Bevezetés a gendertanulmányokba

CímBevezetés a gendertanulmányokba
Közlemény típusaKönyv
A kiadás éve2015
SzerzőkBolemant, Lilla, and Marianna Szapu
Oldalak száma250
KiadóPhoenix Polgári Társulás
VárosPozsony – Nyitra
ISBN978-80-89748-00-6
KulcsszavakGender, női öntudatnövelés
Összefoglalás

Jelen kötet a nyitrai Konstantin Filozófus egyetem Közép-európai Kará- nak egyetemi jegyzeteként arra hivatott, hogy bevezesse a hallgatókat a gendertanulmányok mint akadémiai diszciplína alapvető témaköreibe. a gendertanulmányok bevezetését az egyetemi oktatásba a múlt század 80-as éveiben, a nyugati társadalmakban fellépő nőmozgalmak szorgalmazták azzal a célkitűzéssel, hogy a nők és férfiak kӧzӧtt fennálló hatalmi rend megkérdőjelezésének lehetőségét beépítsék a tudás kialakításának folymatába és az oktatásba. a gendertanulmányok (gender studies, társadalmi nemek tudománya) olyan multidiszciplináris kutatási és oktatási irányzat, amely tӧbbféle társadalom- és humántudományi szakterületre (pl. szociológia, filozófia, pszichológia, irodalomtudomány) támaszkodva a nemek társadalmi beágyazottságának problematikáját vizsgálja, a nők és férfiak kӧzӧtti társadalmi viszonyrendszerre fókuszál. az egyes fejezetek röviden bemutatják a feminizmus irányzatait, a feminista gondolkodás és a feminista mozgalmak történetét, a nemi identitás kialakulásának és a nemi szocializációnak a folyamatát, a nemi sztereotí- piák, továbbá olyan társadalmi szempontból fontos és aktuális problémá- kat, mint a nők reprodukciós és szexuális jogai, a nemi identitás és az lmBtQia témaköre (a homoszexualitás és egyéb, a „normától” eltérő szexuális orientációk és nemi identitások), a nők elleni és a családon belüli erőszak. a kötet rövid áttekintést nyújt a feminista irodalomszemlélet elméleteibe is, valamint kitér a nők és a férfiak gondolkodásmódjának elemzé- sére, az anyaság szociális kontextusainak bemutatására és nem utolsó sorban a média hatalomnak alárendelt véleményformáló szerepére. A kötet elsősorban a tantárgy hallgatói számára készült, de segédanyagként hasznát vehetik a pedagógia, pszichológia, biológia, filozófia, irodalom és egyéb szakterületek oktatói és hallgatói is. Célunk az is volt, hogy olyan ismereteket közvetítsünk, amelyek segí- tenek a téma alapvető megértésében és további feldolgozásában. 

Webcímhttp://phoenix-ngo.sk/wp-content/uploads/2014/11/Gender-Studies-u%C4%8Debnica.pdf