2014-ben megjelent könyvek és tematikus folyóiratok (ajánló)

Olvasási idő
12perc
Eddig olvastam

2014-ben megjelent könyvek és tematikus folyóiratok (ajánló)

december 23, 2014 - 12:43
2014-ben megjelent könyvek és tematikus folyóiratok, Nőkért.hu ajánlója.

2014-ben megjelent könyvek és tematikus folyóiratok, Nőkért.hu ajánlója.

 Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris E-Folyóirat.

Bolemant Lilla szerk. Nőképek kisebbségben. Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről.

Bolemant Lilla: Láthatalan nők

 • Tokár Géza: Női jogok és gyakorlati problémák
 • Petőcz Kálmán: Hol tartunk ma az emberi jogok érvényesítésében Szlovákiában?
 • Szapu Marianna: A nők emberi jogai filozófiai-történelmi megközelítésben
 • Hodossy Katalin: A szlovákiai magyar fiatalok és gyermekek helyzetképe
 • Acsády Judit: Interetnikai párbeszéd – női kezdeményezések, nőmozgalmak nemzetközi kontextusban
 • Antoni Rita: A magyarországi feminista megmozdulások története
 • Habán Dana: A nők képviselete a politikai döntéshozatalban
 • Rácz Judit: A vidéki nők részvétele a döntéshozatali folyamatokban
 • Csánó Szabina: A népesedéspolitikák rejtett üzenete Szlovákiában és Magyarországon
 • Domonkos Lívia: A szlovákiai magyar nők helyzete a munkapiacon
 • Bolemant Lilla – Mrva Marianna: Lányok és fiúk az iskolában. A lányok és a fiúk iskolai teljesítménye és a genderpedagógia lehetőségei
 • Bolemant Éva: A magyarlakta régiók „családi” ügyei. Az életvezetési tréningek tapasztalata
 • Bárczi Zsófia: Az utolsó úr. Szenes Piroska elfeledett regénye
 • Jablonczay Tímea: Kereszteződő identitások. Közelítések Szenes Erzsi művészetéhez.
 • Lengyel Tünde: Eszménykép, elvárás és gyakorlat. A kora újkori főúri asszonyok mindennapi élete
 • Huszár Ágnes – Kegyes Erika: Nyelvtani nem, női foglalkozásnevek és gender
 • L. Juhász Ilona: Adalékok a női divat újításainak korabeli társadalmi megítéléséhez – különös tekintettel a rövid haj (bubifrizura) fogadtatására a 20. század első felében

Demcsák Zsuzsa. A másik életem. Budapest: Athenaeum, 2014. Demcsák ebben a könyvében nem csak arról ír, hogy áldozatként hogyan élt éveken keresztül bántalmazó kapcsolatban, de részletesen beszámolt arról is, hogy miután szabályosan el kellett menekülnie otthonról, a hivatalos eljárások során, ahelyett, hogy védelemben részesült volna, egyenesen kiszolgáltatott helyzetbe került.

Dumbach, Annette E. és Jud Newborn. Sophie Scholl és a fehér Rózsa. Ford. Lázár Júlia. Budapest: Park, 2014. "Volt egyszer egy német kamaszlány. Szeretett zenét hallgatni és olvasni. Érdekelte a politika és a filozófia. Evangélikus volt, és komolyan vette a hitét. Bár óvónőnek tanult, és a gyerekek nagyon szerették, igazi életcélja az volt, hogy egyetemre járhasson. Szorgalmas, okos és önálló fiatal nő volt, aki azonban erősen ragaszkodott a családjához. A legnagyobb lázadás, amit életében elkövetett, az volt, hogy egyszer fiúsan rövidre vágatta a haját. Egészen a huszonegyedik születésnapjáig. Akkor ugyanis úgy érezte, hogy képtelen tovább elviselni azt a gyilkos diktatúrát, amiben él. Az állandó félelmet. A megsemmisítő agymosást. A háborút, ami – bár ezt már sosem tudta meg – elrabolta tőle az öccsét. Ezért röplapokat szerkesztett a bátyjával és a barátaikkal együtt, amelyekben ellenállásra szólították fel a németeket. A diktatúra végrehajtói azonban leleplezték, elfogták, kivallatták és halálra ítélték a társaságot. A lány még nem volt huszonkét éves, amikor lefejezték. Hat röplapért. Azért, mert le merte írni, amit gondolt. Azért, mert egyáltalán gondolkodni merészelt."

Fábián Évi. Nők Magyarországon 2. Budapest: Magánkiadás, 2014. „Fábián Évi könyve nem egyszerű női portrégyűjtemény. A személyiségeket saját környezetükben mutatja be, és olyan rövid jellemrajzokat illeszt a felvételek mellé, amelyek csak a lényeget, a jelentőset emelik ki az életükből, a jelenükből és a karakterükből. Az olvasó így nemcsak a fotográfiákról olvassa le a sokszor arcról is ismert, sokszor viszont a tetteikben kimagasló alakok vonásait, hanem a leírtakkal párosítja a látottakat. Fábián művészete, lényeglátó látásmódja a szépségüket és a jelentőségüket egyaránt kiemeli. Bárki is olvassa és nézi ezt a könyvet, mind ugyanazt fogja gondolni: hogy mennyire jó büszkének lenni ezekre az alkotó, tevő, gondolkodó nőkre, akik a munkájuk és a hivatásuk mellett élik meg a nőiségüket, nemükhöz kötött és azon messze túlmutató szerepeiket” (Petrányi Zsolt)

 A Nemzetközi Újságíró Szövetség (IFJ) és a Keresztény Kommunikációs Világszövetség (World Association of Christian Communication) közös kiadásában „Genderetikus újságírás és médiavállalati irányelvek” címmel 2012-ben kiadott, két kötetes kézikönye (lásd alább) adta az ötletet ahhoz, hogy további információkkal és a magyarországi médiából vett példákkal magunk is hozzájáruljunk a genderszemlélet meghonosítását elõsegítõ közös gondolkodáshoz. Kiadványával a Független Médiaközpont igyekszik felvázolni a nemek médiaábrázolásának hazai állapotát, rávilágítani bizonyos trendekre, bemutatni az újságírót segítõ forrásokat, láttatni a különféle újságírói eszközök kiszámítható hatását.

Gilbert, Elizabeth. A lélek botanikája. Budapest: Partvonal,. 2014. "Aki a kivitel alapján szirupos románcra számít, kellemesen csalódni fog. Még csak – pedig ettől tartottam, amikor megtudtam, hogy A lélek botanikája egy 19. századi tudósnőről szól – nem is az önmegvalósítás társadalmi korlátairól, vagy a nyomasztó „karrier vagy család” szerepkonfliktusról van szó benne: Alma Whittaker botanikusnő életútja ezeken szerencsésen túlmutat.(...) Alma Whittaker ugyan – mint csalódottan konstatáltam – fiktív alak, ám a könyv lezárása egy Chistine de Pisan idézettel egyértelművé teszi, hogy a mű a valóban létezett, marginalizált tudósnőknek is emléket kíván állítani." Antoni Rita

Juhász Borbála szerk. A nőtlen évek ára. A nők helyzetének közpolitikai elemzése 1989-2013. Budapest:  A könyv első két fejezete, a politika és a többszörös diszkrimináció témája adja meg a nőpolitika és a nemek egyenlőségének magyar, EU-s és nemzetközi jogi és hazaii államigazgatási kereteit, illetve elméletileg alapozza meg a további részeket. Ezek után a munkaerőpiac, majd két fontos ágazat: a szociál- és családpolitika, valamint az egészségügy vizsgálata következik. Ezt követi az oktatás területe, majd a kötetet a nők elleni erőszak területe zárja…” – írja bevezetőjében Juhász Borbála. A nőtlen évek ára – A nők helyzetének közpolitikai elemzése 1989-2013 c. könyv nagy erénye, hogy a legújabb hazai és nemzetközi szakirodalom felhasználásával készült, valamint lehetőséget biztosított a női érdekeket képviselő civil szervezetek számára, hogy minden fejezethez kapcsolódóan kifejtsék véleményüket. “Ezen szervezetek azok, akik a nőkkel való mindennapi találkozásaik, terepmunkájuk során visszajelzést adhatnak az egyes intézkedések közvetett, vagy közvetlen hatásáról”

Kádár Judit. Engedelmes lázadók. Pécs: Jelenkor, 2014. „Könyvemben azt a nézetet képviselem, hogy a huszadik század első felében kialakulóban volt egy női irodalmi hagyomány, amely 1945 után a hatalom erőszakos beavatkozása következtében megszakadt, s megírásával egyik célom az volt, hogy a század első felében működött írónők műveinek elemzése és újraértékelése előtt, illetve, mivel ez a folyamat már megkezdődött, azokkal párhuzamosan, amennyire lehetséges, fő alakítói közül néhányukról kiderüljön, kik voltak – hiszen soha nem készültek róluk életrajzok. Önéletrajzi műveik, a velük hajdan készült interjúk, leszármazottaik elbeszélései segítségével igyekeztem felvázolni élettörténetüket, mely, ha a kizárólag az esztétikai minőségre fókuszáló irodalomtörténet szempontjából esetleg kevésbé fontos is, társadalomtörténeti szempontból mindenképpen figyelemre méltó, hiszen rávilágít arra, hogy a kapitalizálódó Magyarországon miféle választásai, jövedelemszerzési lehetőségeik voltak a munkaerőpiacról megélni kénytelen, többnyire középosztálybeli, vagy onnét lecsúszott, de értelmiségiként visszajutni igyekvő nőknek. Az általuk konstruált önképek elemzése segítségével összeállított életrajzaiktól azt reméltem, hogy megtudható belőlük, Tutsek Anna, Lux Terka, Erdős Renée, Tormay Cecile, Kaffka Margit, Kosáryné Réz Lola miért nem tradicionálisabb utat választott, miért és milyen körülmények hatására lett professzionális újságírónő/szerkesztőnő és írónő. […] Könyvem másik célja éppen annak vizsgálata volt, hogy a tárgyalt írónők főként női olvasóknak szánt műveiben a huszadik század első felében miféle ideológiák, női szerep-konstrukciók jelennek meg –ezek támogatják-e vagy aláássák az uralkodó ideológiákat. Arra kerestem a választ, hogy a szövegek a női tapasztalaton átszűrve mit árulnak el a patriarchátus működésének módjairól, s mennyiben tükrözik a feudalizmusból a kapitalizmusba tartó társadalom hatalmi viszonyait. A fejezetek tehát az irodalmi – és felfogásomban egyben politikai – feminizmust alapul véve tágabb, kulturális és társadalmi konstrukció keretében vizsgálják a korszak írónőinek önéletrajzi műveit, néhány szépirodalmi alkotását, s választ keresnek arra a kérdésre, hogy tipikusan a magánszférában játszódó regényeikben a nőírók akartak-e, illetve képesek voltak-e a férfiak által megalkotott nőképpel szemben alternatívát állítani.” Kormos Nikolett szerk.

Replika, 85-86. (2014/1-2.) Tematikus szám

Krémer Sándor szerk. Pragmatism and Feminism () INTRODUCTION: PRAGMATISM AND FEMINISM – A NATURAL ALLIANCE Alexander Kremer ... 5 LOYALTY TO CARE : ROYCE AND A POLITICAL APPROACH TO FEMINIST CARE ETHICS Maurice Hamington ... 8 THE INTERPRETATION OF COMMUNICATION FROM DEWEY'S EMPIRICAL NATURALISM. CONSEQUENCES FOR FEMINISM Marta Vaamonde Gamo ... 18 THROWING UP AS A PHILOSOPHIC CONCEPT Marketa Dudova ... 28 **KSH. Nők és férfiak Magyarországon 2012.** Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, 2014. Idén tizenkettedik alkalommal jelenik meg a Nők és férfiak Magyarországon című zsebkönyv. Az uniós programoknak köszönhetően a statisztika egyre több területén jelennek meg nagy érdeklődésre számot tartó „gender” adatok. E kiadvány ezeket próbálja meg egy kötetbe rendezni. A közismertnek mondható demográfiai adatokon túl a kiadvány 9 fejezete a társadalom és a gazdaság szinte valamennyi területét felöleli. A nők és férfiak helyzetének, lehetőségeinek számos területen megfigyelhető egyenlőtlensége jelentős mértékben függ az adott ország gazdasági szerkezetétől, a foglalkoztatottság és a keresetek színvonalától.

Leckie, Ann. Mellékes igazság. Ford. Kleinheincz Csilla. Budapest: Gabo, 2014. "Az űroperaként is emlegetett Mellékes igazság elismerő fogadtatásban részesült vállaltan feminista nyelv- és genderfelfogása okán. A könyvet lépten-nyomon Ursula K. Le Guin, C. J. Cherryh és Iain M. Banks legjobb műveihez hasonlítják. Az Orbit Books már le is szerződött Leckie-vel egy trilógiára, amely a regény világában játszódik."

Murai András - Tóth Eszter Zsófia. Szex és szocializmus, avagy hagyjuk a szexualitást a hanyatló nyugat ópiumának? Budapest: Libri, 2014. A szerzők szerint a kötet célja az, hogy bemutassa mit lehetett mondani és hogyan lehetett beszélni a szexualitásról a Kádár-korban, mert ennek révén az olvasók nemcsak az államszocialista politikai rendszerbe, hanem a korszak mindennapjaiba is betekintést nyerhetnek. Hogyan jelent meg a közbeszédben a szexualitás témaköre, ki és mit mondhatott erről a témáról milyen fórumokon keresztül? A kérdés megválaszolásához a szerzők a nyilvános és nem nyilvános szféra határainak alakulását vizsgálják az 1960-as évektől a rendszerváltásig- korabeli újságok, szociográfiák, filmek és interjúk felhasználásával. -

Nótár Ilona. Amit a nő kíván. Budapest: Magánkiadás, 2014. "Egy asszony, aki elmondja azt, amit a legtöbben kimondani sem merünk. Nem könnyű egy született vaknak elmagyarázni, milyen a szivárvány. Még nehezebb dolog egy férfinak leírni, mitől nő egy nő. Nótár Ilona még ennél is nagyobb fába vágta a fejszéjét akkor, amikor arra vállalkozott, novellaformában fest képet arról, milyen egy roma nő." - a szerző honlapja - **Oksanen, Sofi. Mikor eltűntek a galambok.** Budapest: Scolar, 2014. Lebilincselő és kivételesen bátor hangú „nagyregény" Észtország II. világháború alatti és utáni megszállásáról, az ellenállásról, a kollaborációról, a szerelemről és egy tragikus házasságról.

Ozeki, Ruth. Az idő partjain. Budapest: Tea, 2014. Vajon hogyan fér meg egymás mellett a testi és lelki terrort átélő japán iskoláslány, az írói válsággal küzdő Ruth, a buddhista apáca és a mosómedve-támadást túlélő macska története? A „court watch” hagyománya a nők elleni erőszak emberségesebb bírósági kezelésének elősegítését célozta a nyilvánosság erejével. Ennek egyik amerikai megvalósulása programunk inspirálója a WATCH projekt (Women At The Court House, nők a bíróságon). A párkapcsolati erőszak olyan témakör, amelynek kezelésére a jogalkalmazók rendszerint kevéssé felkészültek, itt az egyik legjellemzőbb az előítéletek, a bagatellizálás, az áldozathibáztatás érvényesülése. A programot az Amerikai Egyesült Államokban több helyen már bejáratott és bevált minták figyelembevételével, de a magyar sajátosságokhoz igazítva terveztük meg. Ennek során arra törekedtünk, hogy több, legalább három magyar bíróság munkájáról kapjunk részletes képet. Igyekeztünk a projektet úgy megvalósítani, hogy a bíróságok tevékenységét a lehető leghétköznapibb módon közelítsük meg és a lehető legkevésbé torzított optikán keresztül lássuk-láttassuk – úgy, ahogy az van, ahogy a valóságban működik.

Péterfy-Novák Éva. Egyasszony. Budapest: Libri, 2014. "„Forszírozott, rohamos szülés során somatomentálisan és mentálisan súlyosan sérült csecsemő.” Péterfy-Novák Éva majd minden orvostól ezt a diagnózist kapta, akinek megmutatta egyre súlyosabb állapotba kerülő kislányát, a pár hónapos Zsuzsit. A kislány hét évvel élte túl a diagnózist, édesanyja pedig harminc évvel a történtek után döntött úgy, megírja együtt töltött éveiket, melyeknek egy erőszakos férj, és egy halvaszületett kisfiú is a része volt. Írásra a terapeutája buzdította, akihez kezdetben teljesen más jellegű problémákkal érkezett, sőt, amikor a pszichológus a múltjáról kérdezgette, ő magabiztosan kijelentette, hogy az életének ez a része már teljesen rendben van. Néhány alkalom után kiderült, hogy mégsem. 2013 májusában útjára indult, és hamar önálló életre kelt az Egyasszony blog, amely kibővítve most könyvben is megjelent."

Rakovszky Zsuzsa. Szilánkok. Budapest: Magvető, 2014. Egy lány megtudja, hogy akit vér szerinti apjának gondolt, az valójában mostohaszülője; beleszeret egy gazdag, polgári családjának hátat fordító, radikális és újszerű elveket valló fiúba, akinek azonban egy színésznővel is van viszonya. Kitör egy rövid, ám a társadalmat alapjaiban megrázó forradalom, s annak e fiú fontos funkcionáriusa lesz.  

Shusterman, Richard. Szómaesztétika és az élet művészete. Szeged: JATEPress, 2014. Richard Shusterman jelenleg a Florida Atlantic University professzora, a neopragmatista filozófia egyik úttörője. Kutatásainak egyik legjelentősebb eredményét az esztétika szómaesztétikának keresztelt területének megalkotásával érte el, mely, ahogy azt a neve is sugallja, a tradicionális nyugati filozófia által sokáig háttérbe szorított, az elmével megbonthatatlan egységet alkotó test szerepét vizsgálja a filozófiának egy általa némileg újragondolt értelmezésében.  A szerző az Írók Boltjában ()

Réz Anna: Nem elég feminista? Török Tamara: Odaadtam az egész életemet Ardai Petra: A legbelső motiváció nem gender-függő Nánay István: Egy szabad dramaturg Biró Kriszta: Saru, rokokósarok, lovaglócsizma Proics Lilla: Az elcsípett lényeg Králl Csaba: Túlélés, meztelenség, önreflexió Stuber Andrea: Megfelelő helyen megfelelő időben Hermann Zoltán: Op.12 No.2 Ady Mária: Meg kell érnie benned Darvay Nagy Adrienne: „Gertrud, ne igyál!" Kutszegi Csaba: A támasz neve: férfi Kővári Orsolya: Metaprimadonna Ady Mária-Herczog Noémi: „Anya mindig balra szavazott"

Kovács András és Bodnár Dániel az antiszemitizmus-felmérésről, Király Júlia az izraeli gazdasági csodáról, zsidó nők a konyhában és a fürdőszobában, száz éve született Charlotte Delbo, interjú Tompa Andreával, Gergely Ágnessel és Berg Judittal, női művek tárháza: Czingel Szilvia, Hidas Judit, Clara Royer, Flóri Anna, Menyhért Anna, beszélgetés Jónás Verával.

Takács Hajnal. Asszony verve. Budapest: Háttér, 2014. „Egyszerű lenne a képlet, ha a bántalmazó kapcsolat egyből egy pofonnal indulna. Mert azt szó szerint a bőrödön érzed. De mire a tested érzi a fájdalmat, addigra a lelked már elgyötört. Nem úgy kezdődik, ahogy hinnéd. Nem azok osztják a pofonokat, akikből kinéznéd – és nem azok a bántalmazottak, akikről egyszerű és kényelmes feltételezni. Hétköznapi és hihető módon indul. Bárki lehet áldozat.”

Egyszeri adomány

Make Adomany a Nokert Egyesuletnek (Nokert.hu)Nők, társadalmi nem, női öntudatnövelés - ajánlott könyvek, 4. rész, klasszikus szépirodalom, külföldi

december 29, 2011 - 15:19
Berthe Morisot: Olvasó lány (1888)

Alcott, Louisa May. Kisasszonyok. Ford. Sóvágó Katalin. Lazi, 2006.

„Louisa May Alcott bőségesen merített gyermekkorának emlékeiből, amikor megírta minden idők egyik legnépszerűbb romantikus regényét a négy March lányról, akik egy új-angliai kisvárosban élnek.

Meg, a legidősebb csinos, és igazi hölgy szeretne lenni; a tizenötéves Jo, az esetlen lázadó, írói ambíciókat dédelget; az érzékeny, törékeny, tizenhárom éves Beth a muzsikát szereti; Amy tizenkét éves, szőke és gyönyörű.