Szakirodalmi archívum

Found 14 results
Szűrők: A Cím Első Betűje is T  [Minden szűrő visszaállítása]
2015
Szolnoki, Julianna. "Tapasztalat és sztereotípia. Az anyaság szociális kontextusai." In Bevezetés a gendertanulmányokba, 93-103. Pozsony – Nyitra: Phoenix Polgári Társulás, 2015.
2011
Juhász, Valéria, and Erika Kegyesné Szekeres. Társadalmi nem és nyelvhasználat In Válogatott szemelvények az angol és a német szakirodalomból. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó (JGyTF Press), 2011.
2003
Pető, Andrea. "Társadalmi nemek és a nők története." In Bevezetés a társadalomtörténetbe, 514-532. Budapest: Osiris Kiadó, 2003.
Pető, Andrea. Társadalmi nemek képe és emlékezete Magyarországon a 19-20. században. Budapest: A Nõk a Valódi Esélyegyenlõségért Alapítvány, 2003.
1986
Dániel, Anna. Teréz ​küldetése. Budapest: Kossuth Kiadó, 1986.
1963
Sáfrán, Györgyi. Teleki Blanka és köre In Magyar századok. Budapest: Szépirodalmi Kiadó, 1963.