"Azért jöttem, hogy leszámoljak a pártpolitikai kereszténység legendájával"

Olvasási idő
4perc
Eddig olvastam

"Azért jöttem, hogy leszámoljak a pártpolitikai kereszténység legendájával"

május 24, 2013 - 21:24
Azért jöttem, hogy leszámoljak  a politikai, vagy még inkább pártpolitikai kereszténység legendájával. Van ugyanis a parlamentben egy politikusi réteg, amelyik szereti maga mögött tudni az egyházakat, sőt Istent. Így aztán Isten nevében cigányoznak, zsidóznak, szegregálnak. Jézus Krisztus nevében folytatott családvédelmük ellehetetleníti a szegény családokat, rendőrök kezére adja a gyerekeket, hibáztatja a bántalmazott nőket. Mindezzel azokat árulják el, akiket saját önazonosságuk szerint képviselniük kellene.

Balta F. (Fotó: Kati Holland)

 Sziasztok!

Engem semmi nem kvalifikál arra, hogy ma itt álljak, és egészen tegnapig nem is készültem erre. Nem vagyok lelkész, teológus, pszichológus, jogász, sem a hittudomány, sem a családon belüli erőszak nem a szakterületem.

Akkor miért is állok itt? Elsősorban a bántalmazottak miatt, de magam miatt is.

Kettős életet élek.

Először is keresztény vagyok, és nagyon elegem van abból, hogy emiatt mentegetőznöm kell. Nem tagadom az evolúciót. Nem örülök, hogy Isten benne van az alkotmányban.  Hiszek benne, hogy mindenki azt szeret, akit akar, és abban is, hogy a nemi szerveink és az anyakönyvünk nem határozza meg, hogy kik vagyunk. Felháborítanak az olyan kijelentések, hogy akinek semmije sincs, az annyit is ér, és nem szigorítanám az abortuszt. Ez a coming outom egyik fele.

A másik fele, hogy én sem kívánok rendezett körülmények között élni. Merthogy nem vagyok potens, heteroszexuális nő. Soha nem fogok véletlenül teherbe esni, és előfordulhat, hogy nem lesz 4-5 gyermekem.

Ennyi magyarázat elég is.

Azért jöttem, hogy leszámoljak  a politikai, vagy még inkább pártpolitikai kereszténység legendájával. Van ugyanis a parlamentben egy politikusi réteg, amelyik szereti maga mögött tudni az egyházakat, sőt Istent. Így aztán Isten nevében cigányoznak, zsidóznak, szegregálnak. Jézus Krisztus nevében folytatott családvédelmük ellehetetleníti a szegény családokat, rendőrök kezére adja a gyerekeket, hibáztatja a bántalmazott nőket. Mindezzel azokat árulják el, akiket saját önazonosságuk szerint képviselniük kellene. Ahogy Máté evangéliumának 25. fejezetében olvasható:

Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.

Ennyit általában a kiszolgáltatottakról.

De lássuk a nemi szerepeket. Le lehet-e szűrni kötelező nemi szerepeket a Bibliából?

Ha szó szerint nézzük, hogy mit ír a Biblia a nőkről, akkor azt kell mondjam, hogy okvetlenül. Különösen gyakori, hogy a szó szerinti értelmezésen túl eltekintünk a történeti kontextustól, és az emberi tényezőtől, ami az írókat illeti. Valóban, az apostoli levelek számtalanszor felszólítják a feleségeket, hogy “mindenben engedelmeskedjenek férjüknek”, ahogy azt is mondják, hogy a szolgák még az elnyomó uraknak is engedelmeskedjenek. Maga Jézus ezt soha nem tanította.

Mond még a Biblia mást is a nőkről, pl a Példabeszédek könyvének 31. fejezete szerint a derék asszony színes szőtteseket készít magának, férje pedig a városkapuban üldögél az ország véneivel. A színes szőttesek készítését szerencsére mégsem kéri számon a KDNP.

Persze van a Bibliának valódi, a mai kor embere számára értelmezhető üzenete is férfi és nő viszonyával kapcsolatban. Javaslom, hogy a kedves KDNP-s képviselők nyissák ki és olvassák el a teremtés történetét, ha még nem tették volna, ezen belül is az ember teremtését. Most ebből fogok felolvasni.

Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!

  Szóval: saját képmására. Nem a férfit, hanem az embert, nemétől függetlenül.

És azt mondta nekik, szaporodjatok és uralkodjatok. Így, többes számban. Nem azt, hogy Éva, te szüljél 4-5 gyereket, akkor aztán nem lesz semmi gond, Ádám, te pedig uralkodjál rajta.

A bűnbeesést követően olvashatjuk, hogy Isten ezt mondja Évának:

“(...)fájdalommal szülöd gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad.”

Mindez elég világos állásfoglalás: a férfiuralom Isten tervével ellentétes, a bűnbeesés következménye.

Mindezek tudatában, kedves képviselők, amikor egy olyan Isten képét sulykoljátok, aki nőgyűlöletet, férfiuralmat, vallási kirekesztést, áldozathibáztatást, hajléktalanüldözést, a szegények megvetését tanítja nektek, nem féltek-e attól, hogy ez istenkáromlás?

Most szeretnék arra vonatkozóan is adni néhány tanácsot a képviselőknek, hogy mit tegyenek! Kedves Képviselők! Ha keresztények akartok lenni, álljatok ki az elnyomottak és a bántalmazottak mellett! Álljatok ki Istentől való méltóságuk védelmében!

Vegyétek fel a harcot a saját eszközeitekkel azok ellen, akik méltóságában megalázzák az Isten képét hordozó másik embert.

 

Konkrétan:

1.      A formális meghallgatás helyett egyeztessetek érdemben a szakértő civilszervezetekkel!

2.      Írjátok alá és tartsátok be az áldozatok védelmét garantáló Isztambuli Egyezményt!

3.      És tartsátok be az ENSZ CEDAW ajánlásokat, ami 1982 óta amúgyis kötelező lenne.

 

Ennek érdekében javaslom, hogy először is térjetek vissza az ülésterembe, ahol elvileg dolgoztok, és vegyetek részt a parlamenti vitában.

 

Így legyen! Ámen.

Egyszeri adomány

Make Adomany a Nokert Egyesuletnek (Nokert.hu)"A pártok (mind!) szűrjék ki maguk közül a bántalmazókat!" - Dr. Wirth Judit beszéde

május 24, 2013 - 18:48
Wirth Judit (Fotó: Kati Holland)
Magyarországon a nők és gyerekek elleni családon belüli erőszak szégyenteljesen van szabályozva. Nincsen ellátórendszer az áldozatoknak, nincsenek ismeretek a jogalkalmazók fejében, a hatóságok legtöbbször a józan észt és bármely jóérzésű laikust megszégyenítő tudatlansággal és rosszindulattal állnak az áldozatokkal szemben, és megértéssel és megengedéssel az elkövetők oldalán.
 
Magyarországon 10 éve igyekeznek elodázni, hogy valóban működő jogszabályok szülessenek, és az áldozatokat valóban segítő intézmények jöjjenek létre.

Miért nem jó a "családon belüli erőszak" kifejezés?

szeptember 17, 2012 - 23:07
Állítólag a cselekmény ilyetén megnevezése negatív dolgot társít a magasztos család fogalomhoz. Értehetetlen  szemforgatásnak látom ezt:
elkövetni nem annyira ciki, de nevén nevezni, azt igen. Olyasvalaminek érzem, mint a kliens háttérben maradását. Habár ő a főbűnös, mégsem szabad róla beszélni.