A nemi erőszak nem vicces - beadványunk a Médiahatósághoz

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

A nemi erőszak nem vicces - beadványunk a Médiahatósághoz

szeptember 03, 2014 - 12:55
A fonyódligeti gólyatáborban történt nemi erőszakot a class.fm rádió reggeli műsora , a bűncselekményt relativizálva, bagatellizálva humorizáló kontextusba helyezte, ezért első lépésként panaszt nyújtunk be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz.

A vicces kedvű műsorvezetők (Rákóczi Feri, Vadon Jani, Sebestyén Balázs)

A fonyódligeti gólyatáborban történt nemi erőszakot a , a bűncselekményt relativizálva, bagatellizálva helyezte, ezért első lépésként a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz. Meggyőződtünk arról, hogy semmi akadálya, hogy egyazon panaszt több állampolgár is benyújtson, így mindenkit arra biztatunk, hogy ragadjon tollat/billentyűzetet, és küldjön a hatóságnak akár saját fogalmazású, akár a mi levelünket mintának vagy szó szerint felhasználó levelet. (Megj. a hatóság csak postai leveleket fogad, e-maileket nem!)

A nyomtatható verziót lásd alul a csatolmányban!

Címzett: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1525 Budapest Pf. 75.)

Tárgy: kérelem hatósági eljárás megindítására

 

Tisztelt Hatóság!

Alulírott magyar állampolgár (név, lakcím) kérelemmel fordulok a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz hatósági eljárás megindítása iránt, a Class FM rádió „Morning Show” c. műsorának 2014. szeptember 1. hétfői adásában elhangzott tartalom miatt.

A szóban forgó hanganyag jelenleg elérhető a rádióműsor honlapján:

A műsorban elhangzottak sértik a 2010. évi CIV. Törvény 4. § (3) szakaszát („A sajtószabadság gyakorlása (...) nem sértheti a közerkölcsöt”).

A szexuális erőszak súlyos bűncselekmény, amelynek elbagatellizálása a közerkölcsbe ütközik. A szexuális erőszak témájának eleve nincs helye egy humoros profilú műsorban; és önmagában az is a történtek bagatellizálása, hogy a bűncselekményre egy kedélyes, sok nevetéssel tarkított beszélgetést fűztek fel.

A műsorvezetők látszólag elítélték ugyan a szexuális erőszakot, viszont relativizálták a bűncselekményt. Azáltal, hogy arra hivatkoztak, mi folyik általában egy gólyatáborban („ne legyünk álszentek”), összemosták a beleegyezéses szexet és a szexuális erőszakot, illetve arra utaltak, hogy más esetekben szexuális hajlandóságot mutató (vagy éppen alkoholos befolyásoltság alatt álló) áldozat ellen kevésbé súlyos bűncselekmény a nemi erőszak. A nemi erőszak „káreseményként” aposztrofálása, és a „megerőszakolás” szó vicces kontextusba helyezése („megerőszakolt a jobb kezed”) szintén a történtek bagatellizálásához járult hozzá.

A műsorban elhangzottak egyidejűleg sértik a nemi erőszak áldozatának emberi méltóságát (ezáltal ugyanezen törvény 14. § -nak (1) es (2) pontját). („A médiaszolgáltatónak az általa közzétett médiatartalomban tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot.”, „Tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatása.”)

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) legutóbbi reprezentatív felmérése szerint EU-s átlagban a nők 33 százaléka tapasztalt már élete során fizikai vagy szexuális erőszakot, a magyarországi eredmények tekintetében pedig a 15 év feletti korosztályban a nők 9 százaléka válik szexuális bántalmazás áldozatává. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy a hallgatók között is voltak korábbi áldozatok.

Ezt tekintetbe véve a műsorban elhangzottak sértik a magyar nők mint csoport, illetve nemtől és kortól függetlenül a szexuális erőszak áldozatainak emberi méltóságát.

Elfogadhatatlan továbbá, hogy a műsornak a konkrét bűncselekményt tárgyaló részei egyoldalúan az áldozatra fókuszáltak, viszonylag kevés figyelmet szentelve az elkövető felelősségének, teljes mértékben figyelmen kivül hagyva a rendezvény lebonyolítójanak (feltételezett) felelősségét is. Azon felvetés például, hogy a potenciális áldozatoknak „erényövet kellene magukkal vinniük” (vagy a hasonló rendezvényektől tartózkodniuk), úgy állította be a helyzetet, mintha a nemi erőszak elleni „védekezés” az áldozat kötelessége lenne.

A műsorban elhangzottak sértik a fentiekben hivatkozott törvény 19. §-nak 1. pontját is: „Lineáris médiaszolgáltatásban nem tehető közzé olyan médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését.” Egy nagy hallgatottságú műsor népszerű műsorvezetőiről van szó, így a nemi erőszakkal kapcsolatos megközelítésük gyerekeknek, fiataloknak akár mintát is szolgáltathatott.

Különösen aggasztónak tartom mindezeket annak fényében is, hogy a szexuális erőszakkal való humorizálás már nem először fordul elő ugyanezen rádió ugyanezen műsorának történetében (amellyel kapcsolatban 2012. dec. 7.-én került Önökhöz).

Az esettel összefüggésben sérelmezem azt is, hogy a Class FM internetes oldala () tartalmaz ugyan egy linket a Magyar Média– és Hírközlési Hatósághoz a lap alján, azonban a link a Hatóság kezdőoldalára, nem pedig a konkrét panasztételi eljárásra mutat.

Kérem, hogy fentiekben leírtakra tekintettel fontolják meg hatósági eljárás indítását a Class FM Rádió „Morning Show” c. műsorában elhangzottak kapcsán.

Üdvözlettel:

(aláírás)

(helység, dátum)

Egyszeri adomány

Make Adomany a Nokert Egyesuletnek (Nokert.hu)