Nőkért.hu

Júliusban született

Írta: Mamika, Barna Emília, Gyenese Andrea, Mihala Boglárka, Antoni Rita 2012. július 30. hétfő, 00:00

Július 1. Ligeti Vilma író, zongoratanár 1912-1982

alt

A II. világháború alatt Franciaországban élt, tagja volt az ellenállási mozgalomnak, a nőmozgalom illegális lapját  szerkesztette. A háború után hazatért, eleinte kulturális területen dolgozott, 1961-1964 között Indiában volt tanulmányúton. 

Néhány munkája: Franciaországban történt, Hazatérés, Ének a Tiszaparton, Aranyköd, Siva árnyékában, A Gangesz partján. 

 
 
 
Július 1. George Sand francia író, 1804 - 1876
alt
 
Teljesség után sóvárgó, romantikus lázadó, szocialista irányregények szerzője, munkásköltők pártfogója és barátja, Musset és Chopin múzsája és szerelmese, a negyvennyolcas forradalom politikai írója, méltán világhírű alkotó, aki legszebb műveiben a valóság és az ábránd határán lebegő világba vezeti olvasóit, politikai üldözöttek oltalmazója, a nohant-i kastély botanizáló, bölcs és tisztelt nagyasszonya.” - írja róla Dániel Anna. George Sand, a férfi néven író (és ellenlábasai karikatúráin férfi ruhában szerepeltetett) francia írónő, alias Amantine-Lucile-Aurore Dupin 1804. júl. 1-jén született. Kolostorban nevelkedett, korai házassága felbomlása után lányával Párizsba költözött, ahol az irodalmi élet ismert, és botrányosnak számító viselkedése -nadrágviselés, szivarozás, nyíltan szabad szerelmi élet - folytán hírhedt figurája lett. Főbb művei: Consuelo, Mauprat, Rudolstadt grófné, A kis Fadette, Indiana, Életem története magyarul is megjelentek. 72 évesen, 1876. június 8-án halt meg.

 

Július 2. Lily Braun német író, feminista, 1865-1916 

alt

Regényei és történelmi munkái mellett a nőmozgalommal, feminizmussal foglalkozó könyveket ír, cikkeket publikál. Néhány műve: Die Frauenfrage: ihre geschichtliche Entwicklung und ihre wirtschaftliche Seite (A nőkérdés: történelmi fejlődés és gazdasági szempont), Die Frauen und die Politik (Nők és a politika), Die Liebesbriefe der Marquise (A márkinő szerelmeslevelei), Im Schatten der Titanen: Erinnerungen an Baronin Jenny von Sustedt (A titánok árnyékában - Jenny von Sustedt bárónő visszaemlékezései).

Bővebben: Júliusban született

 

Evelyn de Morgan angol festő (1855-1919)

Írta: Antoni Rita 2015. június 19. péntek, 22:02

A preraffaelita irányzatot követő festőnő 1855. aug 30.-án született előkelő angol családban. Szülei kezdeti ellenállását leküzdve tizenhét éves korától művészeti tanulmányokat folytatott. Gyakran meglátogatta szintén festő nagybátyját Firenzében, így a reneszánsz művészet igen nagy hatást gyakorolt rá, különösen Boticelliért rajongott.
 
Első önálló kiállítása 1877-ben volt Londonban. 1887-ben férjhez ment William de Morgan keramikusművészhez. A festést nem hagyta abba, viszont a művészet anyagi vonatkozásai nem foglalkoztatták, az eladott képei után kapott pénzt férje kerámiáiba forgatta.
 
Egész életében pacifista nézeteket vallott, az első világháborún olyannyira elszörnyedt, hogy tizenöt képet festett ebben a témában.

   

Henrietta Rae angol festő (1859-1928)

Írta: Antoni Rita 2015. június 19. péntek, 00:22

A viktoriánus kor népszerű festője Londonban született egy köztisztviselő hét gyermeke egyikeként 1859. dec. 30-án. Festő nagybátyja felfedezte a tehetségét, így a család tizenhárom éves korától taníttatta. A Királyi Művészeti Akadémiára, mivel nő volt, csak hatodik próbálkozásra sikerült bejutnia.
 
Legszívesebben klasszikus mitológiai vagy irodalmi témákat festett meg. Eurüdiké című művével több kiállításon díjat nyert. A modern ápolószakma megalapítóját, Florence Nightingale-t is megörökítette.  
 
1884-ben hozzáment Ernest Normand festőhöz, ám a korban szokatlan módon megtartotta lánynevét, amivel addigra már ismertséget szerzett. Két gyermekük született. Otthonukat a kor híres művészei előszeretettel látogatták, ám Henriettának sokszor inkább terhére voltak a vendégek - annál inkább lelkesítette viszont a kibontakozó szüfrazsettmozgalom. 

   

Meta Howard amerikai orvos (1862 - 1930)

Írta: Mamika 2015. június 13. szombat, 21:55

 altŐ volt Albion városának (Michigan) első orvosnője. Szülei a város alapítói közé tartoztak, gyerekeiket szabadelvű szellemben nevelték. Meta az Albion College-ban szerezte meg MA diplomáját 1885-ben, ugyanabban az évben beiratkozott Chicagoban a Women's Medical College-ba. 1887-ben végzett, és néhány hónapot a Missionary Tranining School-ban készült fel. Az év végén Koreába, Szöulba utazott orvos-misszionáriusként. Hat hónap alatt megtanulta a nyelvet, a helyi kórházban dolgozott, naponta több, mint 70 pácienst látott el. Két év után a klíma és a megerőltető munka aláásta egészségét, haza kellett térnie. Néhány évig előadássorozatokat tartott szerte az országban, 1893-tól szülővárosában telepedett le és nyitotta meg praxisát.

   

Charlotte Amanda Blake Brown amerikai orvos, sebész, feltaláló (1846-1904)

Írta: Mamika 2015. június 11. csütörtök, 17:45

alt
Harmadik gyermeke születése után lett a Woman's Medical College of Pennsylvania hallgatója. Diplomája megszerzése után San Franciscoban praktizált, gyermek- és nőgyógyászatra szakosodott. A gyakorlati munka mellett  figyelemmel kísérte a szakirodalmat, munkájában alkalmazta a legújabb eredményeket. Feltalált egy tejsterilizáló készüléket, és továbbfejlesztette a Franciaországban alkalmazott inkubátort. Hét másik orvosnővel megalapították a Women’s and Children’s Hospitalt. Egyik lánya és fia is orvos lett.

   

Fonó Renée gyermekgyógyász, röntgenológus (1908 – 1975)

Írta: Mamika 2015. június 11. csütörtök, 17:41

 
alt1908. dec. 19-én született. A pécsi egyetemen végzett 1938-ban, utána az Állami Gyermekmenhelyen, 1940-től a László, majd a Madarász utcai Kórházban dolgozott. Kutatási területe a hospitalizáció, az agyhártyagyulladás, a csontfejlődési rendellenességek, a veleszületett szívhibák, ezek műtéti megoldásai. Munkacsoportjával először végzett hazánkban extrakorporális keringéssel szívműtétet gyermekeken. Számos hazai és külföldi társaság tagja, 1974-ben az Európai Gyermek-kardiológiai Társaság elnökségi tagjává választották. 1975-ben halt meg.

   

Constance Stone, az első nő, aki Ausztráliában orvosként dolgozhatott (1856- 1902)

Írta: Mamika 2015. június 11. csütörtök, 17:36

alt
1856-ban született, ő volt az első nő, aki Ausztráliában orvosi prakszist folytathatott.
 
A Melbourne-i egyetem nem vett fel orvoskarára nőket, ezért az Egyesült Államokban és Kanadában tanult, 1888-ban vette kézhez orvosi diplomáját Torontoban. Ezután Londonba ment, ahol a Society of Apothecaries gyógyszerészi oklevelét is megszerezte.
 
Hazatérése után 1890-ben a ő volt az első nő, akit a Medical Board of Victoria felvett tagjai közé. Magánpraxist folytatott, pár év múlva nővére is csatlakozott hozzá (ő már hazájában diplomázhatott).
 
Dédelgetett álma volt egy kórház létrehozása, nőkkel, nőknek. 1895-ben megalapították a Victorian Medical Women's Society-t, a következő évben elkezdődött a  Queen Victoria Memorial Hospital építése, a kórház 1899-ben kezdett működni.  

   

Újabb porhintés? - az áldozatvédő szervezetek kifogásolják Balog Zoltán határozati javaslatát

Írta: NÉ - NANE - PATENT - MONA 2015. június 11. csütörtök, 11:29

Határozat helyett határozott fellépést!

Sajtóközlemény, 2015. június 11.

 

A nőszervezetek a sajtóból értesültek arról, hogy Balog Zoltán miniszter országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok meghatározásáról. Nem csak a hír maga ért váratlanul, de a határozati javaslat célját és koncepcióját sem értjük igazán, a tartalmát pedig több ponton aggályosnak találjuk.

Üdvözöljük, hogy a kormányzat intézkedéseket tervez a témában. Annak azonban már nem látjuk értelmét, hogy ezért országgyűlési határozati javaslatot terjeszt elő, hogy majd az abban foglaltak megvalósítására felkérést kapjon a kormány. Tudjuk és támogatjuk, hogy a kormányzatnak szándékában áll az Isztambuli Egyezmény ratifikálása, illetve az ehhez szükséges lépések megtétele. A határozati javaslat nyilván ezt a célt szolgálhatja. De ha netán mégsem ez volt a cél, akkor is figyelemmel kell lennie az Egyezményben foglaltakra. Álláspontunk szerint viszont a javaslat sem az Egyezmény szellemével, sem betűjével nincs teljes összhangban. Az alábbi fő aggályaink vannak, a teljesség igénye nélkül.

Az Isztambuli Egyezmény hatóköre a javaslathoz képest sokkal tágabb: az Egyezmény fő célja és kerete a nők elleni erőszak minden formájával szembeni fellépés. Ebből kiindulva aggályos, hogy – ellentétben az Egyezmény üzenetével és a javaslatban hivatkozott nemzetközi dokumentumok tartalmával – a nemzeti stratégiai célok között egyáltalán nem jelenik meg a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének biztosítása, a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés, s ezek összefüggése. A javaslat lényegében figyelmen kívül hagyja a nők elleni és a párkapcsolati erőszak természetrajzát, hatalmi egyenlőtlenségekből fakadó voltát, ezért indul ki abból, hogy az erőszakhoz a kapcsolati problémák vezetnek, s ezért szorgalmazza szakszerű megoldási módok bevezetése helyett a lelki ellenálló képesség, a megküzdési módok erősítését, az életvezetési készségek elsajátítását célzó szolgáltatások bevezetését.

Nem világos számunkra, hogy a nemzeti stratégiai célok milyen megfontolás alapján kerültek meghatározásra. Az azonban egyértelmű, hogy a javaslat – bár megjelennek benne releváns célok, elvek és beavatkozási területek – nem tükrözi az Egyezményben előírt átfogó és koordinált fellépéshez szükséges szemléletmódot és alapvető lépéseket. A fentieken túl nem látjuk benne például a nemzeti szintű koordinációs mechanizmus működtetésének, az integrált közpolitikai intézkedések kidolgozásának és végrehajtásának, valamint az elkövetők büntetőjogi felelősségre vonásának szándékát. 

Rendkívül aggasztónak tartjuk, hogy a javaslat a hatékony fellépést a költségvetési lehetőségekhez köti – anélkül, hogy megállapítaná, mik is határozzák meg ezeket a lehetőségeket –, ahelyett, hogy fordítva: a szükséges intézkedésekhez terveznék biztosítani a megfelelő forrásokat, ahogy azt az Egyezmény 8. cikke előírja. Szintén aggodalomra ad okot az a pont, mely szerint a kormánynak 2016 végéig kell felülvizsgálnia és módosítania a témához kapcsolódó stratégiákat. Őszintén reméljük, ez nem azt jelenti, hogy az Egyezmény ratifikációjával eddig szándékoznak várni.

A tervezet indoklásában meglepődve olvastuk, hogy a témában született, 45/2003. számú országgyűlési határozat célkitűzései teljesítettnek tekinthetők. A mi álláspontunk ezzel ellentétes, a határozatban előírtak közül számos teendő van még hátra, a szakmai protokollok elfogadásától a folyamatos szakemberképzésen és célzott statisztikai adatgyűjtésen keresztül a menedékházak bővítéséig és korszerűsítéséig, hogy csak párat említsünk. Az érdemi előrelépés hiányának fájdalmas indikátora, hogy a halálos végű cselekmények száma az idézett határozat óta eltelt 12 évben sem csökkent.       

Rossz üzenetnek tartjuk (bár a kormányzat által problémásnak tartott szervezetekként nem igazán lepődtünk meg), hogy a szakminisztérium nem konzultált a kérdésben a témával évtizedek óta foglalkozó, az áldozatok valóságát és a nemzetközi szinten már bevált módszereket is ismerő nőszervezetekkel, ezek szakértőivel. A nők elleni erőszakkal foglalkozó civil szervezetekkel való együttműködést az Isztambuli Egyezmény 9. cikke kifejezetten előírja. Nem jó jel, hogy az aláírás után, a ratifikációra készülve Magyarország már most szembemegy az Egyezménnyel.

Ezúton biztosítjuk a kormányzatot, hogy a szervezeteinknél már egy éve zajló különböző hatósági vizsgálatok ellenére a szakmai munkánkat továbbra is végezzük, így amennyiben valóban hatékony és szakszerű fellépésben gondolkodnak, várjuk a megkeresést. Itt emlékeztetünk ismét, hogy az elmúlt évtizedben a különböző kormányzatok szakmai üzeneteinket jelentős késéssel hallották meg, ha egyáltalán. A döntéshozók felelőssége és lelkiismerete elszámolni azzal, hogy hány áldozat esetében maradt el a szakszerű és hatékony segítség ennek következtében. 

A magunk részéről a leghatékonyabb lépésnek az Isztambuli Egyezmény ratifikálását tartjuk, nem tudjuk, mi a halogatás oka és jogi indoka. Egy kormányzati munkacsoport több mint másfél évet dolgozott a ratifikálás előkészítésén, az esetlegesen fennálló akadályokat mára remélhetőleg sikerült elhárítani. A politikai akarat pedig csak döntés kérdése.


Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség

NANE Egyesület

PATENT Egyesület 

MONA Alapítvány

Sajtókapcsolat: Spronz Júlia (PATENT Egyesület, www.patent.org.hu): +36703913622, Wirth Judit (NANE Egyesület, www.nane.hu): +36306803924, Pap Enikő (Női Érdek, www.noierdek.hu): +36709493570 

További információ a nők elleni erőszak témájában: www.nokjoga.hu

NANE Bántalmazott nők és gyerekek segélyvonala: 06-80-505-101 (szerda kivételével hétköznapokon 18 és 22 óra között hívható)

PATENT jogsegélyszolgálat: 06-70-252-5254 (szerda 16-18 óra között hívható), 06-70-277-6522 (csütörtök 10-12 óra között hívható)

 

 

 

   

Letartóztatták a Seattle-i Dühöngő Nagymamákat

Írta: Papp Réka Kinga 2015. június 10. szerda, 15:29

A 92 éves Shirley-t tegnap reggel tartóztatták le, miközben hintaszékében ülve kötögetett születendő, kilencedik dédunokája számára.
No persze Shirley nem csak úgy üldögélt: társaival, a Seattle Raging Grannies-zel (Seattle-i Vaduló Nagymamik csoport tagjaival) hintaszékestül összeláncolták magukat a helyi kikötőben, hogy megakadályozzák a Shell egyik fúróállványának kihajózását. Mert a Shell továbbra is akar az Északi-sarkon fúrni, és a nagyik szerint ez nem oké.
Hirtelen lett kedvem sokáig élni. Éljenek az őrjöngő nagymamák!

Shellhúztok ti az Északi-sarkról!
Get the Shell out of the Arctic!

 

   

Mit gondolnak az egyes parlamenti pártok a nemek esélyegyenlőségéről?

Írta: Vokskabin 2015. június 09. kedd, 21:30

Vokskabin: a férfiak és nők társadalmi helyzete - sajtóközlemény, Budapest, 2015. június 8.
 

A tavalyi választásokra elkészített kérdéssoraink után a Vokskabin csapata újabb kérdőívet állított össze. A téma ezúttal a férfiak és nők társadalmi helyzete. A választásoktól független kérdéssor célja, hogy játékos formában tájékoztassa a felhasználót a parlamenti pártok esélyegyenlőségről alkotott képéről.
 
A Vokskabin választói orientációs segítség online felületén 21 kérdést válaszolhatnak meg. A megadott „igen vagy nem” válaszok alapján a program kiszámolja, hogy melyik parlamenti párt pozíciói állnak legközelebb a felhasználó álláspontjához.

 

A Vokskabin.hu új kérdőíve például választ ad arra, mit gondolnak az egyes pártok arról, hogy:


„Egyetért-e azzal, hogy ma Magyarországon a nők és férfiak közötti egyenlőség megvalósul a gyakorlatban?”;

„Helyesli-e azt, ha a lányok autóval is játszhatnak az óvodában és a fiúk főzőcskézhetnek?”

avagy
Támogatná-e, hogy a következő 15 éven belül Magyarország élén miniszterelnöknő álljon?”
 

Hogyan működik a Vokskabin?
Sokunknak határozott véleménye van bizonyos társadalmi és politikai kérdésekről, de gyakran nem tudjuk, a pártok miként vélekednek ezekről a kérdésekről, és tanácstalanok vagyunk, hogy melyik párt képviseli leginkább véleményünket. A Vokskabin ebben segít.
 
A magyar és német nyelvű www.vokskabin.hu semleges és objektív online választói orientációs program, amely tájékoztatást nyújt a legfontosabb közéleti kérdésekben, és segít eligazodni a pártok pozíciói és a saját véleményünk mentén.

A projekt koordinátorai a Vokskabinról:
„Nagyon örülünk, hogy 2014-ben Magyarországon sikerült egy pártfüggetlen online választói orientációs programot létrehoznunk, amely a tavalyi három választási kérdőív után, ezúttal – a választásoktól függetlenül –, egy újabb, a férfiak és nők társadalmi helyzetét vizsgáló kérdőívvel segíti a közéleti tájékozódást.

A program egyik különlegessége, hogy kétnyelvű, magyarul és németül is elérhető. Örömteli továbbá az is, hogy a projekt 2014. márciusi indítása óta közel 100.000-ren jártak az oldalon. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a Vokskabin eredménye nem jelent választási javaslatot, szimpátiai útmutatót. Az „eredmény” kiindulópont a további tájékozódáshoz. Bízunk abban, hogy a Vokskabin.hu-t minden korosztály kipróbálja, és munkánk a továbbiakban is hozzájárul az állampolgárok politikai képzéséhez”.

A Vokskabin a budapesti német nyelvű Andrássy Egyetem és a netPOL (Politikai Kommunikációs Hálózat) közös kezdeményezése, mely Ausztriában (Politikkabine.at) már nagy sikerrel működik. Hasonló választási orientációs oldalak léteznek Németországban (Wahl-O-Mat) és Svájcban (Smartvote) is.
 
 

A Vokskabin szerkesztősége:
 
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem
H-1o88 Budapest, Pollack Mihály tér 3.
Tel. | + 36 1 8158 129 | Fax | + 36 1 266 3099
E-Mail | Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

   

1. oldal / 71