A nő élete – történelmi perspektívában

CímA nő élete – történelmi perspektívában
Közlemény típusaKönyv
A kiadás éve2020
SzerzőkGyáni, Gábor
KiadóBölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet
VárosBudapest
ISBN978-963-416-233-9
Kulcsszavakcselédek, munkásnők, nők munkavállalása, nőtörténet, prostitúció
Összefoglalás

Ez a könyv a női nem 19. és 20. századi hazai történetéről
szól változatos megközelítésben. A női történelmi tapasztalat
egyedisége különösen indokolja, hogy különálló történetként
beszéljünk róla. Ez nem azt jelenti, hogy a női nem történetét
bármi módon kiszakíthatnánk a történelem általános menetéből,
jóllehet ma már elégtelen a férfiak múltjára szűkített
történelem megszokott történetírói fogalma. A női nem azon túl,
hogy komoly történelemformáló erő volt, gyökeres átalakulásokon
is átesett az idők során. A nők élete látszólag mindig ugyanabban
a mederben folyt, amely bezárta őket a magánélet világába; idővel
azonban ez a helyzet is változott. Könyvünkben azt a modern kori
folyamatot ragadjuk meg történeti forrásokra alapozva, amely a
patriarchális családi keretekből fokozatosan kibontakoztatta a női
egyéniséget. Ez az átalakulás felölelte a nők jogi státuszának
és a munka nyilvános világában betöltött szerepüknek a
mélyreható módosulását. S kivált jelentős fejlemény volt a női
személyiség érzelmi és értelmi önállósulása, amely
könyvünknek is kiemelt tárgya. A magyar női nem
társadalomtörténetét csak az európai történelmi
összefüggésekbe ágyazva láttathatjuk érdemének megfelelő módon.