és a 4x100-as gyorsváltóban, ezüstérmet 100 gyorson. Gyors- és hátúszásban összesen kilenc világrekordot ért el. 1936-ban a berlini olimpián aranyérmet nyert 100 gyorson, 400 gyorson és a 4x100-as gyorsváltóban, ezüstérmet 100 háton. 1968-ban beválasztották az International Swimming Hall of Fame tagjai közé, 1997-ben megkapta az Olympic Order elismerést. Emlékét a halála után létrehozott  Rie Mastenbroek Trophy őrzi.


Február 26. ellenálló (1924–1945) 

Nagykőrösön született, a középiskola elvégzése után a járásbíróságon volt tisztviselő. 1943-ban Budapestre ment, ahol egy telefonközpontban dolgozott. A Vörös Brigád nevű ellenálló csoport tagja volt, egy zuglói házban volt a központjuk, innen indították akcióikat. 1945 január 6-án a nyilasok elfogták, a budai várban lévő Gestapo központhoz hurcolták és kínvallatás után január 26-án kivégezték. 

 


Február 26. francia pacifista, feminista (1870–1954)   

Párizsban született, apja a város főkertésze volt, jómódban nőtt fel. Fiatalon rádöbbent, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetben él a dolgozó nők nagy tömege. 1908-ban L'Entraide néven varrónők részére szövetkezetet alapított, amely később szakszervezeti funkciókat is ellátott. 1913-ban létrehozta a Conseil national des femmes françaises (francia nők egyesülete) munkás szekcióját. Követelte, hogy a nők ugyanannyi bért kapjanak, mint a férfiak. 1915-ben részt vett a Hágában tartott nemzetközi nőkongresszuson, ahol megismerkedett a pacifista irányzat képviselőivel. Ugyanabban az évben alapító tagja volt az International Committee of Women for Permanent Peace francia tagozatának, melynek elnökévé választották. 1919-ben Zürichben megalakult a Women's International League for Peace and Freedom, melyben a francia szekció vezetőjeként kapott komoly szerepet. Rendszeresen publikált a szervezet En Vigie című lapjában. A harmincas években harcos antifasiszta nézeteket hirdetett, és bár nem lépett be, de szimpatizált a kommunista párttal. 1934-ben a World Assembly of Women szervezője és a World Committee of Women against War and Fascism bizottság elnöke volt. 


Február 27. osztrák szociális munkás, író, feminista (1859–1936)

alt

Jómódú bécsi kereskedőcsaládba született. Több nyelven beszélt, sokat olvasott, de 16 éves korában ott kellett hagynia az iskolát, csak bátyja járhatott egyetemre. 1888-ban jelentek meg első irodalmi publikációi, kezdetben álnéven, abban az időben kezdte szociális és politikai tevékenységét is. Dolgozott ingyenkonyhán, majd zsidó leányok árvaházában, amelynek később az igazgatója lett. 1986-tól cikkeket írt a nők jogairól, a feminista eszmékről, és lefordította Mary Wollstonecraft könyvét. 1904-ben alapítója és elnöke a Jüdischer Frauenbund-nak (Zsidó nőszövetség), mellyel országos és nemzetközi elismerést és támogatást szerzett ügyének. Az elnökségről 1924-ben lemondott, de a szövetségben tovább tevékenykedett. 76 éves korában zsidó gyermeket menekített ki a náci Németországból angol árvaházakba. 1936-ban rákbetegségben húnyt el.


Február 27.   afgán nőjogi harcos (1956–1987)

altMeena Keshwar Kamal Kabulban született. Az afgán lányokat általában 13 éves korukban adják férjhez. A 19 éves Meena nem volt hajlandó férjhez menni ismeretlenhez, olyanhoz, akinek már van felesége, vagy aki nem ismeri el emberi jogait. A lehetetlennek látszó problémát egy távoli rokona, a radikális, maoista orvos, Faiz Ahmed oldotta meg, akivel megkedvelték, megszerették egymást. Ahmed az afgán felszabadítási mozgalom egyik vezetője volt, többször bebörtönözték. 1986-ban a fundamentalisták kegyetlenül megkínozták és megölték.

Meena 1976-ban a kabuli egyetemen megkezdte jogi tanulmányait. Az országban eluralkodó politikai káosz alatt egyre nagyobb hatalmat szereztek a fundamentalisták. A fanatikus hívők az egyetemista lányok arcát, testét savval locsolták le, hogy elrettentsék őket a tanulástól. Meena céltalannak találta, hogy jogot tanuljon egy országban, ahol a jogtalanság uralkodik. Ettől kezdve minden energiáját a nők összefogására és oktatására fordította. A szólásszabadság és és politikai tevékenység jogának eléréséért 1977-ben létrehozta a RAWA-t (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan -Afgán Nők Forradalmi Szervezete), hogy Afganisztán elnyomott és elnémított asszonyai hangot kapjanak. 1981-ben elindította a kétnyelvű Payam-e-Zan (Nők üzenete) magazint, ezen keresztül a RAWA merészen és eredményesen tudta képviselni az afgán nők ügyét. 

Meena az állandó életveszély miatt a pakisztáni Quettában élt, itt ölték meg 1987 február negyedikén. 


Február 27. amerikai pedagógus, feminista (1818–1893)

alt

Az amerikai óvodaalapítás úttörője a németországi Mündenben született. Hamburgban szerzett tanári oklevelet, különösen a kisgyermekek oktatása érdekelte. Meggyőződéses feminista volt, egyik alapító tagja  1865-ben az első német feminista egyesületnek, a Deutscher Verein Frauenfortschritt-nek. Elizabeth Palmer Peabody meghívására az Egyesült Államokban utazott. 1872-ben Washingtonban nyitott óvodát, majd Los Angeles, Oakland és San Francisco következett. Létrehozta a Pacific Kindergarten Normal School-t, amelyet 1886-ig, nyugdíjazásáig vezetett. 

Néhány munkája: Conscious Motherhood: or the Earliest Unfolding of the Child in the Cradle, Nursery and Kindergarten;  An Appeal for Justice to Childhood;  Games and Studies in Live Forms;  Colors of Nature for Home and School.


Február 27. kanadai reformer (1857–1910) 

Már akkor szorgalmazta a nők élethosszig tartó tanulását, amikor nem is ismerték ezt a fogalmat. Különösen fontosnak tartotta az egészségügyi, higiénés és korszerű háztartástani ismereteket. 1895-ben megalapította a Canadian National YWCA nőegyletet, egyik alapítója volt a később nemzetközivé vált Women's Institute mozgalomnak, a National Council of Women és a Victorian Order of Nurses egyesületeknek. Remek szónok volt, az országban tartott előadókörútjai telt házak előtt zajlottak. 1898-ban az oktatási miniszter felkérésére írt Public School Domestic Science címmel tankönyvet. 1910 február 26-án, egy nappal 53. születésnapja előtt a torontói egyetemen Women and Industrial Life címen tartott előadása közben összesett és meghalt.  


Február 27. színésznő (1932–2011)

 

 

 


Febr. 27. történész (1900–1981)


 

Február 28. brazil zongoraművész (1895–1979)

altHétéves korában kezdett zenét tanulni, rendkívüli tehetségére hamar felfigyeltek és a brazil kormány 13 évesen ösztöndíjjal Európába küldte tanulni. A párizsi Conservatoire-ba felvételizett, 388 jelölt közül lett az első. Néhány évvel később már egész Európában turnézott. Az első világháború kitörésekor hazatért Brazíliába, ahol férjhez ment Octavio Pinto építészhez, aki régi rajongója volt. A férfi zenét is szerzett, darabjait Guiomar gyakran játszotta koncertjein. 1967-ben II. Erzsébet angol királynő meghívására ő nyitotta meg a Queen Elizabeth Hall első évadját.


Február 28. régész (1928–1970)

altDebrecenben született, 1951-ben diplomázott az ELTE-n. A Dunaújvárosi (akkor Sztálinváros) Múzeumban kezdett, és korán bekövetkező haláláig ott dolgozott. Lelkiismeretes és jószimatú tudós volt, a Duna fennsikon végzett ásatásai során avar és magyar telepeket talált, rengeteg római sír és egy középkori város feltárása fűződik nevéhez. Munka közben halt meg. Nevét a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány őrzi. 2007-ben posztumusz Pro Cultura Intercisae díjat kapott.


Február 28. amerikai pedagógus (1797–1849)

alt

Az amerikai nőnevelés egyik úttörője Bucklandben (Massachusetts) született.  Az 1800-as évek elején a lányok taníttatását felesleges időpocsékolásnak tartották, de Mary azok közé a szerencsések közé tartozott, akik tanulhattak és tanárnő lett. Elhatározta, kollégiumot alapít, ahol a nők a férfiakéval egyenértékű, komoly színvonalú oktatást kapnak. Céljának eléréséért rengeteget utazott, előadásokat tartott és adományokat gyűjtött. 1834-ben Nortonban nyitotta meg első iskoláját, a Wheaton Female Seminary-t.  Ezt követte 1837-ben a Mt. Holyoke Female Seminary South Hadley-ben.  Nyolcvan hallgatóval indultak, egy évvel később már 200 nő jelentkezett a 90 helyre, és a kollégium a mai napig vezető szerepet foglal el a nőnevelésben.


Február 28. amerikai tanár, költő (1913–2004) 

83 éves volt, amikor első verseskötete, az Ants on the Melon megjelent. Montclairben nőtt fel, a Mount Holyoke College-ban diplomázott, doktori értekezését a Radcliffe College-ban készítette. A California State Polytechnic University irodalmi tanszékének professzora volt 1957 és 1980 között. Gyerekkorában kezdett verseket írni, az 1930-40-es években néhány meg is jelent a Saturday Review, a The Atlantic és a The New Republic című lapokban. Férjhezmenetele és egyetemi tanári kinevezése után több, mint ötven éven át nem publikált. Nyugdíjbamenetele után elküldte néhány versét a The New Yorker irodalmi szerkesztőjének, aki azonnal megjelentette azokat és a lap állandó szerzője lett.  


Február 28. argentin ügyvéd, költő, író, fordító, feminista (1910–1982) 

Buenos Aires-ben született, spanyol anyától, francia apától. Gondos nevelésben részesült, a humán tárgyak vonzották, 12 évesen írta első verseit. Családja támogatásával elvégezte a jogi egyetemet, majd sikeres vizsgák után az ügyvédi kamara tagja lett. Fiatal korától érdeklődött a társadalmi problémák iránt, vonzották a szocialista eszmék és részt vett a feminista mozgalomban. A huszas évektől jelentek meg versei, első kötetét 1925-ben publikálta. Tagja volt az írók Boedo társaságának és az Ateneo Femenino nőegyletnek. Verseken kívül esszéket, kritikákat is írt és többek között Baudelaire, Racine, Rimbaud műveit fordította. Részt vett a háborúellenes szövetség munkájában és egyik szervezője volt 1933-ban a háború ellen tartott latin-amerikai konferenciának. 
Néhány munkája: Telarañas; Elegía del gran amor; Los cíclopes: una epopeya en la calle Sucre; Acta de acusación de la vida; Echeverría el poeta.


Február 29. Michèle Morgan francia színész (sz. 1920)

alt15 évesen játszotta első filmszerepét, nagyon hamar Franciaország legnépszerűbb színésze lett. A második világháború éveiben Hollywoodban készített több filmet. 1946-ban a Cannes-i Filmfesztiválon a „La Symphonie pastorale” c. filmben nyújtott alakításért a legjobb női szereplő díját kapta. 1969-ben Becsületrenddel tüntették ki. Visszavonulás után „Avec ses Yeux” (Azokkal a szemekkel) címmel megírta önéletrajzát. A színészet mellett fest is, több sikerek kiállítása volt. Néhány filmje: A nagy hadgyakorlat, Ilyen nagy szív, Ködös utak, Vágyakozás.


Február 29. amerikai szobrász, tanár (1892–1962) 

A Harlem reneszánsz egyik legjelentősebb alakja Floridában született. Gyerekkorában már agyagot formált, de szülei szigorúan megbüntették érte. 1921-ben New Yorkba ment, a Cooper Union School of Art tanulója volt. Később elnyerte a párizsi Académie de la Grande Chaumiere ösztöndíját. Hazatérése után Savage School of Arts and Crafts néven iskolát nyitott Harlemben.  1939-ben Salon of Contemporary Negro Art néven megnyitotta az első galériát, ahol fekete művészek alkotásai  szerepeltek. Anyagi és egészségügyi problémái miatt élete utolsó éveit visszavonultan töltötte. 
 

Kapcsolódó tartalom

Egyszeri adomány

Make Adomany a Nokert Egyesuletnek (Nokert.hu)