A magyarországi feminista megmozdulások története

CímA magyarországi feminista megmozdulások története
Közlemény típusaKönyv fejezet
A kiadás éve2014
SzerzőkAntoni, Rita
Az könyv címeNőképek kisebbségben
SorozatcímTanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről
Fejezet címeI. Emberi jogok, női jogok
Oldalak19-29
KiadóPhoenix Polgári Társulás
VárosPozsony
ISBN978-80-971527-1-0
Kulcsszavaka feminizmus előfutárai, A Nő és a Társadalom, Bédy-Schwimmer Rózsa, családon belüli erőszak önálló törvényi tényállása, emancipáció, Feminista Hálózat, Feministák Egyesülete, Kőrösi Zsuzsa, magyarországi Gender Studies, női munkavállalás, női szerepek, nőkongresszus, Nőszemély, választójog
Összefoglalás

Jelen tanulmány a Nőkért Egyesület „Amagyar feminizmus története” című vándorkiállítása kísérőjeként a hazai nőjogi törekvéseket tekinti át az előfutároktól napjainkig, Bárány Péter 1790-es, az özvegyek nevében írt beadványától a 2013-as Nőkongresszusig. A nők helyzetéről, szerepéről már a 18. század végén jelentek meg röpira-tok, újságcikkek, a dolgozat ezek közül azokra koncentrál, amelyek elsősorban nem esszenciális vagy instrumentálisalapon, hanem alanyi jogon szorgalmazzák a nők helyzeté-nek javítását, jogaik, lehetőségeik kiterjesztését.

Külön feje-zet foglalkozik a XX. század eleji feministák egyesületével,majd az 1945 és ’89 közti időszakot vizsgáló rész feltárja a feminizmussal szembeni mai bizalmatlanságnak a szovjet„emancipációban” keresendő lehetséges okait. A rendszerváltáskor létrejött Feminista Hálózat történetének áttekintéseután a tanulmány a hazai Gender Studies oktatás intézmé-nyesülésének kezdeteit idézi fel, majd a jelen nőjogi csoportok bemutatásával zárul.

Webcímhttps://nokert.hu/szakirodalom/nokepek-kisebbsegben-2457