Felhasználói feltételek és moderálási szabályzat

Honlapunk egy hiányt hivatott betölteni, többek között biztonságos teret kíván adni a nemek egyenlőségének szellemében gondolkodó embereknek. Célcsoportunkat nemtől függetlenül tehát a feminista, ill. a feminizmus elveivel egyetértő, vagy azok iránt nyitottan érdeklődő felhasználók alkotják.

Alapvető célnak tartjuk a konstruktív, kulturált eszmecserét; aki nem ilyen szándékkal jön ide, moderálásra kerül. A kérdéses esetekben a moderátor fenntartja a jogot, hogy az általános demokrácia helyett a célcsoport érdekeit és a honlap céljait vegye alapul. (Érintettek figyelmébe: a szólásszabadság azt jelenti, hogy jogod van saját oldalt létrehozni, nem azt, hogy mások oldalát úgy trollkodod szét, ahogy akarod.)

Alapelveinket (= a feminizmus alapelveit) nem kívánjuk vitatni, szándékunk nem a másutt bőven megtalálható feminizmus vs. antifeminizmus vita, hanem hasonlóan gondolkodó emberek összehozása.

A Nőkért Egyesület kommentszolgáltatás feladata kizárólag az internet-felhasználók által írt hozzászólások tárolására és nyilvánossághoz való közvetítésére terjed ki.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Nőkért Egyesület nem köteles ismerni a kommentek mindenkori, aktuális tartalmát, de amennyiben bárki felhívja a figyelmét egy, a felhasználási feltételeket vagy törvényt sértő tartalomra, a 2001. évi CVIII. törvény 10. § és 13. § rendelkezéseinek megfelelően az üzemeltető eltávolítja azt.

A felhasználó az  emailcímen jelezheti az egyesületi portál szerkesztőjének a jogsértő vagy felhasználási feltételeket sértő tartalmat. Az eset súlyától, illetve rendszerességétől függően az egyesületi portál moderátorainak jogában áll a jogsértő vagy felhasználási feltételeket sértő hozzászólást tévő felhasználó kommenteléshez való jogát megszüntetni és az egyébként a feltételeknek megfelelő hozzászólást is törölni.

A kommentek nyilvánosak, azokat bárki láthatja. A nem regisztrált felhasználók csak olvashatják a kommenteket, a regisztrált felhasználók nézeteiket, véleményüket, gondolataikat a jelen felhasználási feltételekben szabályozott módon tehetik közzé.

Bárki, aki a Nőkért Egyesület felületén kommentel, egyúttal elfogadja és tudomásul veszi a jelen felhasználási feltételekben meghatározott szabályokat. A Nőkért Egyesület kommentszolgáltatásait a felhasználók saját felelősségükre veszik igénybe.

A Nőkért Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által a Nőkért Egyesület kommentszolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom:

 • védjegyet sért,
 • mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a - felhasználó anyakönyvezett neve,
 • más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
 • személyeskedő,
 • obszcén vagy trágár kifejezés,
 • nőgyűlölő, feministagyűlölő, áldozathibáztató, elkövetőmentegető, erőszakot igazolni kívánó,
 • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását - gyalázó, diszkriminatív, sértő kifejezés és magatartás,
 • burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.

Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Nőkért Egyesület fenntartja a jogot, hogy törölje azokat a kommenteket vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

A felhasználók teljes mértékben felelősek azért a tartalomért, amit a Nőkért Egyesület kommentszolgáltatásán elhelyez és a Nőkért Egyesület honlajának felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, közzétett tartalmakat – és bármely tartalom következményeit is.

A Szolgáltató automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Szolgáltató minden értesítés nélkül törölheti a a kommentet és korlátozhatja a felhasználót.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

 • A Szolgáltató számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
 • Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy email címeket);
 • Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
 • Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat, amelyeket több topikban azonos tartalommal, rövid időn belül "flood"-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több topikban, több alkalommal helyez el.
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Szolgáltató hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
 • Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
 • Hamis vagy félrevezető információk rendelkezésre bocsátása.

A Nőkért Egyesület kommentszolgáltatás fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz a Nőkért Egyesület kommentszolgáltatásba történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

Egyszeri adomány

Make Adomany a Nokert Egyesuletnek (Nokert.hu)