Burchard-Bélaváry Erzsébet pedagógus (1897–1987) 

Olvasási idő
less than
1 minute
Eddig olvastam

Burchard-Bélaváry Erzsébet pedagógus (1897–1987) 

november 04, 2020 - 23:50
A Montessori-módszer hazai meghonosítója.

A-módszer hazai meghonosítója, magánóvoda- és magániskola-alapító, szakszervezeti vezető. 1916-ban végzett a budapesti Csalogány utcai tanítóképzőben. Bécsben megismerkedett Montessorival és pedagógiájával, ezeknek az elveknek alapján működő iskolákban tanított Bécsben és Hollandiában. 1926-ban hazatért, óvodával egybekapcsolt magániskolát nyitott. Az 1930-as  évektől a Budapesti Állami Óvónőképzőben továbbképző tanfolyamot szervezett, gyakorlati bemutatásokat vezetett óvónőknek, tanítóknak, szülőknek, tanulóknak. Sok szál kötötte a munkásmozgalomhoz, a második világháborúban üldözötteket mentett. A háború után a Pedagógusok Szabad Szakszervezetében az óvónői tagozatot szervezte és vezette. Komoly része volt a kisdedóvási törvénytervezet megírásában és a dolgozók esti óvónőképzőjének megszervezésében. 1959-től 1962-ig, nyugdíjba vonulásáig a Kecskeméti Óvónőképző Intézet igazgatója volt. 

Néhány munkája:

  • A Montessori mozgalom vázlatos története;
  • Gyakorlati gyermekvédelem;
  • Óvodai matematikai foglalkozások;
  • Hangari hoiku-nen ni okeru kyoju (Tokió, 1983).

Egyszeri adomány

Make Adomany a Nokert Egyesuletnek (Nokert.hu)Krikett, feminizmus, háború és oktatás: Betty Archdale mozgalmas élete

augusztus 17, 2019 - 22:11

Londonban született 1907-ben, anyja a harcos szüfrazsett Helen Archdale, apja Theodore Archdale katonatiszt, keresztanyja volt. Tanulmányait a Bedales School-ban kezdte, itt tanult meg krikettezni is. Jogi egyetemre járt Montrealban, Londonban és Moszkvában, 1938-ban lett a brit jogászkamara tagja.

Lederer Emma történész, egyetemi tanár (1897–1977)

június 28, 2019 - 23:09

Történelem-latin szakos hallgató volt a budapesti tudományegyetemen, 1923-ban védte meg doktori disszertációját. 1935-ben publikálta az Egyetemes művelődéstörténet című, mai napig népszerű könyvét. A második világháborút követően 1946-ban az ELTE BTK Történelem Segédtudományok Tanszéke magántanárává nevezték ki, 1950-től nyilvános rendes tanár, 1952-től 17 éven át tanszékvezető egyetemi tanár volt, emellett a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának is tagja. Nevéhez fűződik a levéltárosképzés és a historiográfia oktatásának bevezetése az egyetemen.   

Domokos Lászlóné Löllbach Emma reformpedagógus (1885–1966)   

június 07, 2019 - 22:58

Salgótarjánban született  A besztercebányai felsőbb leányiskola elvégzése után Budapesten a Csalogány utcai tanítóképzőben az első reformpedagógus, Nagy László tanítványa volt. Oklevelének kézhezvétele után az Erzsébet Nőiskolában nyelv- és történettudományi szakon tanári diplomát is szerzett.  Felismerte a gyermeklélektan fontosságát és az iskolai reformok szükségességét, beutazta Európát, ellátogatott a reformiskolákba, tanulmányozta működésüket és megismerkedett a modern pedagógia képviselőivel.