Az utolsó úr. Szenes Piroska elfeledett regénye

CímAz utolsó úr. Szenes Piroska elfeledett regénye
Közlemény típusaKönyv fejezet
A kiadás éve2014
SzerzőkBárczi, Zsófia
Az könyv címeNőképek kisebbségben
SorozatcímTanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről
Fejezet címeIII. Irodalom, nyelv, történelem
Oldalak66-70
KiadóPhoenix Polgári Társulás
VárosPozsony
ISBN978-80-971527-1-0
Kulcsszavakbiológiai és társadalmi nem, elbeszélői néző pont, fokalizáció, névtelenség, szereplői funkció, Szubjektumkonstrukció
Összefoglalás

Szenes Piroska Az utolsó úr című regé-nyében a szereplők szexuális identitása a társadalmi szerepvonatkozásában alakul, és a társadalmi kapcsolatok függvé-nyében helyettesítődik be a fokalizációnak megfelelő módon. A szöveg abban érdekelt, hogy fenntartsa a szereplőknemi jegyeinek ambivalenciájából fakadó feszültséget anarratív eljárásokon keresztül, részint magában a fabulában,a fabulát megszakító leírásokban, s az elbeszélés váltakozónéző pontjain keresztül. Ez a fajta összetett elbeszélésmód,ahogy a nőiség kérdésének problematizálása is, ismeretlen akorabeli szlovákiai magyar regényekben.

Webcímhttps://nokert.hu/szakirodalom/nokepek-kisebbsegben-2457