Gender dichotómia a szexuálsi öröm diskurzusaiban

CímGender dichotómia a szexuálsi öröm diskurzusaiban
Közlemény típusaJournal Article
A kiadás éve2015
SzerzőkRédai, Dorottya
ÚjságSocio.hu
Kötet2.
Kulcsszavaknemi sztereotípiák, szexedukáció, szexizmus, szexualitás
Összefoglalás

Az iskolai szexuális nevelés és a középiskolások szexualitásról szóló diskurzusaiban több olyan elemet, témát találhatunk, amelyek szerepet játszanak a társadalmi nemi (gender), etnikai és társadalmi osztály-identitás diskurzív konstruálásában. Ebben a tanulmányban arra keresem a választ, hogy a nemi öröm diskurzusai hogyan jelennek meg a szexuális nevelés tantárgyat oktató védőnő és a diákok szexről való beszédmódjában, és miként konstruálnak ezek a beszédmódok különbségeket a nemek között. Három ilyen beszédmódot vizsgálok: a nemi öröm „természetes” és „tanult” jellegének kettősségét; a szexuális tevékenységekről, illetve az örömszerzés módjáról való beszéd nemek közti különbségeit; valamint a szexhez, illetve szexuális partnerekhez való hozzáférés kettős mércéjét. Ez a három beszédmód fontos eleme a tizenévesek szexualitáshoz való viszonyának, és ezen keresztül a nemek közti dichotómia megkonstruálásának és fenntartásának. Az elemzéshez egy budapesti középiskolában 2009 és 2011 között gyűjtött anyagokat használok fel; diákokkal készített 3–4 fős csoportos interjúk és az iskolai védőnővel készített interjú átiratán, valamint a szexuális felvilágosító órákról készített hangfelvételek és feljegyzéseim szövegein végzek kvalitatív diskurzus-elemzést.

Webcímhttps://socio.hu/uploads/files/2015_1/redai.pdf
DOI10.18030/socio.hu.2015.1.188