Kereszteződő identitások. Közelítések Szenes Erzsi művészetéhez

CímKereszteződő identitások. Közelítések Szenes Erzsi művészetéhez
Közlemény típusaKönyv fejezet
A kiadás éve2014
SzerzőkJablonczay, Tímea
Az könyv címeNőképek kisebbségben
SorozatcímTanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről
Fejezet címeIII. Irodalom, nyelv, történelem
Oldalak70-75
KiadóPhoenix Polgári Társulás
VárosPozsony
ISBN978-80-971527-1-0
Kulcsszavakhatártapasztalat, Holokauszt irodalom, identitáskereszteződések, narratív identitás, női modern irodalom, patriarchális hagyomány
Összefoglalás

Szenes Erzsi (1902–1981) mint csehszlovákiai (ésszlovákiai) magyar költő és újságíró, a pálya első felében egyfelől a szlovenszkói magyar értelmiség egyikmeghatározó alakja, majd megéli és bejárja a többszörös marginalizáltság, kiközösítés és fizikai megsemmisíthetővé tétel lehetőségének stációit, majd izraeli magyar írókéntmondja és formálja újra élettörténetét. A tanulmány Szenes Erzsi írásainak újraértelmezéséhez kíván szempontokatadni, elsősorban a többes identitás kiépülésére, a többesnyelvi kultúrához való tartozás hatására, az otthontalanságés a határtapasztalat jelzéseire – szoros összefüggésben aHolokauszt traumájának elbeszélhetetlenségével - a patriarchális hagyományhoz való ambivalens viszony nyelvimegformáltságára koncentrál. A dolgozat célkitűzése, hogya szerzőre irányuló fókuszt tegye lehetővé, és megpróbáljakinyitni a kutatások további irányait.

Webcímhttps://nokert.hu/szakirodalom/nokepek-kisebbsegben-2457