Gender Matters / A nem: számít! Kézikönyv a fiatalokat érintő nemi alapú erőszak témakörének feldolgozásához

CímGender Matters / A nem: számít! Kézikönyv a fiatalokat érintő nemi alapú erőszak témakörének feldolgozásához
Közlemény típusaKönyv
A kiadás éve2023
SzerzőkPandea, Anca-Ruxandra, Dariusz Grzemny, and Ellie Keen
KiadóEurópa Tanács - Emberség Erejével Alapítvány
Kulcsszavakképzési anyag, nemi alapú erőszak, nemi sztereotípiák, társadalmi nem
Összefoglalás

A nemi alapú erőszak magában foglal minden olyan erőszakos cselekményt, amelyet valamely személy vagy személyek csoportja ellen az érintettek vélt vagy valós biológiai vagy társadalmi neme, szexuális irányultsága és/vagy nemi identitása miatt követnek el. A nemi alapú erőszak lehet szexuális, fizikai, verbális, lelki (érzelmi) vagy társadalmi-gazdasági, és sokféle formát ölthet a verbális erőszaktól és az online gyűlöletbeszédtől kezdve a nemi erőszakon át az emberölésig. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a nemi alapú erőszak aránytalan mértékben sújtja a nőket.

A nemi alapú erőszak aláássa az emberi jogi értékeket, amelyeken az Európa Tanács is alapul, és amelyek mellett annak tagállamai elkötelezték magukat. Problémát jelent az Európa Tanács valamennyi tagállamában, és nők, férfi ak és gyerekek millióinak életét befolyásolja, társadalmi helyzetüktől, kulturális vagy vallási hátterüktől, családi állapotuktól, szexuális irányultságuktól és nemi identitásuktól függetlenül.

A nemi alapú erőszakkal szembeni küzdelem, annak megelőzése és felszámolása szervesen kapcsolódik az emberi jogi neveléshez, az ifj úsági munkához és a nemformális képzési tevékenységekhez, melyek célja a fi atalok támogatása azon az úton, hogy olyan autonóm emberekké, aktív állampolgárokká váljanak, akik mindenki emberi jogait tiszteletben tartják. Az ilyen programok során érintett kérdések és témák mind relevánsak a fi atalok életében, és közvetlenül kapcsolódnak ahhoz a világhoz, amelyben élnek.

A nem: számít! kézikönyv segíti a nemi alapú erőszak témájának feldolgozását a fi atalok körében. Betekintést nyújt a nemek és a nemi alapú erőszak témájába, háttérinformációkkal szolgál a legfontosabb társadalmi, politikai és jogi vonatkozásokról, és ami a legfontosabb: konkrét gyakorlatokat és módszereket kínál a fi atalokkal végzett oktatási-képzési tevékenységekhez.

A nem: számít! kézikönyv célja, hogy forrásanyagként, praktikus eszközként szolgáljon, és támogassa a fi atalokat abban, hogy tisztábban lássák a saját és a mások viselkedését, és jobban megértsék, hogyan őrizhetik meg biztonságukat, és hogyan segíthetnek azoknak, akik találkoztak már erőszakkal a saját életükben. Ez persze nem lesz elég a nemi alapú erőszak gyökeres felszámolásához, azonban szükséges és azonnali lépést jelent afelé, hogy mindenki méltóságteljes életet élhessen.

Webcímhttps://rm.coe.int/gender-matters-hun-web/1680acb906