A hüvelyi orgazmus mítosza

CímA hüvelyi orgazmus mítosza
Közlemény típusaMagazin cikk
A kiadás éve1991
SzerzőkKoedt, Anne
Magazin neveNőszemély - feminista lap
Oldalak7
Publikáció dátuma09/1991
KulcsszavakFeminizmus, Freud, orgazmus, szexualitás
Összefoglalás

Akárhányszor van szó az orgazmusról és a frigidításról, hamis megkülönböztetés történik a hüvelyi és a klitorális orgazmus között. A frigidítást a férfiak általánosságban úgy definiálták, mint a nők képtelenségét a hüvelyi orgazmusra. Valójában a hüvely nem egy erősen érzékeny terület, és nem is az orgazmus elérésére van szerkesztve. A csikló az, ami a szexuális érzékenység középpontja, és ami a pénisz női megfelelője.

Teljes szöveg

Akárhányszor van szó az orgazmusról és a frigidításról, hamis megkülönböztetés történik a hüvelyi és a klitorális orgazmus között. A frigidítást a férfiak általánosságban úgy definiálták, mint a nők képtelenségét a hüvelyi orgazmusra. Valójában a hüvely nem egy erősen érzékeny terület, és nem is az orgazmus elérésére van szerkesztve. A csikló az, ami a szexuális érzékenység középpontja, és ami a pénisz női megfelelője.

Azt hiszem, ez sok dolgot megmagyaráz: először is azt a tényt, hogy az úgynevezett frigiditás rendkívül gyakori a nők körében. Ahelyett, hogy a női frigidítást a női anatómiáról alkotott téves feltételezésekre vezetnék vissza, "szakembereink" azt a nők pszichológiai problémájaként tüntetik fel. Azokat a nőket, akik erről panaszkodtak, pszichiáterekhez irányították, hogy felfedezhessék "problémájukat" - amit általánosságban úgy állapítottak meg, mint a női szerepre való ráállás sikertelenségét.

A nők anatómiája és szexuális reagálása azonban mást mond nekünk. Bár a szexuális izgalomkeltésnek sok területe van, a szexuális tetőpontnak csak egy: ez a klitorisz, azaz csikló. Minden szerv a területnek az érzéki kiterjesztése. Mivel a konvencionális szexuális helyzetekben a csikló nincs megfelelően stimulálva, „frigiden” maradunk.

A fizikai izgatás ami a legtöbb ember számára az orgazmus kiváltója, létezik egy elsősorban gondolati folyamaton keresztül történő izgalomkeltés is. Néhány nő például szexuális fantáziálással, vagy fétisekkel is elérhet orgazmust. Viszont, amíg az izgatás lehet pszichológiai, az orgazmus mindig fizikailag jelentkezik. Így a kiváltó ok ugyan pszichológiai, a hatás mégis fizikai, és az orgazmus szükségképpen abban a nemi szervben jön létre, amely a szexuális tetőpont elérésére fel van szeretve - vagyis a klitoriszban. Az orgazmus tapasztalása eltért-et az erősségében is - néha jobban lokalizálódik, jobban elterjed és érzékenyebb. De mindig klitorális.
Mindez néhány érdekes kérdést vethet fel a konvencionális nemi életről, és a mi szerepünkről abban. A férfiakat főleg a hüvellyel való súrlódás juttatja orgazmushoz, nem pedig a klit orális területtel, ami külső. és nem tud úgy súrlódást előidézni, ahogy a behatolás. Így a nőket aszerint határozták meg, hogy mennyire vannak a férfiak kedvére; míg saját biológiánk nem lett megfelelően megvizsgálva. Ehelyett a felszabadított nővel és az ö hüvelyi orgazmusával etetnek minket - egy olyan orgazmussal, ami valójában nem létezik…

Amit tennünk kell, az szexualitásunk újradefiniálása. Le kell vetnünk a nemi élet "normális" fogalmát. és új útmutatókat teremtenünk, melyek figyelembe veszik a szexuális élvezet kölcsönösségét. A kölcsönös élvezet ötletét felszabadultan éljenzik ugyan a házassági tanácsadók. de nem követik logikusan végig. El kell kezdenünk megkövetelni hogy ha bizonyos szexuális helyzetek, amelyek "szabványként" vannak  nem vezetnek kölcsönösen orgazmushoz, akkor ezeket a helyzeteket ne lehessen többé szabványként meghatározni. technikákat kell alkalmazni vagy kitalálni, amik átalakítják jelenlegi szexuális kihasználtságunknak ezt az aspektusát.

Freud - a hüvelyi orgazmus szülőatyja

Freud azt állította, hogy a klitorális orgazmus serdülőkori, és hogy a pubertás elérése után, amikor a nők férfiakkal közösülnek már, át kéne helyezniük az orgazmus központját a hüvelyre. A hüvelyről azt feltételezték, hogy képes egy párhuzamos, de érettebb orgazmusra. Sok munkát öltek ennek az elméletnek a kidolgozásába, de kevés történt a feltételezés alapjának megkérdőjelezésében.

Hogy kellőképpen tudjuk értékelni ezt a hihetetlen találmányt, talán Freudnak a nőkhöz való általános viszonyát kellene felidéznünk. Mary Ellman ezt így összegezte "Gondolatok a nőkről' című cikkében:

Freudnak a nők felé irányuló leereszkedő és ijesztő magatartásában minden az ő péniszhiányukból származik, de csak "A nők pszichológiájá"-ban teszi világossá... mennyire helyteleníti a nőket, és ez benne foglaltatik könyvében. Aztán előírja nekik. hogy hagyjanak fel a szellemi ami akadályozza szexuális funkcionálóképességüket. Amikor a pszichoanalizált páciens férfi, akkor a pszichiáter a férfi képességeinek kifejlesztését tekinti feladatának. míg a Mi páciensek esetében a cél az, hogy szexualitásuk határaihoz szoktassák hozzá őket. Ahogy Rieff fogalmazza: Freudnál „az analízis nem tud a nőkből sikerekre és teljesítményre való energiát felhozni, csak a józan belenyugvás leckéjét tanítja meg nekik.

Freudnak azok az érzelmei alkották a női szexualításra vonatkozó teóriájának alapjait, melyek szerint a nő másodlagos és alacsonyabbrendű viszonyban van a férfival.

Miután így megalkotta szexualításunk természetének törvényét, nem is olyan meglepő, hogy a frigidítás hatalmas problémáját fedezte fel a nőknél. Az általa ajánlott gyógymód a frigid rx5 számára a pszichiátriai kezelés volt. A ró betegsége abból állt, hogy nem sikerült szellemileg *természetes' női szerepéhez igazodnia. Frank S. Caprio, ezeknek az ideáknak egy kortárs követője, ezt állítja:

„...ha egy nő képtelen közösülés útján orgazmusra jutni, feltéve, hogy a férj alkalmas partner, és a szexuális tevékenység minden más formájánál jobban kedveli a klitorális stimulációt, akkor úgy tekinttető, hogy frigidításban szenved, és pszichiátria kezelésre van szüksége." (A szexuálisan alkalmas nő)

A magyarázat az volt, hogy a nő irigyli a férfit – „megtagadja női mivoltát” . Tehát úgy határozták mint férfiellenes jelenséget egy alacsonyabbrendű függeléke. és ebből következik társadalmj és pszichológiai szerepe. igyekezetükben. hogy az ez után tömegesen jelentkező frigidítás problémáját megoldják. a freudiánusok bonyolult szellemi tornába fogtak. Marie Bonaparte odáig megy a "Női szexualitás" című művében, hogy sebészeti beavatkozást javasol a nőknek, visszatereiendö öket az igaz ösvényre. Felfedezett egy különös összefüggést a nem frigid nő, és a csikló hüvelyhez közeli elhelyezkedése között,

"...és akkor rájöttem, hogy amikor némely nőknél ez a távolság túlzottan nagy, és a klitorális rögzítés túl makacs, a klitorális és hüvelyi összeegyeztetés sebészeti úton  létrehozható, ami aztán a normális erotikus funkcióban kamatozna. Habár professzor Bécsből, aki biológus és sebész is. érdeklődni kezdett a probléma iránt, és kidolgozott egy egyszerű operációs technikát. Ebben elvágja a klitoriszt függesztő kötőszövetet. és a csiklót az alatta levő részekbe menti át, így alacsonyabb fekvésben rögzíti. esetenként a kisajkak redukálásával."

De a legsúlyosabb károk nem a sebészet terén történtek, ahol a freudiánusok abszurd próbálkozásai a nő anatómiát akarták alapvető feltevéseikhez igazítani. A legnagyobb kárt a nők szellemi egészségeben Okozták, akik vagy csendben szenvedtek az önvádtól, Vagy csapatostul járultak a pszicháterekhez, kétségbeesetten keresve azt a rejtett, szörnyű, elfojtott valamit. ami megfosztja őket hüvelyi rendeltetésüktől.

A bizonyíték hiánya

Első látásra még állíthatnánk, hogy mindez ismeretlen és felfedezetlen terület. de ha közelebbről megnézzük, ez ma egyáltalán nem igaz, és még a múltban sem volt az. Például, a férfiak régóta tudják, hogy a nők közösülés közben szenvednek gyakran frigiditásban. Úgyhogy a probléma fennállt. Sok közelebbi bizonyíték is van: A férfiak tudták, hogy a csikló mindig is a maszturbáció lényeges szerve volt, mind gyerekeknél. mind felnőtt nőknél. Tehát a nők meglehetősen világossá tették, hogy szerintük hol lokalizálódik szexualításuk. Azonkívül a férfiak gyanúsan tudatában vannak a klitorális eröknek az "előjáték' alatt, amikor fel akarják izgatni a nőket, hogy a behatoláshoz szükséges nedvesedést elérjék. Az előjáték olyan fogalom, amit a férfi céljaira hoztak létre, de sok nőnek a hátrányára működik, mivel mihelyt a nő elérte az izgalmi állapotot, a férfi átvált a hüvelyi stimulációra, a nőt felizgatva és kielégítetlenül hagyva.  

Az is ismert tény, rogy a nőknek operációk alatt nincs szükségük érzéstelenítésre a hüvelyen belül, ezzel bizonyítva, hogy az valójában nem érzékeny terület.

Ma már az anatómia kiterjedt ismerete folytán, Kelly, Kinsey, Masters és Johnson - hogy csak néhány forrást említsek kutatásai következtében, a téma fehér folt. Viszont vannak társadalmi okok, amiért ez a tudás nincs népszerűsítve, Férfi társadalomban élünk. amely nem törekszik a nők szerepének megváltoztatására.

Anatómiai bizonyíték

Helyesebb lenne - ahelyett. hogy megmondjuk. mit kellene a nőknek érezniük - a klitoriszra és a hüvelyre vonatkozó tényekkel kezdeni,
A klitorisz a pénisz kisebb megfelelője, azzal a különbséggel, hogy a húgycső nem vezet keresztül rajta, mint a férfiaknál. Merevedése hasonló a férfiakéhoz, és a fejének ugyanolyan típusú a felépítése és funkciója, mint a pénisz végének. G. Lombard Kelly. a "Nemi érzések a házas férfiaknái és nőknél"-ben így fogalmaz:

"A klitorisz feje is merevedésre képes kötőszövetből áll,   nemi testecskéknek nevezett speciális idegvégződésekkel ellátott. nagyon érzékeny hámszövete vagy külső borítása van, így különösen alkalmas érzéki izgatásra, ami megfelelő szellemi feltételek mellett a szexuális orgazmusban végződik. Egyik más női nemzőszervben sincsenek testecskék." (Zsebkönyvek) A klitorisznak a nemi örömforráson kívül nincs más funkciója.

A hüvely - Funkciói a szaporodással kapcsolatosak. Ezek főleg, 1. a menstruáció. 2. a pénisz befogadása, 3. az ondó megtorlása. 4. a születés útja A hüvely belseje, ami a hüvelyi orgazmus védelmezői szerint az orgazmus központja és létrehozója:

"mint minden más belső szerv, érzőidegekkel gyengén ellátott. A hüvely falának belső entodermás eredete azt ebből a szempontból a végbélhez és az emésztőrendszer más részeihez teszi hasonlatossá” Ez és az teszi hasonlatossá." (Kinsey: A nő szexuális viselkedése)
 
Az érzéketlenség foka a hüvelyen belül olyan hogy "azok közül a nők közül, akiket nőgyógyászati tesztünkben megvizsgáltunk, kevesebb mint 14% volt egyáltalán tudatában annak, hogy hozzáértek „ (Kinsey)

A hüvely fontosságát mint erotikus központot (szemben az orgazmikus központtal) is jelentéktelennek találták.

Más területek - A kisajkak és a hüvely bemenete. Ez a két érzékeny terület kiválthat klitorális orgazmust. Mivel ezek "normális" közösülés közben hatásosan lehetnek izgatva, bár nem gyakran, ezt a fajta stimulációt helytelenül hüvelyi orgazmusnak gondolják. Viszont fontos különbséget tenni azok között a területek között, melyek képesek a csiklót izgatni, de maguk nem képesek az orgazmusra, és maga a klitorisz között:

"Függetlenül az izgatás Módjától, amely az egyént a szexuális tetőpontra eljuttatja, az érzékelés a nemi testecskéken keresztül történik, és ott lokalizálódik, ahol ezek elhelyezkednek: a klitorisz vagy a pénisz fejében. Lelki úton stimulált orgazmus - A fent említetteken kívül, a klitorisz közvetlen és közvetett izgatása mellett létezik egy harmadik mód is orgazmus kiváltására. Ez a gondolati stimuláció, ahol a képzelet izgatja az agyat, ami aztán a csiklófej vagy a makk nemi testecskéit izgatja, és vezet orgazmushoz.

Nők, akik azt mondják, hogy hüvelyi orgazmusuk van

Összetévesztés    Saját    anatómiája ismeretének hiányában sok nő elfogadja azt az elképzelést, hogy a "normális" közösülés alatt érzett orgazmus hüvelyi izgatással jön létre. Ez az összekeverés két tényező kombinációjából adódik. Az egyik az, hogy nem tudják az orgazmus központját megállapítani, a másik, hogy nagyon szeretnék tapasztalatukat a szexuális normálisság férfiak által alkotott ideáljának megfeleltetni. Figyelembe véve, hogy a nők milyen keveset is tudnak saját anatómiájukról, tényleg nem nehéz összezavarodni.

Megtévesztés - A nők nagy többsége tetteti a hüvelyi orgazmust barátja számára, hogy "jó" legyen. Egy új dán bestseller könyvben, a "Vádolom”-ban, Mette Eljersen ezzel a különösen gyakori problémával    foglalkozik, amit ö "szexkomédiának”  nevez. Ennek a komédiának sok oka van. Először is, a férfi nagy lelki nyomást gyakorol a nőre, mert úgy érzi, saját szeretői képességei forognak kockán. Hogy meg ne bántsa a nagy Ént, a nő teljesíti az előírt szerepet, és eljátssza az extázist. A megemlített dán nők egy része, aki frigiden maradt, és így elfordult a szextől. azért tetteti a hüvelyi orgazmust, hogy siettesse a nemi aktust. Megint mások elismerték, hogy hüvelyi orgazmust tettetnek egy férfi megfogása érdekében. Az egyik esetben, ahol a nő ezt tette, azt akarta elérni, hogy a férfi hagyja ott első feleségét, aki beismerte, hogy hüvelyileg frigid. Utána viszont folytatnia kellett a megtévesztést, mivel nyilvánvalóan nem mondhatta meg a férfinak, hogy klitorálisan izgassa.

Sok nő egyszerűen félt kifejezést adni az egyenlő élvezethez való jogának, mert a nemi tevékenységet úgy látta, mint ami elsősorban a férfi hasznára van, ami a jut, az csak egy plusz.Más nők, akiknek elég önérzetük volt visszautasítani a férfinak azt a feltételezését, hogy pszichiátriai kezelésre van szükségük, nem voltak hajtandók elismerni frigiditásukat. Nem fogadták ezt az önvádat, de azt sem tudták, hogyan oldják meg a   problémát, mivel nem ismerték pszichológiai jellemzőket.

Ismétlem, ennek az egész átlátszó játéknak talán a legdühítőbb és legrombolóbb hatása az, hogy szexuálisan tökéletesen egészséges nőknek azt tanították, hogy nem azok. Így a szexuális megfosztottság mellett ráadásul magukat Okoltatták ezekkel a nőkkel. holott nem érdemeltek szemrehányást. Ha egy nő olyan problémára keres gyógymódot, ami nem létezik, az az önutálat és bizonytalanság vég nélküli útjára vezetheti. Mert az analistája azt mondja, hogy még abban az egy szerepben, amit a férfi-társadalom engedélyez számára a nő szerepében - sem sikeres. Védekező állásba kényszerül,   adatokkal bizonyítják, hogy jobban tenné, megpróbálna még nőiesebb !enni, még nőiesebben gondolkodni, és elutasítani magában a férfiirigységet. Egyszóval, igyekezz még jobban, bébi.

Miért tartják fenn a férfiak ezt a mítoszt?

 1. A szexuális behatolás kedveltebb - A pénisz számára a legjobb fizikai izgató a nő hüvelye. Megadja a szükséges surlódást és nedvesedést. Szigorúan technikai szempontból ez a helyzet nyújtja a legjobb fizikai feltételeket, még akkor is, ha a férfi a változatosság kedvéért más helyzetekkel is próbálkozik.
 2. A láthatatlan nő - A hímsovinizmus egyik jellemzője az, hogy nem hąjlandó, vagy nem képes a nőt teljes, különálló emberi lénynek tekinteni. A férfiak jobban szeretik a nőket aszerint meghatározni, hogy miképp hasznosíthatók életükben. Szexuálisan ugyanúgy nem tekintették a nőt olyan individuumnak, aki egyenlően akar osztozni a nemi élet örömeiben, mint ahogy a társadalom más területein sem tartották független vágyakkal rendelkező egyénnek. Így könnyű volt feltalálni, mi kényelmes a nőkkel kapcsolatban, mert ráadásul a társadalom a férfi érdekei szerint működik, és a Mket nem szervezték meg. hogy akár csak hangot adjanak ellenvéleményüknek a férfi szakemberekkel szemben.
 3. A pénisz, mint a férfiassáq kifeiezője - A férfiak elsősorban a férfiasság jegyében határozzák életüket. Ez az önerősítésnek egy univerzális formája. Azaz, minden társadalomban, bármilyen homogén is az (ahol nincsenek faji, etnikai, vagy lényeges gazdasági különbségek), mindig van egy csoport, a nőké, amelyet el lehet nyomni.
  A hímsovinizmus lényege a pszichológiai felsőbbrendűség gyakorlása a nők felett. A személyiségnek ez a fajta felsőbbrendű-alsóbbrendű definiálása, az egyén saját teljesítményére és fejlődésére alapozott meghatározása helyett, persze mind az áldozatot, az elnyomót De aki a brutalitástól messze jobban szenved, az az áldozat.
  Párhuzamként a fajgyűlölet ahol a fehér rasszista értéktelenségének érzését azzal kárpótolja, hogy megteremti a fekete férfi (ez elsősorban hím törekvés), mint nála biológiailag alacsonyabbrendű lény képét. A fehér férfiak struktúrájában elfoglalt helyzeténél fogva. a fehér férfi rá tudja erőltetni a társadalomra ezt a mitikus megosztást.
  Ahogy a férfiak fizikai megkülönböztetés útján próbálják magyarázni és igazolni felsőbbrendűségüket, a férfiasságot úgy lehetne szimbolizálni, mint ami a legizmosabb, a legszőrösebb, a legmélyebb hanggal és a legnagyobb pénisszel rendelkezik. Másrészről, a nőket akkor helyeslik, (vagyis tartják őket nőiesnek), ha gyengék és kicsik, borotválják a lábukat, és magas, gyengéd hangjuk van. 
  Mivel a klitorisz majdnem azonos a pénisszel, számos bizonyítékot találunk arra, miképp próbálnak különböző társadalmak férfijai vagy nem tudomást venni róla, a hüvelyt hangsúlyozva (mint Freud tette), vagy, mint Közel-Kelet egyes országaiban, miképp távolítják el szó szerint a csiklót (ez a clitoridectomia). Freud ezt az ősi és még mindig gyakorolt szokást úgy tekintette, mint egy utat a nő még "nőiesebbé" tételére, mivel eltávolítja férfiasságának ezt a fő csökevényét. Azt is meg kell jegyezni, hogy a nagy klitoriszt csúnyának és férfiasnak tartják. Némely kultúrákban olyan praktikákat is alkalmaznak, amelyekben kémiai folyadékot öntetik a csiklóra, az "illendő" méretre zsugorítandó azt, számomra világosnak tűnik. hogy a férfiak valójában félnek a klitorisztól, mert férfiasságukat fenyegető veszélyt láttuk benne.
 4. A hím. mint szexuális fogyóeszköz - A férfiak félnek, hogy szexuálisan felhasználhatóvá váltuk. ha a klitorisz átveszi a hüvely helyét, mint a nők örömforrásának központja Tulajdonképpen, ha az ember csak az anatómiát nézi, ennek sok alapja is van. A pénisz helyzete a hüvelyen belül ugyan tökéletes a szaporodás szempontjából, de nem vált ki feltétlenül orgazmust a nőknél, mert a csikló kívül és magasabban helyezkedik el. A nők, a "normális" helyzetekben csak közvetett izgatásra számíthatnak.
  A leszbikusság, anatómiai adatokra alapozva, kiváló példa lehetne a férfi nemi szerv lényegtelenségére. Ilyesmit mond Albert Ellis is azzal, hogy egy pénisz nélküli férfi nagyszerű szerető tehet egy nő számára.
  Figyelembe véve, hogy a hüvely mennyire kívánatos egy férfi szemszögéből nézve, tisztán fizikai alapokon, az ember kezdi látni a férfiak dilemmáját. És ez arra is késztd minket, hogy elvessünk sok "fizikai" érvet, melyek azt magyarázzák miért mennek nők ágyba a férfiakkal. Ami marad, az nekem úgy tűnik, elsősorban pszichológiai ok arra, amiért a nők nemi partnerként férfiakat választanak nők helyett.
 5. Uralom a nők felett - Az egyik ok, amit a közel-keleti clitoridectomia gyakorlására felhoztak az, hogy visszatartsák a nőket a csavargástól. Azzal, hogy az orgazmusra képes nemi szervét eltávolítják, feltételezik, hogy a nő szexuális kedve csökken. Tekintettel arra, hogy - különösen a elmaradott országokban - a férfiak mennyire tulajdonukként tekintik a nőket, el kellett kezdenünk gondolkodni azon. miért nem áll a férfiak érdekében, hogy a nő szexuálisan teljesen szabad legyen. A kettős szabály, ahogy azt például Latin-Amerikában is gyakorolják, úgy van kialakítva, hogy míg a nő a férj teljes tulajdonú, addig a férfinak szabadon lehetnek viszonyai, amint csak akarja.
 6. Leszbikusság és biszexualitás - A szigorúan anatómiai okok mellett, amiért a nők más nőket kereshetnek szeretőnek, létezik egy olyan félelem is a férfiakban, hogy a nők teljes, emberi kapcsolat céljából fogják más nők társaságát keresni. A klitorális orgazmus tényének elismerése a heteroszexuális intézményt veszélyeztetté. mert azt mutatná, hogy nemi örömöt nyújthatnak férfiak vagy nők, és így a heteroszexualitást nem kizárólagossá, hanem választhatóvá tenne, így megnyitná az utat az emberi szexuális kapcsolatok kérdése előtt, melyek túlmutatnak a jelenlegi férfi-női szereprendszer korlátain.

Ford.:B.J.