Nőkért.hu

Márciusban született

Írta: Mamika 2013. március 01. péntek, 08:22

 
alt
Március 1. Peggy Langley belga ellenálló 1915 - 2000
Peggy van Lier Dél-Afrikában született belga apától és délafrikai anyától. A család az 1920-as években költözött Belgiumba. Az ország német megszállásakor Peggy csatlakozott az ellenállási mozgalomhoz, a Comet line (Üstökös vonal) egyik tagja lett. A háború egyik legjelentősebb mentőszervezete kb. 1500 emberből állt, akik a lelőtt szövetséges pilótákat a megszállt Európából a Pireneusokon keresztül Spanyolországba menekítették, ahonnan már haza tudtak térni Angliába. A háború után Peggy házasságot kötött a hírszerzésnél dolgozó Jimmy Langleyvel, és Suffolkban könyvesboltot nyitottak. Hősiességéért Peggy Langley megkapta a Member of the Order of the British Empire, a Belgian Croix de Guerre és a Netherlands Resistance Cross kitüntetéseket. 
 
alt
 
Március 1. Henriette Davidis német  szakácskönyvíró, író 1801 – 1876
A legismertebb klasszikus német szakácskönyv szerzője. A Praktisches Kochbuch für die gewöhnliche und feinere Küche első kiadása 1844-ben volt, az utolsó (eddig) 2012-ben. Davidis fontosnak tartotta a nők helyzetének javítását. Könyveiben kiállt amellett, hogy minden nő részesüljön alapos oktatásban, tanuljanak szakmát, legyenek képesek megállni saját lábukon. 
Néhány munkája: Beruf der Jungfrau,  Puppenköchin Anna,  Die Hausfrau, Praktisches Kochbuch für die Deutschen in Amerika.
 
 
Március 1. Meta von Salis svájci történész, feminista 1885 – 1929
alt
Az első svájci nő, aki doktorátust szerzett. Németországban és Svájcban végezte iskoláit, 1871-től nevelőnőként dolgozott több gazdag családnál Németországban, Angliában és Írországban. 1883-ban felvételt nyert a zürichi egyetemre, ahol filozófiát és történelmet tanult. Doktori értekezését 1887-ben védte meg. Az egyetem után szabadúszó újságíróként dolgozott és aktiv szerepet vállalt a szüfrazsett mozgalomban. Cikkeket írt, előadásokat és beszédeket tartott a női egyenjogúságért. 1904-ben rövid ideig bebörtönözték a bíróság megsértéséért, amikor kiállt két igazságtalanul vádolt nő érdekében. Kiábrándulva a svájci viszonyokból, fokozatosan visszavonult a nyilvánosságtól. Philosoph und Edelmensch címmel könyvet írt Nietzschevel való barátáságról. 
 
 
altMárcius 2. Olivia Manning brit író, újságíró 1908 - 1980
Fiatalkorának jelentős részét Észak-Írországban töltötte, festészetet tanult, majd Londonba költözött és írással kezdett foglalkozni. Első regénye, amely The Wind Changes címmel jelent meg, Észak-Írországban játszódik. A második világháború kitörése előtt Olivia feleségül ment R.D. “Reggie” Smithhez, a British Council egyik professzorához, akivel Bukarestbe költöztek. Az itt töltött évek tapasztalatai nyomán írta meg leghíresebb művét, a The Balkan Trilogy-t (The Great Fortune, The Spoilt City, Friends and Heroes), később megjelent a folytatás is, The Levant Trilogy címmel. Esszéket, kritikát, történelmi műveket is publikált, 1967-ben kedvenceiről írt könyvet Extraordinary cats címmel. A királynő1976-ban a Commander of the Order of the British Empire címet adományozta neki. 
 
 
alt
Március 2. Inez Haynes Irwin (Gillmore) amerikai feminista, író 1873 - 1970
Inez Haynes Bostonban nőtt fel, 1897 és 1900 között a szüfrazsett eszmék központjának tartott Radcliffe College hallgatója volt. Társaival megalapították a Massachusetts College Equal Suffrage Association-t, ebből lett később a National College Equal Suffrage League. 1897-ben házasságot kötött R.H. Gillmore szerkesztővel, néhány évvel később elváltak. Az I. világháború évei alatt második férjével, W.H. Irwinnel Európában éltek, Inez haditudósító volt. A National Women's Party vezetőségi tagjaként The Story of the Woman's Party címmel megírta a párt történetét. Termékeny író volt, regényeket, elbeszéléseket, gyerekkönyveket publikált. Az amerikai nőkről szóló Angels and Amazons: A Hundred Years of American Women című könyve a feminista irodalom egyik alapműve.
Néhány munkája: Maida's Little House; The Last Cartridge; Strange Harvest; Little Miss Redhead; The Poison Cross Mystery; Maida's Little Treasure Hunt; Adventures of Yesterday.
 
 
Március 2. Shidzue Katō japán politikus, feminista 1897 – 2001
alt
Az első nők egyike, akit beválasztottak a japán parlamentbe. Szamuráj gyökerű előkelő családba született, alapos nevelést kapott, a nyugati kulturával is megismertették. Első férjével néhány évig az Egyesült Államokban élt, ahol megismerkedett és barátságot kötött Margaret Sangerrel.  Hazatérte után klinikát nyitott, ahol a családtervezés fontosságát és a születésszabályozás lehetőségeit tanította.  Ez éles ellentétben állt a kormánypolitikával, ezért 1937-ben letartóztatták, klinikáját bezárták. 1946-ban lett parlamenti képviselő, ebben az évben szavazhattak a japán nők először. 1948-ban alapító tagja volt a családtervezéssel foglalkozó japán egyesületnek, amely az International Planned Parenthood Federation tagszervezete. 1974-ig volt képviselő, de 104 éves korában bekövetkezett haláláig tevékenykedett a nők érdekében. 
 

Bővebben: Márciusban született

 

Bántva - Semota emlékére

Írta: Semota 2015. február 27. péntek, 22:33

 
A napokban fiatalon elhunyt Semota a Live with It! blog szerzője volt. Küldetésének tekintette az Asperger-szindrómával és az autizmus-spektrummal kapcsolatos ismeretterjesztést, az érintettek, a"spektrumtársak" önbizalmának növelését, közösséggé szervezését - mindezt feminista perspektívából. A blogján már nem látom ezt a bejegyzést, a feedreaderemben azonban megmaradt, és úgy gondolom, fontos, hogy ezt megőrizve emlékezzünk rá. - a szerk.
 

 

Tegnap este találkoztam volt osztálytársaim egyikével. Ő azon kevés osztálytársaim közé tartozott, akik még nálam is lentebb voltak a közösség hierarchiájában.

Ezt a hierarchiakülönbséget sokszor érzékeltettem is vele. Mondjuk ki: bántottam. Sokszor bántottam.

Azóta ezt megbántam, és bocsánatot kértem tőle. Persze ez a bántásokat már nem tudja meg nem történtté tenni.

Most egy konkrét probléma kapcsán találkoztunk személyesen, és feltárult előttem az eddigi élete, úgy, ahogy ezt eddig még sosem hallottam.

Ez a lány azért volt alacsonyan a közösség hierarchiájában, mert bántalmazott gyerek volt. Roskadozott a szülei kíméletlen szigora, teljesíthetetlen elvárásai alatt. Utána az iskolában bántották, felnőttként pedig bántalmazó párkapcsolatból sodródott bántalmazó párkapcsolatba.

Különös, hogy a legjobb gimnáziumi barátnőm is bántalmazott gyerek volt, a gimnáziumi éveiben pedig azért nem tudta hozni a várt teljesítményt, mert egy bántalmazó kapcsolatba került. (Amit persze senki sem vett észre, csak a következményeit - a beilleszkedési problémákat, a rejtélyes hiányzásokat, a szerhasználatot.) Tőle is ezt már felnőttként tudtam meg, sok-sok esztendővel a történtek után.

 

Azon kattogok azóta is, hogy milyen igazságtalan világban is élünk valójában.

Bővebben: Bántva - Semota emlékére

   

Feminista új hullám – könyvbemutató

Írta: Antoni Rita 2015. február 21. szombat, 11:40

 
Amikor a Le Monde Diplomatique internetes magyar kiadásának főszerkesztője, Morva Judit néhány hete megkeresett a kéréssel, hogy a korábban elkészített listánk alapján állítsak össze egy rövid függeléket a jelenleg aktív hazai progresszív nőegyesületekről, örömmel értesültem arról, hogy a magyar nyelvű feminista szakirodalom gazdagodni fog, mert új tanulmánykötet van születőben. Február 20-án, pénteken a Mozsár Kávézóban sor is került a Feminista új hullám bemutatójára. Az esemény jelentőségéhez képest sajnos nagyon kevesen voltak, ők is valószínűleg inkább a Magyardiplo Baráti Kör rendezvényeinek törzsvendégei, mert feminista körből csak M. Halász Juditot láttam.

 

Az ország jelenleg leggazdagabb embere pornográfiából és prostitúcióból, azaz nőellenességgel érte el ezt a státuszt Morva Judit szerint a nőknek erre választ kell adniuk, ahogy a gólyatábori erőszakos esetekre is. Észrevétele szerint a nőellenesség könnyen átcsap általános emberellenességbe, így a gólyatábori hangulat (főleg az elsőévesekre gondolt) férfiellenes is. Nagyon extrém eset kellett ahhoz, hogy az egyetem vezetése végre felébredjen; mindez azt mutatja, hogy a felső- és középosztály lányai sincsenek a szexizmus és a nők elleni erőszak ellen védve.

 

A tanulmányok a globalizált kapitalizmus új jelenségeit, azokon belül a férfiak és nők közötti munkamegosztást vizsgálják. A közelmúltban a változás annyiból állt, hogy a gazdag országok felső- és középosztálybeli női számára megnyílt a verseny: beemelték őket a férfiak közé, így azonban kevésbé szolidárisak a többi nővel. Azaz, nem a társadalom alakult át nő- és emberbarát társadalommá, hanem a nők egy részét leválasztották. A harmadik világ nőire hárul a feladat, hogy szüljenek vendégmunkásokat, akik majd tömegesen elvándorolnak dolgozni a gazdag országokba, köztük a nők saját családjukat hátrahagyva gyerekeket pesztrálni, időseket gondozni. „Oszd meg és uralkodj” bontakozott ki; a kapitalizmus előretörését ez is lehetővé tette Morva szerint. Ennek ráadásul semmi köze a második világháború utáni keynesi jóléti kapitalizmushoz, sőt egyenesen annak leépítése. Ez az egyik oka annak, hogy a nők is kevésbé harcoltak, elfogadták a kapitalizmusra jellemző kritériumokat, például a versenyszellemet. A háború és a kapitalizmus általában együtt jár, ez most is kibontakozni látszik. Mindenki várja a baloldali jövőképet, ami hiányzik, és nem csak Magyarországon. (A harmadik világ utolérési technikákkal próbálkozik, a keynesi jóléti intézményeket próbálják bevezetni.) A könyv is inkább helyzetelemzés. Morva szerint azért nincs jövőkép, mert annyira radikális változásra van szükség, hogy az a privilegizáltak számára elfogadhatatlan. Például a feltétel nélküli alapjövedelem (FNA) bevezetése egy egész világképet borítana fel, miszerint a kiszolgáltatott embereknek munkával kell kenyeret keresni, és közben a kizsákmányolásuk adott és elfogadott. Az új világkép ezt a kiszolgáltatottságot nem engedi meg.

Bővebben: Feminista új hullám – könyvbemutató

   

Feminista gondolataim a Feltétel Nélküli Alapjövedelem kapcsán

Írta: rd 2015. február 19. csütörtök, 13:41

A feltétel nélküli alapjövedelemről sokan és sok helyen értekeznek, én ebből a filmből tájékozódtam róla először:

https://www.youtube.com/watch?v=UGj8Xx0BD8Y#t=82

A film világosan elmagyarázza, hogy az elképzelés reális, egyáltalán nem abszurd és nem megvalósíthatatlan, nem utópia. Ezért elgondolkodtató, hogy miközben emberek élnek az utcán és fagynak halálra százával, és a statisztikai adatok szerint a nők és gyerekek egyre aránytalanabb  mértékben nyomorognak nálunk, miért ekkora a hallgatás róla.

Úgy látom, a nem kis agyonhallgatás és ellenpropaganda egyik fő oka lehet, hogy ez az új rendszer a most - jogosnak vélten - hihetetlenül sokat kaszálók, így gyakorlatilag  láthatatlanul megfutók alól húzná ki (részben) a talajt. És ezt azért érzékelik. Nem csak itthon, persze, hiszen a gazdaság hasonló igazságtalan alapokon nyugszik szinte minden mai társadalomban a Földön - legfeljebb nálunk még inkább.

Nem csoda, hogy az eddigi igazságtalan rendszer vámszedőinek nem érdekük a változtatás. Ráadásul, mivel náluk landol a pénz messze legjava, nyílván van miből megvenniük az ellenpropaganda-rendszert is.

Az emberi irigység hullámait meglovagolva, a jól ismert "oszd meg és uralkodj" elvén még az új  rendszerrel messze jól járó köznépet is ellene lehet hangolni - sőt, még magától is ellene fúj.

Női szemszögből ez nagyjából ez így hangzik : " inkább hagyom, hogy a milliókat érő és termelő reproduktív munkám hasznát továbbra is ingyen nyúlja le tőlem az állam és ajándékozza oda másoknak - csak az a lusta szomszédasszony az ezredannyi munkájáért nehogy már ugyanannyit kapjon, mint én... pláne, ha még roma is..."

Bővebben: Feminista gondolataim a Feltétel Nélküli Alapjövedelem kapcsán

   

Egymilliárd Nő Ébredése Londonban

Írta: Farkas Ildikó 2015. február 17. kedd, 14:22

Farkas Ildikó tánctanárként a tavalyi és tavalyelőtti budapesti események szervezőcsapatának lelkes tagja volt. Ezután Angliába költözött, és idén a londoni eseményeken vett részt - a szerk.
 
 

Az idei One Billion Rising londoni rendezvényének középpontjában a gyermekek biztonságos otthonhoz és egészséges kapcsolatokhoz való joga állt, erről szólt a Valentin-napi forradalom a Marble Arch-nál.

A rendezvény előtt fél órával elkezdődött a dobolás Tom és Dawn profi dobosok irányításával, az alapötlet pedig az lett volna, hogy erre az ütemre rengeteg előadó, táncos, performanszművész, bárki, karneváli hangulatot teremtve, feltűnően színes ruhákban és jelmezekben felvonul és közösen bulizik. Ehhez kerestek résztvevőket a honlapon, én is jelentkeztem a felhívásra, mert reméltem, hogy legalább a Break the Chain koreográfiát lesz lehetőségünk eltáncolni. Fogalmam sem volt arról, hogyan működnek a dolgok itt, a Magyarország teljes lakosságával rendelkező Londonban, de tömeges részvételre számítottam. Néhányan (főleg fiatalok) érkeztek ugyan feltűnő jelmezben, de a kialakult fejetlenség miatt végül inkább csak a dobolás terjedt a közönség soraiban. A Break the Chaint végül egy kiadós zuhé miatt megcsappant, mintegy ötvenfős közönség táncolta el, akik közül a többség ráadásul nem is tudta a koreográfiát. Emiatt elég csalódott voltam, és még inkább sajnálom, hogy nem lehetek ott a magyar rendezvényen, amelyet az eddigi két alkalommal első rangúan megszerveztek az itteniekhez hasonlóan rendkívül elfoglalt és főállásban is dolgozó szervezők.

Bővebben: Egymilliárd Nő Ébredése Londonban

   

Indiai–magyar rapszódia - Amrita Sher-Gil élete

Írta: Cseh Gizella 2015. február 09. hétfő, 19:14

Vannak nők, akiknek az élettörténete első pillantásra filmvászonra kívánkozik. Ilyen nő volt Alma Mahler, Greta Garbo, Marlene Dietrich és ilyen a félig magyar, félig indiai származású festőművésznő, (az indiai Frida Kahloként emlegetett) Amrita Sher-Gil életregénye is.

 

alt

 

 

Budapesten a Szilágyi Dezső téren, a Pecz Samu-féle református téglatemplommal szemben áll egy régi belvárosi bérház. Sorban, a többi között. A 4-es számot viseli. Nincs is benne semmi izgalmas. Magas, több szintes építmény, lakásokkal és irodákkal zsúfolt. Ha közelebb megyünk hozzá, máris sejtelmesebbé lesz. Rendezett ugyan, de itt-ott azért omlik róla a vakolat. Egy-két repedést, szúrágott ablaktáblát is látunk, és őriz magában valamit, hiszen emléktáblák vannak rajta – nem is akárkiké. Az egyik tanúsága szerint Bartók Béla élt itt a XX. század első felében, mielőtt a II. kerületi Csalán úti villájába költözött. És a másik? A kétnyelvű (magyar–angol) emléktáblán a következő magyar szöveget (is) olvashatjuk:

„Ebben a házban született
1913. január 30-án
Amrita Sher-Gil (1913–1941)
magyar–indiai származású kiemelkedő festőművész,
Umrao Singh és Gottesmann Antónia
lánya,
Dr. Baktay Ervin unokahúga
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma”

Bővebben: Indiai–magyar rapszódia - Amrita Sher-Gil élete

   

Februárban született

Írta: Mamika 2013. február 01. péntek, 08:36

alt
 
Február 1. Marie Majerova cseh író, újságíró, kritikus 1882 - 1967 
Kladnoban nőtt fel, 1906-ban Párizsba ment, ahol két évig a Sorbonne hallgatója volt. Karrierje gyerekkönyvekkel indult, népmeséket gyűjtött és dolgozott át. Későbbi munkáiban a munkások, bányászok életét mutatta be, élesen bírálva a kapitalista rendszert. Robinsonka  (Robinson kisasszony) című, fiataloknak írt könyvében a nők egyenjogúságáért állt ki. A II. világháború utáni szocialista Csehszlovákiában kritikai munkásságában új elem volt az irodalomban megjelenő, túlzottan didaktikus művek bírálata. Néhány munkája: Plané milování, Siréna , Dívky tepané ze stříbra. Néhány műve magyarul: Az elátkozott kert,  Bányászballada, Kisiklott élet, Sziréna, Robinson kisasszony.
 
alt
 
Február 1. Renata Tebaldi olasz operaénekes, lírai szoprán 1922 - 2004
A pármai Boito konzervatóriumban tanult, 1944-ben volt az első hivatalos fellépése, és két év múlva már a milánói Scala újramegnyitásán énekelt. 1955 és 1973 között a Metropolitan egyik legünnepeltebb tagja, muzikalitása és hangjának fénye legendás volt. Leghíresebb szerepei a Tosca, Aida és a Pilllangókisasszony voltak.
 
 
Február 1. Andreina Ardizzone Emeri olasz ügyvéd, politikus, feminista 1936 – 1985
alt
A  dél-tiroli  politikus az 1970-80-as évek diák- és nőmozgalmának egyik  vezetője volt. 1971-ben létrehozta az Aleksandra Kollontaj csoportot, 1973-ban Bolzanoban nőjogi tanácsadó központot szervezett, mely az országos Associazione Italiana per L’Educazione Demografica egyesület tagja lett. Az első ügyvédnők egyikeként ingyen jogi tanácsot adott a rászoruló nőknek, gyakran vállalta szakszervezetek képviseletét. Parlamenti képviselőként a nők helyzetének javításáért, egyenjogúságuk elismeréséért dolgozott. 1985-ben, egy norvégiai útja során váratlanul halt meg. 
 
 
Február 2. Rajkumari Amrit Kaur indiai politikus 1889 - 1964
alt
A Kapurthala királyi családba született, tanulmányait Angliában folytatta. Hazatérte után komoly fordulatot jelentett életében Mahatma Gandhival való megismerkedése, ez indította el politikai szerepvállását, az Indian National Party tagja lett. A Satyagraha (erőszakmentes ellenállás) mozgalomban való részvételéért 1930-ban bebörtönözték. Alapító tagja, később elnöke az All India Women’s Conference-nek. Létrehozója és elnöke az az Indian Council of Child Welfare-nek. Kiemelten fontosnak tekintette a nők és gyerekek kiszolgáltatottságának megszüntetését, a nők iskoláztatását, a gyerekházasságok megszüntetését. India függetlenné válása után Jawaharlal Nehru első kabinetjének egészségügyi minisztere, nő előtte nem volt ilyen pozícióban. 1950-ben ő volt az első nő, akit a World Health Organization elnökévé választottak. 
 
 
alt
 
Február 2. Katharine Houghton Hepburn amerikai szüfrazsett 1878 - 1951
Jómódú, felvilágosult család lánya, a Bryn Mawr College-ban történelmet és politikatudományt hallgatott, a Radcliffe College-ban kémiából és fizikából MA fokozatot szerzett. Házasságot kötött Thomas Hepburn doktorral, hat gyerekük született (a legidősebb lány, Katharine színész lett). 1913-ban megalapította a Hartford Equal Franchise League-t,  később a Connecticut Woman Suffrage Association elnökévé választották. Elnökségi tagja volt az American Birth Control League-nak, a harmincas években rendszeresen tartott előadásokat a születésszabályozásról. 
 
 
Február 2. Lea Ackermann német szerzetes 1937
alt
Banktisztviselőként dolgozott, majd belépett a Missionary Sisters of Our Lady of Africa szerzetesrendbe. 1967-1972 között egy lányiskolát vezetett Ruandában. 1977-ben a müncheni egyetemen megvédte doktori értekezését, és a katolikus egyetemen tanított. 1985-től Kenyában dolgozott, ahol megalapította a SOLWODI (Solidarity with Women in Distress) egyesületet, mely a családi erőszak, kényszerházasság, prostitúció, emberkereskedelem áldozatául esett nőket segíti. Az elmúlt évtizedekben a szervezet egyre jelentősebb lett, komoly eredményeket ért el. Menedéket nyújtanak utcagyerekenek és gyerekprostituáltaknak, menekülteknek. Lea nővér tevékenységéért több nemzetközi szervezet elismerését kapta meg. 
 

Bővebben: Februárban született

   

Kedves Ferenc pápa! A világ megmentéséhez elengedhetetlen a fogamzásgátlás!

Írta: John Seager, fordította Békés Dóra 2015. február 01. vasárnap, 18:14

 
/Eredeti: John Seager, 2015. jan. 30., Huffington Post. Fordította: Békés Dóra. A cikkben elhelyezett linkek angol nyelvűek./

 

Kérem, ne értsen félre. Ön őszinte, rendes embernek látszik, és nagyra becsülöm az erőfeszítését, amellyel felhívja a világ figyelmét arra, hogy fel kell számolni a szegénységet, az egyenlőtlenségeket, és fel kell venni a harcot a klímaváltozással. Sajnos azonban az, hogy nem hajlandó elfogadni a fogamzásgátláshoz való széleskörű hozzáférést mint szükséges és fontos eszközt, szöges ellentétben áll a küzdelmével, hogy jobb hellyé tegye a világot.

 

A modern fogamzásgátlók – mint a tabletta, az óvszer vagy a méhen belüli eszközök – sokkal többet tesznek annál, mint hogy egészséges szexuális életet biztosítanak az embernek. A fogamzásgátlás életeket ment, elsősorban azokét a nőkét és lányokét a fejlődő világban, akik általában nem jutnak korszerű terhesgondozáshoz. Anyák halnak bele abba, hogy nem tudják elkerülni vagy késleltetni a terhességet, illetve szabályozni a két szülés között eltelt időt. És maguknak a gyerekeknek is kisebb az esélye a túlélésre, ha az anyjuk belehal a terhességbe vagy a szülésbe.

 

Ha a fejlődő világban minden nő, aki nem szeretne teherbe esni, hozzájuthatna modern fogamzásgátló eszközökhöz, a nem kívánt terhességek száma – elképesztő adatok! – 70 százalékkal, a nem biztonságos abortuszoké pedig 74 százalékkal csökkenne. A tudatos családtervezés lehetősége sokkal jobb oktatási és karrieresélyeket biztosítana a lányoknak. Ez sok ország gazdaságának jelentené a rég várt szükséges növekedést.

 
 
alt
 
 
Kétség nem fér hozzá, hogy ha a fogamzásgátlás az egész világon könnyen elérhető lenne, sokkal közelebb kerülnénk a gazdasági és a nemi egyenlőséghez is. Két legyet egy csapásra. Képzelje csak el!
 

Egyébként, Ferenc, az a helyzet, hogy a fogamzásgátláshoz való hozzáférés a klímaváltozás elleni harcban is kulcskérdés. Ha valóban komolyan fontos Önnek ez a küzdelem, akkor végképp nem teheti feketelistára a születésszabályozás modern módszereit.

 

A népesség és az éghajlat összefüggésére ugyan tudományos a magyarázat, mégsem kell hozzá atomtudósnak lenni.

 

Azzal, hogy megvédi az egyház álláspontját a fogamzásgátlás megtiltásáról alig egy héttel azután, hogy kijelentette: a klímaváltozás nagyrészt az emberek műve, és azután, hogy évek óta a cselekvés fontosságára hívja fel a figyelmet, hatalmas önellentmondásba keveredett.

 

A modern fogamzásgátló eszközök megfelelő használat esetén rendkívül hatékonyak a terhesség megelőzésében. A nemkívánt terhességek megelőzése lassítja a népességnövekedést – a túlnépesedés pedig azoknak az üvegházhatást fokozó gázok kibocsátásának az egyik legfontosabb előidézője, amelyek az éghajlatváltozást okozzák.

 

Egy 2010-es tanulmány szerint, ha a 2050-re előrejelzett 9 milliárd helyett csak 8 milliárdig növekedne a népesség, már az 16-29 százalékát jelentené annak a károsanyagkibocsátás-csökkenésnek, amire szükségünk van ahhoz, hogy az éghajlat ne változzon meg veszélyesen. Nagyobb hatást lehetne ezzel elérni, mintha most rögtön véget vetnénk a világon folyó összes erdőirtásnak!

 

És amíg a Föld légszennyezésének nagy részéért az iparilag fejlett országok a felelősek – konkrétan az Egyesült Államok –, addig a fejlődő országokban növekszik a leggyorsabban a népesség. Gyakran olyanokban, amelyeknek – mint például Mexikó vagy a Fülöp-szigetek – elsöprő többsége katolikus. A Föld népességének körülbelül 16 százaléka gyakorló katolikus, és a hívek száma Afrikában gyarapszik a leggyorsabban – azon a kontinensen, ahol a legnagyobb a népességnövekedés.

 

Ferenc, ez azt jelenti, hogy a világ közel egyhatoda elfogadja az Ön tanításait. Körülbelül minden hatodik embernek a világon azt üzente, hogy bűn modern fogamzásgátló eszközöket használni. És ők mindannyian hozzájárulnak majd az éghajlatváltozáshoz, és meg is szenvedik azt.

 

Így hát Ön felelősséggel tartozik azért, hogy a híveinek minden eszköze meglegyen ahhoz – beleértve a fogamzásgátlást is! –, hogy csökkentsék a saját egy főre jutó széndioxid-kibocsátásukat, és jobban ellen tudjanak állni a klímaváltozás elkerülhetetlen következményeinek.

 

Számos embernek a világon, de különösen a szegénység sújtotta országokban élő nők és fiatal lányok számára a nemkívánt terhességek megelőzésének lehetősége azt is jelenti, hogy nagyobb eséllyel birkóznak meg a szélsőséges időjárás viszontagságaival. Azok a családok ugyanis, akik élnek a tudatos családtervezéssel, és eldönthetik, hogy mikor és hány gyerekük szülessen, több forrással rendelkeznek, és ennek eredményeképpen jobban alkalmazkodnak a környezetükben bekövetkező változásokhoz.

 

Egészen biztos, hogy azok közül a családok közül jó néhány, akiket nemrégiben meglátogatott a Fülöp-szigeteki utazása alkalmával, sokkal jobb esélyekkel állt volna ellen a Haiyan-tájfun okozta katasztrófa hatásainak is, ha hozzáfértek volna fogamzásgátló eszközökhöz. A nemkívánt terhességek 90 százaléka a modern fogamzásgátlás hiányára vezethető vissza, melyért legfőképpen az ország katolikus püspökeinek befolyása okolható.

 

A terhesség megelőzése és a családtervezés nem csak személyes választás. Olyan emberi jog, ami életeket ment, és segít csökkenteni a szegénységet és az egyenlőtlenségeket. De főképpen a népességnövekedés lassításának legfontosabb eszköze, és mint ilyen, az elsődleges fegyver a bolygónkra leselkedő legfőbb veszély, az éghajlatváltozás ellen.

 

 
A világ számít Önre, Ferenc!

 

 


 

Kapcsolódó cikkünk: Miért csak a jómódúak kiváltsága a fogamzásgátlás? Interjú Simonyi Gyulával, a BOCS Alapítvány elnökével. (Jánosi-Mózes Emese)

 

   

Az erőszak nem "szexjáték"

Írta: Antoni Rita 2015. január 16. péntek, 18:04

Címzett: Kisalföld.hu, Origo.hu, Velvet.hu, Blikk.hu szerkesztőségei
Tárgy: a győri fulladásos halálesetről szóló tudósítások hangvétele


Tisztelt Szerkesztőségek!


Alulírott szervezetek e nyílt levelünkben aggályainkat fejezzük ki a 2015. január 14-én illetve 16-án online felületeiken megjelent, a Győrben fulladásos halált szenvedett nő esetét feldolgozó cikkeik fogalmazásmódjával kapcsolatban.

Tragikus haláleset: a nő akarta a szexet

Orális szex közben halt meg a győri nő

Így fulladhatott meg orális szex közben a győri nő
 
Párja próbálta újraéleszteni a szex közben megfulladt nőt


A cikkek fogalmazásmódja elmossa a beleegyezéses és az erőszakos szexuális aktus közötti határt. A halálesetet, amely megelőzhető lett volna, sajnálatos balesetként, az erőszakos elkövetőt pedig szánandó áldozatként tünteti fel.

A szexuális erőszak olyan aktus, amibe az áldozat nem egyezett bele. A beleegyezés aktus közben is visszavonható; a kezdeti beleegyezés nem, és még az aktus kezdeményezése sem jelenti a szex minden formájába való beleegyezést, és nem teszi szükségtelenné a felek egymásra odafigyelését. Ahhoz, hogy nem erőszakos szexuális aktusról beszéljünk, a beleegyezésnek az aktus során végig jelen kell lennie.

 

Az említett levegő után kapkodás, fuldoklás, és az, hogy a nő „próbált menekülni helyzetből” egyértelműen a beleegyezés visszavonása. Semmibe venni a partner rosszullétét és igyekezetét az aktus abbahagyására nem „szexjáték” vagy „szenvedély”, hanem szexuális erőszak, amire nem mentség az alkoholos befolyásoltság sem. Így már nem adekvát „szeretkezésről” beszélni, ahogyan arról sem, hogy a nő „orálisan kényeztette” a férfit. 


Az olyan kifejezések, mint „a szexuális szenvedélytől túlfűtött férfi” bagatellizálják a bűncselekményt és mentegetik az elkövetőt, aki iránt további rokonszenvet kelt utólagos összetörtségének részletes ábrázolása, valamint az együtt érző kijelentés, hogy „a helyébe egyetlen férfi sem kívánja most magát.” Elvárható és érdemes lenne legalábbis egyenlő mértékű empátiával feltételezésekbe bocsátkozni arról is, hogy vajon van-e olyan nő, aki ennek a nemiszervvel megfojtott asszonynak a helyébe kívánja magát.

A haláleset sajnos nem „abszurd”, hanem a nemierőszak-kultúra és a pornókultúra következménye – amivel a Blikk szerkesztősége is tisztában van, mert, az ügy bagatellizálásának újabb megnyilvánulásaként, éppen egy pornórendezőt kérdeztek meg (és csak őt) az ügyben „szakértőként.” A Velvet ugyan megjegyzi, hogy az áldozat fuldoklását az elkövetőnek észre kellett volna vennie, de a megkérdezett szexológus szintén talál okot az elkövető mentegetésére („felülkerekedik benne az ösztönlény, és nehezen bír figyelni”).

Ajánljuk figyelmükbe a Dart Centre Europe „Hogyan írjunk szexuális erőszakról?” című ajánlásait
(http://nokjoga.hu/sites/default/files/filefield/sajto-hogyan-irjunk-a-szexualis-eroszakrol-dart-centre-europe-ajanlasai.pdf), különös tekintettel a következőkre: „Gondosan válogassuk meg szavainkat! Az erőszaktevés vagy támadás semmiképp nem keverhető össze a normális nemi élettel., valamint argentin újságírók „A nők elleni erőszakról szóló híradások tízparancsolata” című kiadványát (http://nokjoga.hu/sites/default/files/filefield/sajto-a-nok-elleni-eroszakkal-foglalkozo-hiradasok-tizparancsolata.pdf ), különös tekintettel a 6. pontra: „Soha nem próbálunk „igazolást” vagy indokokat keresni (pl. alkohol, kábítószerek, viták, hűtlenség, a pár szétválása), amelyek csak elterelik a figyelmet a lényegi tényezőről: az erőszakról. A nemi alapú erőszak oka az, hogy egyes férfiak birtokolni és uralni akarják a nőket.” Az eset kapcsán tévesen hangsúlyozott „szenvedély” vonatkozásában szintén megfontolandó a következő rész is: „Szerelmi gyilkosság nem létezik. (…) ha „szerelminek” nevezünk egy gyilkosságot, akkor azt sugalljuk, hogy a gyilkosság a szerelem következménye, mondván, a tettes a nőt „túlságosan szerette”.”

Egyben szeretettel meghívjuk Önöket a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség „Egységes nő hang – egyenlően hallható?” című projektjének Gender Médiaháló című workshopjaira, ahol női civil szervezetek, a Független Médiaközpont és a sajtó képviselői osztják meg egymással a tapasztalataikat a nem szexista újságírás lehetőségeiről. A következő alkalom február 19-én csütörtökön 10 órakor lesz a Független Médiaközpont irodájában (Régiposta u. 4.)Üdvözlettel:

Nőkért Egyesület
Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség
Keret Koalíció a Szexuális Erőszak Ellen a Túlélőkért
Slutwalk Csoport
 
 
alt
 
 

   

A nemi erőszak továbbra sem vicces - beadványunk a Médiahatósághoz

Írta: Antoni Rita 2015. január 03. szombat, 15:47

Szeptemberi beadványunk után (melynek kapcsán bírságolással záruló eljárás indult) újabb, a korábbinál is súlyosabbnak mondható ügyben vagyunk kénytelenek a Médiahatósághoz fordulni. Az előző esetnél meggyőződtünk arról, hogy semmi akadálya, hogy egyazon panaszt több állampolgár is benyújtson, így ismét mindenkit arra biztatunk, hogy ragadjon tollat/billentyűzetet, és küldjön a hatóságnak akár saját fogalmazású, akár a mi levelünket mintának vagy szó szerint felhasználó - a megfelelő helyeken személyes adatokkal kitöltött -  levelet. (Megj. a hatóság továbbra csak postai leveleket fogad, e-maileket nem!)

 

NYOMTATHATÓ VERZIÓ ITT!

 

Címzett: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1525 Budapest Pf. 75.)

Tárgy: kérelem hatósági eljárás megindítására


Tisztelt Hatóság!

 

Alulírott magyar állampolgár (név, lakcím) kérelemmel fordulok a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz hatósági eljárás megindítása iránt, a Hír TV „Paletta” c. műsorának 2014. december 31. szerdai adásában, az „Újra Maksa Híradó” c. részében elhangzott tartalom miatt:

Mintegy kétszáz magányos nő várakozik napok óta az ELTE jogi kar környékén megerőszakolásban reménykedve.”

A szóban videoanyag jelenleg elérhető a következő linken (a kifogásolt tartalom 18.38-nál):
Rövid video is közzétételre került a kifogásolt tartalomról több hírportálon., pl.

 

A műsorban elhangzott, fent idézett mondat sérti a 2010. évi CIV. Törvény 4. § (3) szakaszát („A sajtószabadság gyakorlása (...) nem sértheti a közerkölcsöt”).

Sérti egyidejűleg a nemi erőszak áldozatának emberi méltóságát (ezáltal ugyanezen törvény 14. § -nak (1) es (2) pontját). („A médiaszolgáltatónak az általa közzétett médiatartalomban tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot.”, „Tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatása.”)

Sérti továbbá ugyanezen törvény 19. §-nak 1. pontját is („Lineáris médiaszolgáltatásban nem tehető közzé olyan médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését.”).


A szexuális erőszak súlyos bűncselekmény, melynek bagatellizálása sérti a közerkölcsöt és káros mintát szolgáltat a gyermek- és fiatalkorú nézők számára. A szexuális erőszak témájának, mint korábbi beadványomban is vélelmeztem, eleve nincs helye egy humoros profilú műsorban (de ha mégis belekerül, célravezetőbb lenne pl. inkább az elkövető szánalmasságán viccelődni). Ugyanúgy, ahogyan pl. a rasszizmus vagy az antiszemitizmus sem fér bele a szólásszabadságba, a nők illetve a szexuális erőszak áldozatainak emberi méltóságukban való megsértése sem elfogadható a szólásszabadság nevében.

A szexuális erőszak kívánt eseményként való beállítása egy országos médiatartalomban súlyosan sértő a nők, jelen esetben külön az egyedülálló nők, továbbá nemtől függetlenül a szexuális erőszak áldozatainak emberi méltóságára nézve. Bagatellizálja a bűncselekmény áldozatait ért traumát, megbocsátóan közelít az erőszaktevőhöz, és mindezzel hozzájárul a közgondolkodásban (többek közt a médiának köszönhetően) egyébként is túlságosan elterjedt áldozathibáztató-elkövetőmentegető mentalitáshoz. Az ilyen típusú poénok engedélyezése a médiában nehezíti szexuális erőszak elleni küzdelmet.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) legutóbbi reprezentatív felmérése szerint EU-s átlagban a nők 33 százaléka tapasztalt már élete során fizikai vagy szexuális erőszakot, a magyarországi eredmények tekintetében pedig a 15 év feletti korosztályban a nők 9 százaléka válik szexuális bántalmazás áldozatává. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy a műsor nézői között is voltak korábbi áldozatok.

 

Tovább súlyosbítja az esetet, egyrészt, az, hogy általunk kifogásolt „humor” nem a szexuális erőszakot célozza általában, hanem egy konkrét esetet, melynek konkrét áldozata volt. Másrészt az, hogy a közelmúltban nagy sajtófigyelmet kapott a szexuális erőszak problémája, az áldozathibáztatás kapcsán többször volt közfelháborodás, Önökhöz is nemrégiben beadvány került hasonló ügyben (a Class FM rádió 2014. szept. 1.-i műsora miatt), mely elmarasztalással és bírságolással zárult, így Maksa Zoltán, a Paletta c. műsor szerkesztősége, valamint a Hír TV vezetősége nem állíthatja, hogy nem tudta, hogy a szexuális erőszakkal való humorizálás sértő.


Az esettel összefüggésben sérelmezem azt is, hogy a Hír TV internetes oldala (http://mno.hu/hirtv) nem tartalmaz jól látható linket a Magyar Média– és Hírközlési Hatósághoz.

 

Kérem, hogy fentiekben leírtakra tekintettel fontolják meg hatósági eljárás indítását a Hír TV „Paletta” c. műsorában elhangzottak kapcsán.

 

Üdvözlettel:

(aláírás)

(helység, dátum)

 


 
 
Reakciók, sajtóvisszhang (felül az újabbak, folyamatosan bővítjük):
 
"Maksa: nem a magányos nők cikizéséről volt szó" Hír24
"A Maksa Híradó atyja posztjában „ismételten, mély alázattal" kért bocsánatot „mind az ELTÉ-s tanulóifjúságtól, mind a nőegylettől és mindenkitől, aki arra gondolt, hogy itt a magányos nők cikizéséről, vagy bármi hasonlóról volna szó!""
 
"Macska Zoltán nem esik a talpára" Magyar Narancs
 
 "Valahol el kell kezdeni (Maksa margójára) Tarkabarka
"Vannak dolgok, amik régen máshogy voltak. Remekül lehetett például asszonyverős népmeséket előadni. Néha még most is belefutok népmesemondó versenyeken ötévesekbe, akik szendén mosolyogva szavalják a Lusta Lányt, akinek a férje a hátára köti a macskát, úgy veri el, és lám, milyen szépen megtanul a lány háztartást vezetni. Népmese. Hagyomány. (Egyszer már írtam róla. Voltam érte hazaáruló, meg feminista kurva.)
Kérdezik a kommentekben: És akkor mit?
Bármi mást. Évszázadok óta létezik a magyar humor, és hidd el, van olyan része, ami nem rosszindulatú. Ami nem azt sugallja, hogy a nők szeretik az erőszakot. Vagy esetleg az elkövetőkön poénkodik, és nem az áldozaton. Vagy emberi gyengeségeket figuráz ki, és nem olyanokba rúg, akikbe már rúgtak eleget."
 
"Rosszul kért bocsánatot Maksa, ezért újra elnézést kért" VS.hu
 
"Maksa Zoltán még mindig nem érti, miért gáz nők megerőszakolásával viccelődni" Magyar Narancs
"Szóval a végén talán Maksa is rájött, hogy elég már az újévi ámokfutásból, és cenzúrázta magát.
Szép kör volt, gratulálunk hozzá!"
 
"Maksa - elefánt a humorboltban" Mixonline.hu
"Ha valaki ennyire nincs képben, és nem tudja, hogy mi történik az országban, akkor bármilyen szavakat használhat, mindig melléfog."
 
"Van ez a Maksa" Konok Péter:
"ez a magyarázkodás-örvény, amibe belekeverte magát, nem csupán szánalmas, hanem szimptomatikus is. Maksa úr önkritikát gyakorol.
Mint a régi szép időkben.
Első önkritikájában még újgazdag-eltésdrogosozik egyet, mert hát a közönsége ezt várja tőle, ezt értik, azonnal dekódolják is. A Bayer Zsoci is ilyeneket szokott írni, csak nem ad ki hozzá ilyen vicces hangokat. Mert a Zsoci komoly ember, nemzethalál, Orgovány, most meg ugye nevetünk.
Komilfó, na. Már ahol.
Sőt, tulajdonképpen a közönség reakciója szerint a fehérvári huszárok és vakkomondorok országában erre az egész önkritika-dologra nem is lenne szükség. De Maksa urat elragadja a hév. (A kisbetűs hév, nem kell megijedni.)
Aztán Maksa úr - aki közben talán azt is lecsekkolja, hogy ha a HÖK-ökről beszél, akkor mégiscsak alapvetően az egyetemek (szél)jobboldali bástyáiról szól - ezt az önkritikáját is leveszi, eltünteti, sőt: kvázi az önkritikája felett is önkritikát gyakorol. "Fogalmazási hiba" történt, mondja
Maksa úr, akinek a szakmája elvileg a fogalmazás. Bár nehéz belátni, hogy egy ilyen üzenetet miként lehetne helyesebben megfogalmazni (nem volt ez egy cizellált mondat, meg többszörös jelentésrétegek káprázatos, egybefonódó játszi interakciója: ez egy vérbunkó, egyszerű, férfias verbálerőszak volt), de legyen. Fogalmazási hiba. Mondhatni, műhiba. Összekeverte az operációt a boncolással, hát megesik. Legyünk megértőek.
De a parádés mégiscsak az, hogy Maksa úr az amúgy igen jóhírű (na, itt tessék odafigyelni a többszörös jelentésrétegződésre!), korrekt Hírtévétől kér bocsánatot. Hogy ugye, bocsika, rendeltetek tőlem egy szart, én meg leszállítottam, aztán hoppá, hát nem mind összekenődtünk vele?
Mert hát Maksa úr nem azt találta mondani, hogy "kétszáz mazochista hírtévés bérszólonc verődött össze a lehetséges tüntetések helyszínén, várva, hogy valaki végre lecsulázza a kopasz fejüket", nem.
De Maksa úr így tud önkritikát gyakorolni. Ártott az Ügynek, úgy érzi.
"Elfingtam, elvtársak, a szovjet himnusz első taktusait a pártfélórán. Az imperialisták hibája volt. Bocsánatot kérek a Párttól, és különösen Sztálin elvtárstól."
 
"Nagy örömmel veszem tudomásul, hogy maksa muksó mogyoróit jól összemorzsolgatják mostanság.
Vagy legalábbis remélem.
Sőt, elégedetten és kárörömmel dörzsölgetem a tenyeremet.
Mer egy agresszív (vagy asszertív) állat vagyok, tudom."
 
"Maksa most a Hír TV-től kért bocsánatot" Index.hu
"A Hír TV-s ügy margójára...
Mindenkitől szeretnék elnézést kérni a Hír Tv-ben elhangzott egyik hírem szóhasználata miatt! Azon belül is magától a Hír Tv-től, akiket akaratomon kívül ezzel kellemetlen helyzetbe hoztam.
Idén nyáron lesz 33 éve, hogy hetente többször is kiállok néha több száz ember elé, mindig a maksimumra törekedtem, ez a fogalmazási hiba most becsúszott, mélyen megkövetek mindenkit, akit ezzel megbántottam! Tiszteletteljes főhajtással sok mosolyra okot adó napot kívánok az országnak!"
 
"Megalázott nők átkozzák Maksa Zoltánt" Bors Online (hatásvadász cím, de felhívták a Patentet)
"Tüdő Petra, a Patent Egyesület munkatársa szerint sajnos sokadszor történt meg, hogy egy ismert személy a nőket ért nemi erőszakot bagatellizálja.
– Maksa nem úgy viselkedett, mint egy felelős, felnőtt ember. Magyarázattal és bocsánatkéréssel tartozik. Az efféle magatartás hatalmas károkat okoz, megerősíti az áldozattá vált nőket abban a hitükben, hogy nem érdemes felfedni az őket ért megaláztatást – vélekedett Tüdő Petra."
 
"Maksa telefonon nyilatkozott a Borsnak.
– Elnézést kérek mindenkitől, akit megbántottam, talán félreérthetőek voltak a szavaim. A humorista a dühét humorral fejezi ki, természetesen nem az áldozatokon viccelődtem, hanem ezt a galád bűncselekményformát akartam pellengérre állítani – magyarázta Maksa."
 
"Maksa elnézést kért, miután a nemi erőszakon poénkodott" Blikk.hu
"Természetesen megkérdeztük Maksát, nem tartja-e rossz döntésnek, hogy a nemi erőszakkal viccelődött.
– Szomorú vagyok, hogy sokan félreértettek, ezért elnézést kérek. Nem viccnek szántam, hanem a dühömet humorba fojtottam, és azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy ezzel a témával bizony foglalkozni kell, hiszen nem szabadna, hogy több ilyen eset történjen. Nem a viccen, hanem a történet lényegén volt a hangsúly – mondta a Vasárnapi Blikknek a humorista, aki telefonunk után nem sokkal a facebookon is bocsánatot kért: Mindenkitől elnézést kérek, megkövetve mindazokat, akit ez érzékenyen érintett! – írta."
 
"Maksa bocsánatot kért (megint, újfent és újra)"444.hu
"szerintem ettől még csak poén, de vannak elég komoly érvek amellett, hogy miért nem szabad ilyesmivel viccelni.)
 
"Maksa a Facebookon válaszolt a felháborodásra" Hír24
""Az erőszak társadalmi megítélésében különösen nagy a médiaszemélyiségek, véleményformálók felelőssége, ezért megengedhetetlen Maksa Zoltán és a Hír TV részéről, hogy az ominózus adás képernyőre kerülhetett" - ezt már az LMP közölte. Az ellenzéki párt álláspontja szerint "elfogadhatatlan, ha nők megerőszakolásán tréfálkoznak"Szél Bernadett, az LMP társelnöke emellett beadványában azt kérte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól, indítson eljárást a csatorna ellen, mert az emberi méltóság megsértése mellett azt a törvényi kitételt is megsérthette a műsor, amely kimondja: "tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatása.""
Az LMP Maksa Zoltán produkciója nyomán felszólítja a kormányt az Isztambuli egyezmény ratifikálására. OS
 
"Ezért nem röhögünk a megerőszakolt nőkön, te nagyon hülye" Index.hu
"Erre persze jön az a trollkodás, hogy „nekem is van elhunyt rokonom, akkor be kellene tiltani a halottas vicceket?”, és nyilván nem kell betiltani vicceket – te jó ég, hogy ilyen mondatokat kell már leírni –, egyszerűen nem a temetésen kell őket elmondani, vagy nem egy konkrét emberrel kapcsolatban hozzuk szóba. És nem kezdesz bele egy „Kohn és Grün megy a vonatállomáson” kezdetű viccbe, ha valahol a holokausztról beszélnek. Ez nem valami elfajzott liberális doktrína, hanem emberiességi kérdés."
 
"Maksa Zoltán nagyon elkúrta" Szocioreflex.blog.hu
"Kis túlzással, de havonta derül ki, hogy kit hogyan és mikor erőszakoltak meg, olykor évtizedes sebeket tép föl a keserves emlékezés. Na, ebbe rondított bele a letűnt korok humoristája és az sem gyógyír, hogy elnézést kért, bár ez is olyan gesztus, amit a jelen Magyarországán, ahol a pofon után csak újabb pofon jön, meg kell becsülni. Bizonyára azok is megbocsátanak, akik azon tépelődnek, hogy előjöjjenek-e saját horrorjukkal egy olyan közegben, ahol ők csak bűnbakok lehetnek, vagy éppen valamilyen szar humor kellékei."
"Nem tudom, hogy egy ilyen „poén” milyen civilizációs szinten tengődő társadalomban váltja ki azt a hatást, amit a humorbomba most annyira hiányol."
 
"Maksa Zoltánnak elment az esze, vagy nagyon rosszul trollkodik" Comment.blog.hu
"A Nőkért Egyesület például annyira felháborodott, hogy a médiahatósághoz fordulnak Maksa tapló viselkedése miatt. Az egyesület leginkább azt sérelmezi, hogy Maksa nem is általánosságban a nemi erőszakon, hanem egy konkrét eseten viccelődött. Emlékezhetünk, hogy hasonló miatt Sebestyén Balázsék és a Morning Show végül akkora kanosszát jártak, mint ide Johannesburg. Az egészben a legszomorúbb, hogy közben Maksa Zoltán is megszólalt a Facebookon (a képet a 444-től nyúltuk), ahol az egészet elintézte annyival, hogy ezeknek az újgazdag eltés drogos értelmiségieknek mindent lehet. Így persze érthető, hogyan is kerül Maksa a Hír TV-hez, én már csak azt várom, hogy mikor bukkant fel a Célpont ifjú titánjai mellett a saját negatív drogtesztjét lobogtatva. De az is lehet, hogy csak trollkodik, de szarul."
 
A drogos ELTE-seket hibáztatja Maksa - Bors Online
"A humorista ezek után kirohanást intézett a neten a humorát nem értők ellen Ezt írta:
– Meglátták a mögöttes dühöt, ami szülte, hogy ezeknek az újgazdag, ELTE-s, drogos értelmiségieknek mindent lehet.
– Arról beszéltem, amit a sajtóban olvastam. Senkit nem akartam megbántani – mondta Maksa a Borsnak tegnap délután, majd a botrány kapcsán szóhasználati problémát emlegetett.
– A megerőszakolás szó helyett a szexre várva szókapcsolatot kellett volna használnom – magyarázta a humorista."
 
"A Nőkért Egyesület a Médiahatósághoz fordul Maksa poénja miatt" VS.hu
 
"Feljelentették Maksa Zoltánt" Origo.hu
 
 
"Médiahatósághoz fordul egy feminista szervezet Maksa Zoltán miatt" Hvg.hu
 
"Otromba poén! Nemi erőszakkal viccelődött Maksa Zoltán" Life.hu
"Mi nem találjuk annyira ellenállhatatlanul poénosnak, mint a Hír Tv műsorvezetőnője."
 
"Miért nem állította le senki Maksa Zoltánt az otromba poánja után?" ( + részletesen a téma megjelensée a közelmúltban) Nők Lapja Café
Ami engem legalább annyira zavar, mint a humorista nulla empátiája. Ez pedig az, hogy a tévéműsorban Maksa Zoltánnal szemben ülő Turda Adrienn műsorvezető jelét sem adta annak, hogy szerinte ez a „poén” már sok."
 
"Maksa Zoltán az utolsó percben vitte el a 2014 Taplója díjat" Hvg.hu
 
"Maksa Zoltán kimaksolta a szexizmust a Hír TV-ben" 444.hu (itt található a kifogásolt tartalom videója)
"Maksa Zoltánnak és a Hír Tv-nek gratulálunk, természetesen jár a 2015 Legnagyobb Bunkója cím!"
 

   

1. oldal / 67