Hagyományos női szerepek. Nők a populáris kultúrában és a folklórban.

CímHagyományos női szerepek. Nők a populáris kultúrában és a folklórban.
Közlemény típusaKönyv
A kiadás éve1999
SzerzőkKüllős, Imola
Oldalak száma319
KiadóMagyar Néprajzi Társaság
VárosBudapest
ISBN szám9630376415
ISBN9789630376419
Összefoglalás

Tartalomjegyzék

 1. A nők társadalmi és szexuális kiszolgáltatottsága a magyar feudalizmus utolsó másfélszáz évében a Dél-Alföldön (Szenti Tibor) 27
 2. Egy női szerep közösségi feladatok és egyéni lehetőségek a bábamesterség tükrében (DeákyZita) 46
 3. „Ez férfi, ez asszonyi munka..." Szokásjogi és etnikai sajátosságok a nemek szerinti munkamegosztásban (Nagy Janka Teodóra) 56
 4. Adatok a Tolna megyei cigányság néprajzához. „Női dolgok" a szekszárdi oláh cigány (lovári) és az őcsényi beás cigány közösségek életéből (Gémes Balázs) 63
 5. A nők szerep e a helyi társadalom önszerveződő folyamataiban (Piróth István) 75
 6. Egy sajátos asszonyi státus - a csíkszentdomokosi „100 lejes feleség" (Balázs Lajos) 87
 7. Folklór, irodalom, művészet Népköltészetünk műfajainak nemek közötti megoszlása (Katona Imre) 95
 8. Mié t nem tudunk (sok esetben) semmit sem a magyar női folklórról ? (Víg Vilma) 103
 9. Női szerepek a siratókban (Palya Bea-Sándor Ildikó) 111
 10. Lányok és asszonyok a XVI-XVIII . századi magya r közköltészetben (Küllős Imola) 121
 11. A költőnő szerepe és társadalmi lehetősége a XVII-XVIII . században (S. Sárdi Margit) 135
 12. Emily Dickinson három Bálint-napja (Petrőczi Éva) 150
 13. Dely Mari balladájának igaz története (Lanczendorfer Zsuzsanna ) 159
 14. Miért és hogyan női/leány műfaj az emlékkönyv? (Vasvári Zoltán) 181
 15. 7 Átöltözés és nemi szerepcserék az angol reneszánsz színházban (Szonyi György Endre) 190
 16. A szirén mint jelkép. Apokaliptikus szimbólumrendszer elemei a református ábrázolásokon (Szacsvay Éva ) 200
 17. A nők és a hangszerjáték (Tari Lujza) 209
 18. Pszichológia, mitológia, néphit és kitekintés Diana és Szent Hubertus. Vannak-e nemek közötti különbségek a kognitív képességekben? (Séra László) 229
 19. Héra, a feleség archetípusa (Szombati Agnes) 245
 20. Nők a nemiségen innen és túl (Keszeg Vilmos) 259
 21. Női tisztátalansági tabuk a magyar néphitben (Csonka-Takács Eszter) 266
 22. „Az ifjú Aprakszejevn a fejedelemasszony megkívánta... " Bűn, bűnhődés és bűnbocsánat egy orosz hősénekben (Orosz György) 273
 23. Nők az ószövetségi héber családban (Szigeti Jenő) 281
 24. Nőtipusok az ókori Indiában. Leány - Anya - Szerető - Aszkétanő (Puskás Ildikó) 291
 25. Női identitás és ambivalencia két bambara mese tükrében (Görög-Karády Veronika) 303