Szakirodalmi archívum

Found 102 results
Szűrők: Kulcsszó is nőtörténet  [Minden szűrő visszaállítása]
2020
Gyáni, Gábor. A nő élete – történelmi perspektívában. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2020.
Fejős, Andea, Dorottya Szikra, Márton Gerő, Andrea Krizsán, Judit Acsády, Conny Roggeband, Mária Neményi, and Róza Vajda. Támogatás és támadás: Női civil szervezetek az illiberális demokráciában. Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2020.
2017
Szapor, Judith. Hungarian Women’s Activism in the Wake of the First World War: From Rights to Revanche. Bloomsbury Academic, 2017.
Kormos, Valéria. A végtelen foglyai – Magyar nők szovjet rabságban 1945–1947.. Budapest: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2017.
2013
Pécsi, Katalin. Lányok, anyák In Elmeséletlen női történetek. Budapest: Novella Kiadó, 2013.
Rimay, Andrea. Rendszerváltó nők. Budapest: Gondolat Kiadó, 2013.
2012
Kováts, Judit. Megtagadva. Budapest: Magvető Kiadó, 2012.
2011
Zsolt, Ágnes. Éva lányom. Budapest: XXI. Század Kiadó, 2011.
Holland, Jack. Nőgyűlölet. A világ legrégebbi előítélete. Csíkszereda: Bookart, 2011.
2009
Silverman, Debora, Noémi Saly, Éva Federmayer, Mária Neményi, and Anna Kende. "Nőszerepek." Replika 35 (2009): 77-141.
"Nőtörténelem." Rubikon (2009).
2007
Borbíró, Fanni. "Budapesti nőegyletek 1862-1904." In A nők világa. Művelődés- és társadalomtörténeti tanulmányok, 185-207. Budapest: Argumentum , 2007.
Szapor, Judit. "A magánszférától a politikai szféráig. Magyar nők a politikában a kezdetektől 1945-ig." In A nő és a politikum, 129-144. Budapest: Napvilág Kiadó, 2007.
Palasik, Mária. "A női egyenjogúság szabályozása Magyarországon a 20. század második felében." In A nő és a politikum. A nők politikai szerepvállalása Magyarországon, 81-125. Budapest: Napvilág Kiadó, 2007.
Brezovszky, Anikó Dobosné. Női lapok a 19-20. században. A Somogyi Könyvtár virtuális kiállítása., 2007.
Fábri, Anna, and Gábor Várkonyi. A nők világa. Művelődés- és társadalomtörténeti tanulmányok. Budapest: Argumentum, 2007.
Eszter, Zsófia Tóth. Puszi Kádár Jánosnak. Munkásnők élete a Kádárkorszakban mikrotörténeti megközelítésben In Politikatörténeti füzetek. Vol. 24. Budapest: Napvilág Kiadó, 2007.
Pécsi, Katalin. Sós kávé In Elmeséletlen női történetek. Budapest: Novella Kiadó, 2007.
2006
Bögre, Zsuzsanna. Asszonysorsok. Budapest: Ráció Kiadó, 2006.
Bögre, Zsuzsanna. "Asszonysorsok 1956 után." Valóság XLIX, no. 6 (2006).
Gyáni, Gábor, and Beáta Nagy. Nők a modernizálódó magyar társadalomban. Debrecen: Csokonai Kiadó, 2006.
Szapor, Judit. "A 'Radikális asszonyok' Magyar nők az 1918-as demokratikus forradalomban." In Nők a modernizálódó magyar társadalomban, 248-277. Debrecen: Csokonai Kiadó, 2006.
Eörsi, László. "Tóth Ilona. A valóság és a mítosz." Beszélő 2 (2006).
2004
Epstein, Helen. Anyám nyomában. Budapest: Balassi Könyvkiadó, 2004.
Wieser, Margot. Csendes lázadás – nők a rendszerváltásról. Budapest: Balassi Kiadó, 2004.
Kozák, Péter. Illem, sport és divat. Amazonok a századfordulón. Budapest: Viktória Kiadó, 2004.
Shahar, Shulamith. A negyedik rend. Nők a középkorban. Budapest: Ozoros Kiadó, 2004.
2003
Kéri, Katalin. Holdarcú, karcsú ciprusok. Nők a középkori iszlámban. Budapest: Terebess Kiadó, 2003.
Molnár, Adrienne, and Zsuzanna Kőrösi. "Kemény tanulság volt – Az 1956-os forradalom utáni megtorlás következményei a munkáscsaládokban." In Munkástörténet – munkásantropológia. Tanulmányok, 104-114. Budapest: Napvilág Kiadó, 2003.
Pető, Andrea. "Társadalmi nemek és a nők története." In Bevezetés a társadalomtörténetbe, 514-532. Budapest: Osiris Kiadó, 2003.
Pető, Andrea. Társadalmi nemek képe és emlékezete Magyarországon a 19-20. században. Budapest: A Nõk a Valódi Esélyegyenlõségért Alapítvány, 2003.
2002
Kéri, Katalin. "„Az agyvelő aránylagos könnyűsége...” Dualizmus-kori vélemények a nők testi és lelki tulajdonságairól." Palimpszeszt 19 (2002).
"Homo eroticus." Korunk (2002).
Fraedrich, Kathe. Nők a Gulagon. Debrecen: Canissa, 2002.
Toronyi, Zsuzsa. A zsidó nő. Budapest: Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, 2002.
2001
Pócs, Éva. Demonológia és boszorkányság Európában In Studia Ethnologica Hungarica. Vol. 1. Budapest: L’Harmattan–PTE Néprajz Tanszék, 2001.
Pető, Andrea. "A nőtörténetírás története." Rubicon (2001): 42-44.
Pető, Andrea. Rajk Júlia. Budapest: Balassi Kiadó, 2001.
Schadt, Mária. "Rendszerváltás, változó nőideálok." In Településszerkezet Társadalomszerkezet Rendszerváltás és helyi társadalom (Tanulmányok), 59. Pécs: University Press, 2001.
Wallach, Scott Joan. Van-e a nőknek történelmük?. Budapest: Balassi Kiadó, 2001.
Kormos, Valéria. A végtelen foglyai. Magyar nők szovjet fogságban 1945-1947.. Budapest: XX. Század Intézet – Kairosz, 2001.
2000
Badinter, Elizabeth. Az anyai érzés története. Debrecen: Csokonay, 2000.
Balogh, Margit, and Katalin S. Nagy. Asszonysorsok a 20. században. Budapest: BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, Szociális és Családvédelmi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága, 2000.
Miles, Rosalind. Az idő lányai. A nők világtörténete. Budapest: Balassi Kiadó, 2000.
Németh, István. "Lucretia öngyilkossága." Lege Artis Medicinae (LAM) 10 (2000): 175-178.
Duby, George. A nő a középkorban. Budapest: Corvina Kiadó, 2000.
1986
Röhl, Klaus Rainer. Az amazonok lázadása. Egy legenda története. Budapest: Kossuth Kiadó, 1986.
Pulszky, Terézia. Egy magyar hölgy emlékiratai. Budapest: Magvető Kiadó, 1986.
Dániel, Anna. Teréz ​küldetése. Budapest: Kossuth Kiadó, 1986.
1984
Dornemann, Louise. Clara Zetkin In Nők a történelemben. Budapest: Kossuth Kiadó, 1984.
Dallos, György. A cselekvés szerelmese. Duczynska Ilona élete In Nők a történelemben. Budapest: Kossuth Kiadó, 1984.
Szécsi, Éva. Marianne, a francia nő. Budapest: Magyar Nők Országos Tanácsa, 1984.
1982
Dániel, Anna. A világ színpadán. Bertha von Suttner élete In Nők a történelemben. Budapest: Kossuth Kiadó, 1982.
1981
Szoboszlai, Margit. Bársonyban a barikádon. (Jelizaveta Dmitrijeva élete) In Nők a történelemben. Budapest: Kossuth Kiadó, 1981.
1980
Dániel, Anna, and George Sand. Roland polgártársnő In Nők a történelemben. Budapest: Kossuth Kiadó, 1980.
1979
Vezér, Erzsébet. Lesznai Anna élete In Nők a történelemben. Budapest: Kossuth Kiadó, 1979.
1978
Neilson, Gattey Ch.. Egy rendkívüli asszony élete (Flora Tristan) In Nők a történelemben. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1978.
Magda, Aranyossi. Rendszertelen önéletrajz. Buapest: Kossuth Kiadó, 1978.
1974
Döme, Piroska. Asszony a viharban. Budapest: Kossuth Kiadó, 1974.
1970
de Beauvoir, Simone. A második nem. Budapest: Gondolat Kiadó, 1970.
1963
Aranyossi, Magda. Lázadó asszonyok. A magyar nőmunkásmozgalom története 1867–1919. Budapest: Kossuth Kiadó, 1963.
Sáfrán, Györgyi. Teleki Blanka és köre In Magyar századok. Budapest: Szépirodalmi Kiadó, 1963.
1959
Bars, Sári. A második műszak. Budapest: Kossuth Kiadó, 1959.
1952
Pállfy, Ilona. A nők a magyar függetlenségért. Budapest: Művelt Nép Könyvkiadó, 1952.