Nőképek kisebbségben

CímNőképek kisebbségben
Közlemény típusaKönyv
A kiadás éve2014
SzerzőkBolemant, Lilla
SorozatcímTanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről
Kiadás1
Oldalak száma96
KiadóPhoenix Polgári Társulás
VárosPozsony
ISBN978-80-971527-1-0
KulcsszavakGender
Összefoglalás

A kötet tanulmányai a 2013 november 22-23-án megrendezett azonos című konferencia egyes előadásainak írottváltozatai. A konferencia fő szervezője a szlovákiai magyar civil szervezeteket összefogó Szlovákiai Magyarok Kerekasz-talának a nők és a gyerekek esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoportja, amely 2013 márciusában alakult, valamint aPhoenix Polgári Társulás és a Nemkutatási Központ (Comenius Egyetem) volt.A szlovákiai magyar nők, a nemzeti kisebbséghez tartozó nők mindezidáig semmilyen kutatás témáját nem képez-ték, és helyzetük, esetleges problémáik sem a közbeszédben, sem a szlovákiai magyar médiában nem jelentek meg. Afeminizmusról, a nők és férfiak esélyegyenlőségéről, a gyermekek jogairól szóló társadalmi vita mind a szlovák, mind amagyarországi médiában több évre, évtizedre visszamenőleg kezdődött, és beszédtémává vált. A kisebbségi médiában ésközösségben ez a diskurzus nem folyt le. Éppen ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy ez megkezdődjön. Az itt következő tanulmányok a feminizmus kialakulását, formáit, mai helyzetét, és a nők helyzetének változásait isfeldolgozzák különféle korszakokban és helyzetekben. A jogi, történelmi, irodalmi, szociológiai, etnológiai, nyelvészetiés egyéb kutatások eredményei többféle szempontot vonultatnak fel az egyes témakörökön belül. A feminizmus filozófiájának egyik legfontosabb szempontja pedig éppen ez: a társadalmi nemi szerepek sokfélesége, a szerepvállalás és élet-módválasztás lehetősége. A kötet írásai különféle tematikájúak, szakterületük is sokféle. A hivatkozási formák sem teljesen egységesek, az idé-zést, a felhasznált irodalom formáját csak olyan mértékben egységesítettük, hogy az ne zavarja a megértést, és a kötet össz-hangját. Reméljük, hogy e kötet tanulmányai hozzájárulnak ahhoz, hogy új szempontokat láttassunk meg az olvasókkal.

Webcímhttps://tinyurl.com/y7go4g6q