Nőkért.hu

Az erőszak nem "szexjáték"

Írta: Antoni Rita 2015. január 16. péntek, 18:04

Címzett: Kisalföld.hu, Origo.hu, Velvet.hu, Blikk.hu szerkesztőségei
Tárgy: a győri fulladásos halálesetről szóló tudósítások hangvétele


Tisztelt Szerkesztőségek!


Alulírott szervezetek e nyílt levelünkben aggályainkat fejezzük ki a 2015. január 14-én illetve 16-án online felületeiken megjelent, a Győrben fulladásos halált szenvedett nő esetét feldolgozó cikkeik fogalmazásmódjával kapcsolatban.

Tragikus haláleset: a nő akarta a szexet

Orális szex közben halt meg a győri nő

Így fulladhatott meg orális szex közben a győri nő
 
Párja próbálta újraéleszteni a szex közben megfulladt nőt


A cikkek fogalmazásmódja elmossa a beleegyezéses és az erőszakos szexuális aktus közötti határt. A halálesetet, amely megelőzhető lett volna, sajnálatos balesetként, az erőszakos elkövetőt pedig szánandó áldozatként tünteti fel.

A szexuális erőszak olyan aktus, amibe az áldozat nem egyezett bele. A beleegyezés aktus közben is visszavonható; a kezdeti beleegyezés nem, és még az aktus kezdeményezése sem jelenti a szex minden formájába való beleegyezést, és nem teszi szükségtelenné a felek egymásra odafigyelését. Ahhoz, hogy nem erőszakos szexuális aktusról beszéljünk, a beleegyezésnek az aktus során végig jelen kell lennie.

 

Az említett levegő után kapkodás, fuldoklás, és az, hogy a nő „próbált menekülni helyzetből” egyértelműen a beleegyezés visszavonása. Semmibe venni a partner rosszullétét és igyekezetét az aktus abbahagyására nem „szexjáték” vagy „szenvedély”, hanem szexuális erőszak, amire nem mentség az alkoholos befolyásoltság sem. Így már nem adekvát „szeretkezésről” beszélni, ahogyan arról sem, hogy a nő „orálisan kényeztette” a férfit. 


Az olyan kifejezések, mint „a szexuális szenvedélytől túlfűtött férfi” bagatellizálják a bűncselekményt és mentegetik az elkövetőt, aki iránt további rokonszenvet kelt utólagos összetörtségének részletes ábrázolása, valamint az együtt érző kijelentés, hogy „a helyébe egyetlen férfi sem kívánja most magát.” Elvárható és érdemes lenne legalábbis egyenlő mértékű empátiával feltételezésekbe bocsátkozni arról is, hogy vajon van-e olyan nő, aki ennek a nemiszervvel megfojtott asszonynak a helyébe kívánja magát.

A haláleset sajnos nem „abszurd”, hanem a nemierőszak-kultúra és a pornókultúra következménye – amivel a Blikk szerkesztősége is tisztában van, mert, az ügy bagatellizálásának újabb megnyilvánulásaként, éppen egy pornórendezőt kérdeztek meg (és csak őt) az ügyben „szakértőként.” A Velvet ugyan megjegyzi, hogy az áldozat fuldoklását az elkövetőnek észre kellett volna vennie, de a megkérdezett szexológus szintén talál okot az elkövető mentegetésére („felülkerekedik benne az ösztönlény, és nehezen bír figyelni”).

Ajánljuk figyelmükbe a Dart Centre Europe „Hogyan írjunk szexuális erőszakról?” című ajánlásait
(http://nokjoga.hu/sites/default/files/filefield/sajto-hogyan-irjunk-a-szexualis-eroszakrol-dart-centre-europe-ajanlasai.pdf), különös tekintettel a következőkre: „Gondosan válogassuk meg szavainkat! Az erőszaktevés vagy támadás semmiképp nem keverhető össze a normális nemi élettel., valamint argentin újságírók „A nők elleni erőszakról szóló híradások tízparancsolata” című kiadványát (http://nokjoga.hu/sites/default/files/filefield/sajto-a-nok-elleni-eroszakkal-foglalkozo-hiradasok-tizparancsolata.pdf ), különös tekintettel a 6. pontra: „Soha nem próbálunk „igazolást” vagy indokokat keresni (pl. alkohol, kábítószerek, viták, hűtlenség, a pár szétválása), amelyek csak elterelik a figyelmet a lényegi tényezőről: az erőszakról. A nemi alapú erőszak oka az, hogy egyes férfiak birtokolni és uralni akarják a nőket.” Az eset kapcsán tévesen hangsúlyozott „szenvedély” vonatkozásában szintén megfontolandó a következő rész is: „Szerelmi gyilkosság nem létezik. (…) ha „szerelminek” nevezünk egy gyilkosságot, akkor azt sugalljuk, hogy a gyilkosság a szerelem következménye, mondván, a tettes a nőt „túlságosan szerette”.”

Egyben szeretettel meghívjuk Önöket a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség „Egységes nő hang – egyenlően hallható?” című projektjének Gender Médiaháló című workshopjaira, ahol női civil szervezetek, a Független Médiaközpont és a sajtó képviselői osztják meg egymással a tapasztalataikat a nem szexista újságírás lehetőségeiről. A következő alkalom február 19-én csütörtökön 10 órakor lesz a Független Médiaközpont irodájában (Régiposta u. 4.)Üdvözlettel:

Nőkért Egyesület
Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség
Keret Koalíció a Szexuális Erőszak Ellen a Túlélőkért
Slutwalk Csoport
 
 
alt
 
 

 

A nemi erőszak továbbra sem vicces - beadványunk a Médiahatósághoz

Írta: Antoni Rita 2015. január 03. szombat, 15:47

Szeptemberi beadványunk után (melynek kapcsán bírságolással záruló eljárás indult) újabb, a korábbinál is súlyosabbnak mondható ügyben vagyunk kénytelenek a Médiahatósághoz fordulni. Az előző esetnél meggyőződtünk arról, hogy semmi akadálya, hogy egyazon panaszt több állampolgár is benyújtson, így ismét mindenkit arra biztatunk, hogy ragadjon tollat/billentyűzetet, és küldjön a hatóságnak akár saját fogalmazású, akár a mi levelünket mintának vagy szó szerint felhasználó - a megfelelő helyeken személyes adatokkal kitöltött -  levelet. (Megj. a hatóság továbbra csak postai leveleket fogad, e-maileket nem!)

 

NYOMTATHATÓ VERZIÓ ITT!

 

Címzett: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1525 Budapest Pf. 75.)

Tárgy: kérelem hatósági eljárás megindítására


Tisztelt Hatóság!

 

Alulírott magyar állampolgár (név, lakcím) kérelemmel fordulok a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz hatósági eljárás megindítása iránt, a Hír TV „Paletta” c. műsorának 2014. december 31. szerdai adásában, az „Újra Maksa Híradó” c. részében elhangzott tartalom miatt:

Mintegy kétszáz magányos nő várakozik napok óta az ELTE jogi kar környékén megerőszakolásban reménykedve.”

A szóban videoanyag jelenleg elérhető a következő linken (a kifogásolt tartalom 18.38-nál):
Rövid video is közzétételre került a kifogásolt tartalomról több hírportálon., pl.

 

A műsorban elhangzott, fent idézett mondat sérti a 2010. évi CIV. Törvény 4. § (3) szakaszát („A sajtószabadság gyakorlása (...) nem sértheti a közerkölcsöt”).

Sérti egyidejűleg a nemi erőszak áldozatának emberi méltóságát (ezáltal ugyanezen törvény 14. § -nak (1) es (2) pontját). („A médiaszolgáltatónak az általa közzétett médiatartalomban tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot.”, „Tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatása.”)

Sérti továbbá ugyanezen törvény 19. §-nak 1. pontját is („Lineáris médiaszolgáltatásban nem tehető közzé olyan médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését.”).


A szexuális erőszak súlyos bűncselekmény, melynek bagatellizálása sérti a közerkölcsöt és káros mintát szolgáltat a gyermek- és fiatalkorú nézők számára. A szexuális erőszak témájának, mint korábbi beadványomban is vélelmeztem, eleve nincs helye egy humoros profilú műsorban (de ha mégis belekerül, célravezetőbb lenne pl. inkább az elkövető szánalmasságán viccelődni). Ugyanúgy, ahogyan pl. a rasszizmus vagy az antiszemitizmus sem fér bele a szólásszabadságba, a nők illetve a szexuális erőszak áldozatainak emberi méltóságukban való megsértése sem elfogadható a szólásszabadság nevében.

A szexuális erőszak kívánt eseményként való beállítása egy országos médiatartalomban súlyosan sértő a nők, jelen esetben külön az egyedülálló nők, továbbá nemtől függetlenül a szexuális erőszak áldozatainak emberi méltóságára nézve. Bagatellizálja a bűncselekmény áldozatait ért traumát, megbocsátóan közelít az erőszaktevőhöz, és mindezzel hozzájárul a közgondolkodásban (többek közt a médiának köszönhetően) egyébként is túlságosan elterjedt áldozathibáztató-elkövetőmentegető mentalitáshoz. Az ilyen típusú poénok engedélyezése a médiában nehezíti szexuális erőszak elleni küzdelmet.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) legutóbbi reprezentatív felmérése szerint EU-s átlagban a nők 33 százaléka tapasztalt már élete során fizikai vagy szexuális erőszakot, a magyarországi eredmények tekintetében pedig a 15 év feletti korosztályban a nők 9 százaléka válik szexuális bántalmazás áldozatává. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy a műsor nézői között is voltak korábbi áldozatok.

 

Tovább súlyosbítja az esetet, egyrészt, az, hogy általunk kifogásolt „humor” nem a szexuális erőszakot célozza általában, hanem egy konkrét esetet, melynek konkrét áldozata volt. Másrészt az, hogy a közelmúltban nagy sajtófigyelmet kapott a szexuális erőszak problémája, az áldozathibáztatás kapcsán többször volt közfelháborodás, Önökhöz is nemrégiben beadvány került hasonló ügyben (a Class FM rádió 2014. szept. 1.-i műsora miatt), mely elmarasztalással és bírságolással zárult, így Maksa Zoltán, a Paletta c. műsor szerkesztősége, valamint a Hír TV vezetősége nem állíthatja, hogy nem tudta, hogy a szexuális erőszakkal való humorizálás sértő.


Az esettel összefüggésben sérelmezem azt is, hogy a Hír TV internetes oldala (http://mno.hu/hirtv) nem tartalmaz jól látható linket a Magyar Média– és Hírközlési Hatósághoz.

 

Kérem, hogy fentiekben leírtakra tekintettel fontolják meg hatósági eljárás indítását a Hír TV „Paletta” c. műsorában elhangzottak kapcsán.

 

Üdvözlettel:

(aláírás)

(helység, dátum)

 


 
 
Reakciók, sajtóvisszhang (felül az újabbak, folyamatosan bővítjük):
 
"Maksa: nem a magányos nők cikizéséről volt szó" Hír24
"A Maksa Híradó atyja posztjában „ismételten, mély alázattal" kért bocsánatot „mind az ELTÉ-s tanulóifjúságtól, mind a nőegylettől és mindenkitől, aki arra gondolt, hogy itt a magányos nők cikizéséről, vagy bármi hasonlóról volna szó!""
 
"Macska Zoltán nem esik a talpára" Magyar Narancs
 
 "Valahol el kell kezdeni (Maksa margójára) Tarkabarka
"Vannak dolgok, amik régen máshogy voltak. Remekül lehetett például asszonyverős népmeséket előadni. Néha még most is belefutok népmesemondó versenyeken ötévesekbe, akik szendén mosolyogva szavalják a Lusta Lányt, akinek a férje a hátára köti a macskát, úgy veri el, és lám, milyen szépen megtanul a lány háztartást vezetni. Népmese. Hagyomány. (Egyszer már írtam róla. Voltam érte hazaáruló, meg feminista kurva.)
Kérdezik a kommentekben: És akkor mit?
Bármi mást. Évszázadok óta létezik a magyar humor, és hidd el, van olyan része, ami nem rosszindulatú. Ami nem azt sugallja, hogy a nők szeretik az erőszakot. Vagy esetleg az elkövetőkön poénkodik, és nem az áldozaton. Vagy emberi gyengeségeket figuráz ki, és nem olyanokba rúg, akikbe már rúgtak eleget."
 
"Rosszul kért bocsánatot Maksa, ezért újra elnézést kért" VS.hu
 
"Maksa Zoltán még mindig nem érti, miért gáz nők megerőszakolásával viccelődni" Magyar Narancs
"Szóval a végén talán Maksa is rájött, hogy elég már az újévi ámokfutásból, és cenzúrázta magát.
Szép kör volt, gratulálunk hozzá!"
 
"Maksa - elefánt a humorboltban" Mixonline.hu
"Ha valaki ennyire nincs képben, és nem tudja, hogy mi történik az országban, akkor bármilyen szavakat használhat, mindig melléfog."
 
"Van ez a Maksa" Konok Péter:
"ez a magyarázkodás-örvény, amibe belekeverte magát, nem csupán szánalmas, hanem szimptomatikus is. Maksa úr önkritikát gyakorol.
Mint a régi szép időkben.
Első önkritikájában még újgazdag-eltésdrogosozik egyet, mert hát a közönsége ezt várja tőle, ezt értik, azonnal dekódolják is. A Bayer Zsoci is ilyeneket szokott írni, csak nem ad ki hozzá ilyen vicces hangokat. Mert a Zsoci komoly ember, nemzethalál, Orgovány, most meg ugye nevetünk.
Komilfó, na. Már ahol.
Sőt, tulajdonképpen a közönség reakciója szerint a fehérvári huszárok és vakkomondorok országában erre az egész önkritika-dologra nem is lenne szükség. De Maksa urat elragadja a hév. (A kisbetűs hév, nem kell megijedni.)
Aztán Maksa úr - aki közben talán azt is lecsekkolja, hogy ha a HÖK-ökről beszél, akkor mégiscsak alapvetően az egyetemek (szél)jobboldali bástyáiról szól - ezt az önkritikáját is leveszi, eltünteti, sőt: kvázi az önkritikája felett is önkritikát gyakorol. "Fogalmazási hiba" történt, mondja
Maksa úr, akinek a szakmája elvileg a fogalmazás. Bár nehéz belátni, hogy egy ilyen üzenetet miként lehetne helyesebben megfogalmazni (nem volt ez egy cizellált mondat, meg többszörös jelentésrétegek káprázatos, egybefonódó játszi interakciója: ez egy vérbunkó, egyszerű, férfias verbálerőszak volt), de legyen. Fogalmazási hiba. Mondhatni, műhiba. Összekeverte az operációt a boncolással, hát megesik. Legyünk megértőek.
De a parádés mégiscsak az, hogy Maksa úr az amúgy igen jóhírű (na, itt tessék odafigyelni a többszörös jelentésrétegződésre!), korrekt Hírtévétől kér bocsánatot. Hogy ugye, bocsika, rendeltetek tőlem egy szart, én meg leszállítottam, aztán hoppá, hát nem mind összekenődtünk vele?
Mert hát Maksa úr nem azt találta mondani, hogy "kétszáz mazochista hírtévés bérszólonc verődött össze a lehetséges tüntetések helyszínén, várva, hogy valaki végre lecsulázza a kopasz fejüket", nem.
De Maksa úr így tud önkritikát gyakorolni. Ártott az Ügynek, úgy érzi.
"Elfingtam, elvtársak, a szovjet himnusz első taktusait a pártfélórán. Az imperialisták hibája volt. Bocsánatot kérek a Párttól, és különösen Sztálin elvtárstól."
 
"Nagy örömmel veszem tudomásul, hogy maksa muksó mogyoróit jól összemorzsolgatják mostanság.
Vagy legalábbis remélem.
Sőt, elégedetten és kárörömmel dörzsölgetem a tenyeremet.
Mer egy agresszív (vagy asszertív) állat vagyok, tudom."
 
"Maksa most a Hír TV-től kért bocsánatot" Index.hu
"A Hír TV-s ügy margójára...
Mindenkitől szeretnék elnézést kérni a Hír Tv-ben elhangzott egyik hírem szóhasználata miatt! Azon belül is magától a Hír Tv-től, akiket akaratomon kívül ezzel kellemetlen helyzetbe hoztam.
Idén nyáron lesz 33 éve, hogy hetente többször is kiállok néha több száz ember elé, mindig a maksimumra törekedtem, ez a fogalmazási hiba most becsúszott, mélyen megkövetek mindenkit, akit ezzel megbántottam! Tiszteletteljes főhajtással sok mosolyra okot adó napot kívánok az országnak!"
 
"Megalázott nők átkozzák Maksa Zoltánt" Bors Online (hatásvadász cím, de felhívták a Patentet)
"Tüdő Petra, a Patent Egyesület munkatársa szerint sajnos sokadszor történt meg, hogy egy ismert személy a nőket ért nemi erőszakot bagatellizálja.
– Maksa nem úgy viselkedett, mint egy felelős, felnőtt ember. Magyarázattal és bocsánatkéréssel tartozik. Az efféle magatartás hatalmas károkat okoz, megerősíti az áldozattá vált nőket abban a hitükben, hogy nem érdemes felfedni az őket ért megaláztatást – vélekedett Tüdő Petra."
 
"Maksa telefonon nyilatkozott a Borsnak.
– Elnézést kérek mindenkitől, akit megbántottam, talán félreérthetőek voltak a szavaim. A humorista a dühét humorral fejezi ki, természetesen nem az áldozatokon viccelődtem, hanem ezt a galád bűncselekményformát akartam pellengérre állítani – magyarázta Maksa."
 
"Maksa elnézést kért, miután a nemi erőszakon poénkodott" Blikk.hu
"Természetesen megkérdeztük Maksát, nem tartja-e rossz döntésnek, hogy a nemi erőszakkal viccelődött.
– Szomorú vagyok, hogy sokan félreértettek, ezért elnézést kérek. Nem viccnek szántam, hanem a dühömet humorba fojtottam, és azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy ezzel a témával bizony foglalkozni kell, hiszen nem szabadna, hogy több ilyen eset történjen. Nem a viccen, hanem a történet lényegén volt a hangsúly – mondta a Vasárnapi Blikknek a humorista, aki telefonunk után nem sokkal a facebookon is bocsánatot kért: Mindenkitől elnézést kérek, megkövetve mindazokat, akit ez érzékenyen érintett! – írta."
 
"Maksa bocsánatot kért (megint, újfent és újra)"444.hu
"szerintem ettől még csak poén, de vannak elég komoly érvek amellett, hogy miért nem szabad ilyesmivel viccelni.)
 
"Maksa a Facebookon válaszolt a felháborodásra" Hír24
""Az erőszak társadalmi megítélésében különösen nagy a médiaszemélyiségek, véleményformálók felelőssége, ezért megengedhetetlen Maksa Zoltán és a Hír TV részéről, hogy az ominózus adás képernyőre kerülhetett" - ezt már az LMP közölte. Az ellenzéki párt álláspontja szerint "elfogadhatatlan, ha nők megerőszakolásán tréfálkoznak"Szél Bernadett, az LMP társelnöke emellett beadványában azt kérte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól, indítson eljárást a csatorna ellen, mert az emberi méltóság megsértése mellett azt a törvényi kitételt is megsérthette a műsor, amely kimondja: "tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatása.""
Az LMP Maksa Zoltán produkciója nyomán felszólítja a kormányt az Isztambuli egyezmény ratifikálására. OS
 
"Ezért nem röhögünk a megerőszakolt nőkön, te nagyon hülye" Index.hu
"Erre persze jön az a trollkodás, hogy „nekem is van elhunyt rokonom, akkor be kellene tiltani a halottas vicceket?”, és nyilván nem kell betiltani vicceket – te jó ég, hogy ilyen mondatokat kell már leírni –, egyszerűen nem a temetésen kell őket elmondani, vagy nem egy konkrét emberrel kapcsolatban hozzuk szóba. És nem kezdesz bele egy „Kohn és Grün megy a vonatállomáson” kezdetű viccbe, ha valahol a holokausztról beszélnek. Ez nem valami elfajzott liberális doktrína, hanem emberiességi kérdés."
 
"Maksa Zoltán nagyon elkúrta" Szocioreflex.blog.hu
"Kis túlzással, de havonta derül ki, hogy kit hogyan és mikor erőszakoltak meg, olykor évtizedes sebeket tép föl a keserves emlékezés. Na, ebbe rondított bele a letűnt korok humoristája és az sem gyógyír, hogy elnézést kért, bár ez is olyan gesztus, amit a jelen Magyarországán, ahol a pofon után csak újabb pofon jön, meg kell becsülni. Bizonyára azok is megbocsátanak, akik azon tépelődnek, hogy előjöjjenek-e saját horrorjukkal egy olyan közegben, ahol ők csak bűnbakok lehetnek, vagy éppen valamilyen szar humor kellékei."
"Nem tudom, hogy egy ilyen „poén” milyen civilizációs szinten tengődő társadalomban váltja ki azt a hatást, amit a humorbomba most annyira hiányol."
 
"Maksa Zoltánnak elment az esze, vagy nagyon rosszul trollkodik" Comment.blog.hu
"A Nőkért Egyesület például annyira felháborodott, hogy a médiahatósághoz fordulnak Maksa tapló viselkedése miatt. Az egyesület leginkább azt sérelmezi, hogy Maksa nem is általánosságban a nemi erőszakon, hanem egy konkrét eseten viccelődött. Emlékezhetünk, hogy hasonló miatt Sebestyén Balázsék és a Morning Show végül akkora kanosszát jártak, mint ide Johannesburg. Az egészben a legszomorúbb, hogy közben Maksa Zoltán is megszólalt a Facebookon (a képet a 444-től nyúltuk), ahol az egészet elintézte annyival, hogy ezeknek az újgazdag eltés drogos értelmiségieknek mindent lehet. Így persze érthető, hogyan is kerül Maksa a Hír TV-hez, én már csak azt várom, hogy mikor bukkant fel a Célpont ifjú titánjai mellett a saját negatív drogtesztjét lobogtatva. De az is lehet, hogy csak trollkodik, de szarul."
 
A drogos ELTE-seket hibáztatja Maksa - Bors Online
"A humorista ezek után kirohanást intézett a neten a humorát nem értők ellen Ezt írta:
– Meglátták a mögöttes dühöt, ami szülte, hogy ezeknek az újgazdag, ELTE-s, drogos értelmiségieknek mindent lehet.
– Arról beszéltem, amit a sajtóban olvastam. Senkit nem akartam megbántani – mondta Maksa a Borsnak tegnap délután, majd a botrány kapcsán szóhasználati problémát emlegetett.
– A megerőszakolás szó helyett a szexre várva szókapcsolatot kellett volna használnom – magyarázta a humorista."
 
"A Nőkért Egyesület a Médiahatósághoz fordul Maksa poénja miatt" VS.hu
 
"Feljelentették Maksa Zoltánt" Origo.hu
 
 
"Médiahatósághoz fordul egy feminista szervezet Maksa Zoltán miatt" Hvg.hu
 
"Otromba poén! Nemi erőszakkal viccelődött Maksa Zoltán" Life.hu
"Mi nem találjuk annyira ellenállhatatlanul poénosnak, mint a Hír Tv műsorvezetőnője."
 
"Miért nem állította le senki Maksa Zoltánt az otromba poánja után?" ( + részletesen a téma megjelensée a közelmúltban) Nők Lapja Café
Ami engem legalább annyira zavar, mint a humorista nulla empátiája. Ez pedig az, hogy a tévéműsorban Maksa Zoltánnal szemben ülő Turda Adrienn műsorvezető jelét sem adta annak, hogy szerinte ez a „poén” már sok."
 
"Maksa Zoltán az utolsó percben vitte el a 2014 Taplója díjat" Hvg.hu
 
"Maksa Zoltán kimaksolta a szexizmust a Hír TV-ben" 444.hu (itt található a kifogásolt tartalom videója)
"Maksa Zoltánnak és a Hír Tv-nek gratulálunk, természetesen jár a 2015 Legnagyobb Bunkója cím!"
 

   

2014-ben megjelent könyvek és tematikus folyóiratok 1.

Írta: Antoni Rita 2014. december 23. kedd, 13:43

Betlen Anna. Prostitúció és emberkereskedelem a szociális ellátásban és a gyermekvédelemben Magyarországon, 2013. Az áldozat-ellátás intézményrendszere. (jelentés) Budapest: MONA, 2014.
"Tanulmányom a prostitúció és az emberkereskedelem áldozatainak – igen, áldozatoknak, akkor
is, ha a hatályos jog szerint nem minden esetben számítanak annak – ellátását, kiléptetését,
rehabilitálását segítő szolgáltatások magyarországi hiányának okait, hátterét igyekezett feltárni.
Arra kerestem a választ, hogy pusztán emberi mulasztás, vagy mélyebb strukturális okok
vezetnek oda, hogy – miközben más országokban széles körű ellátást kaphatnak a prostituáltak,
illetve az emberkereskedelem áldozatai – nálunk nem hogy kiléptető, reintegráló kezelést, de
még alacsony küszöbű (anonim, kárenyhítő) szolgáltatást sem igen érhetnek el a rászorulók."
 
 
Bolemant Lilla szerk. Nőképek kisebbségben. Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Pozsony: Phoenix PT, 2014
Bolemant Lilla: Láthatalan nők /3
Tokár Géza: Női jogok és gyakorlati problémák /3
Petőcz Kálmán: Hol tartunk ma az emberi jogok érvényesítésében Szlovákiában? /4
Szapu Marianna: A nők emberi jogai filozófiai-történelmi megközelítésben /9
Hodossy Katalin: A szlovákiai magyar fiatalok és gyermekek helyzetképe /13
Acsády Judit: Interetnikai párbeszéd – női kezdeményezések, nőmozgalmak nemzetközi kontextusban /15
Antoni Rita: A magyarországi feminista megmozdulások története /19
Habán Dana: A nők képviselete a politikai döntéshozatalban /30
Rácz Judit: A vidéki nők részvétele a döntéshozatali folyamatokban /32
Csánó Szabina: A népesedéspolitikák rejtett üzenete Szlovákiában és Magyarországon /38
Domonkos Lívia: A szlovákiai magyar nők helyzete a munkapiacon /48
Bolemant Lilla – Mrva Marianna: Lányok és fiúk az iskolában. A lányok és a fiúk iskolai teljesítménye és a genderpedagógia lehetőségei /56
Bolemant Éva: A magyarlakta régiók „családi” ügyei. Az életvezetési tréningek tapasztalata /64
Bárczi Zsófia: Az utolsó úr. Szenes Piroska elfeledett regénye /66
Jablonczay Tímea: Kereszteződő identitások. Közelítések Szenes Erzsi művészetéhez. /70
Lengyel Tünde: Eszménykép, elvárás és gyakorlat. A kora újkori főúri asszonyok mindennapi élete /75
Huszár Ágnes – Kegyes Erika: Nyelvtani nem, női foglalkozásnevek és gender /82
L. Juhász Ilona: Adalékok a női divat újításainak korabeli társadalmi megítéléséhez – különös tekintettel a rövid haj (bubifrizura) fogadtatására a 20. század első felében /91
 

Bővebben: 2014-ben megjelent könyvek és tematikus folyóiratok 1.

   

Januárban született

Írta: Mamika 2012. január 01. vasárnap, 14:56

Január 1. Marie Lachapelle francia nőgyógyász 1769 – 1821
alt
A szakmát először édesanyjától tanulta, aki a párizsi Hotel Dieu szülőotthon és bábaképző vezetője volt. Marie később Heidelbergben tanult nőgyógyászatot, a híres Franz Naegele professzor hallgatója volt. Hazatérve Párizsban megbízást kapott a Hopital de la Maternite megszervezésére, új módszereket vezetett be a bábaképzésben. Többezer szülést vezetett le, az általa kidolgozott módszerekkel megkönnyítette a vajúdást, új helyreállító műtéti technikát fejlesztett ki. Sokezer nő életét lehetett volna megmenteni, de a korabeli férfi orvosok nem fogadták el módszereit. Marie tapasztalatait a Pratique des Accouchemens, ou Memoirs et Observations choisies, sur les points les plus importans de l'Art; Par Mme. Lachapelle, sage-femme en chef de la maison d'Accouchement de Paris (Szülészeti eljárások, avagy Madam Lachapelle, a párizsi szülőotthon bábájának és vezetőjének emlékei és tapasztalatai szakmája legfontosabb részleteiről)  című háromkötetes munkájában foglalta össze. 
 
Január 1. Annie L. Jack kanadai kertész, író 1839 - 1912
alt
Az első kanadai kertész-szakíró nő. Az 1850-es évek elején érkezett Kanadába, Châteauguayban (Québec) élt férjével Hillside nevű farmjukon, ahol gyümölcs-, zöldség- és virágkertészettel foglalkoztak. Kísérleteire elkerített magának 1 acre (kb. 4050 négyzetméter) területet, az ott szerzett tapasztalatairól a The Rural New Yorker-ben számolt be A Woman's Acre címmel, rendszeresen publikált a Canadian Horticulturalist-ben, Garden Talks címmel állandó rovata volt a Montreal Daily Witness-ben. 1903-ban jelent meg a The Canadian Garden: A Pocket Help for the Amateur című könyve, amely évtizedekig meghatározó alapmű volt, ma is hivatkoznak még rá. Kertészeti cikkein kívül versei, elbeszélései jelentek meg különböző folyóiratokban. 
 
 
alt
Január 2. Elise Ottesen-Jensen (Ottar) feminista, anarchista, újságíró 1886 – 1973      
Norvégiában született, férjhezmenetele után Svédországban élt. A Sveriges Arbetares Centralorganisation (Svéd munkások központi szervezete) anarchista egyesületének tagja. Fontos feladatnak tartotta, hogy a nők tisztában legyenek jogaikkal, értsék és ismerjék meg saját testükeket, szexualitásukat. Kezdeben az Arbetaren (A munkás) című lapban válaszolt a nők kérdéseire, majd saját újságot indított Vi Kvinnor (Mi nők) címmel. „Arról a napról álmodom, amelyen minden újszülöttet örömmel fogadnak, amikor a férfiak és a nők egyenjogúak lesznek, és amikor a szexualitás a szerelem, öröm és gyengédség megnyilvánulása lesz.”

 
alt
Január 2. Barbara Pentland kanadai zeneszerző 1912 – 2000
Az első avant garde zeneszerzők közé tartozott. A komponálás mellett tanított is, generációkkal ismertette meg a modern zenét. Nem volt könnyű dolga, a férfi kollegák és előadók nem akarták elfogadni a zeneszerzőt, aki nő és ráadásul "problémás" zenét ír. Munkásságáért több elismerést kapott, 1989-ben megkapta az Order of Canada tiszti kitüntetését.
Néhány műve: Symphony for 10 parts; Duo for Viola and Piano; Quintet for Piano & Strings; Studies in Line; The Lake, chamber opera; Beauty and the Beast, ballet-pantomime. 
Köny: An experiment in music; Music of Now; Looking ahead.
 
 
Január 2. Beatrice Hicks amerikai mérnök 1919 - 1979 
alt
Az első nő, aki a Western Electric munkatársa lett, 1950-ben egyik alapítója és első elnöke volt a Society of Women Engineers-nek. Apja, a Newark Controls Company alapítója példáját követve már gyerekkorában elhatározta, hogy mérnök lesz, és a Newark College of Engineering vegyészmérnök szakán végzett l939-ben. 1942-től a Western Electric mérnöke lett, kvarckristály oszcillátorokat tervezett és tesztelt. Három évvel később, apja halála után felmondott és átment a Newark Controls Companyhoz, ahol először főmérnök, majd alelnök volt, végül 1955-ben a teljes irányítást megszerezte. Munka mellett tovább tanult, a fizikusi diplomáját is megszerezte. Jelentős találmányai voltak, melyeket később az űrprogram során is alkalmaztak. 1963-ban előadókörúton járt az országban, amelyen fiatal nőket bíztatott a mérnöki pálya választására. 1978-ban meghívták a National Academy of Engineering tagjai közé, mely mérnököknek a legnagyobb szakmai elismerés, rajta kívül még 5 nő volt tag. 2002-ben beiktatták a National Women’s Hall of Fame tagjai közé.
 

Bővebben: Januárban született

   

Szép Ernő: Feminista óda

Írta: Antoni Rita 2014. december 22. hétfő, 22:23

"Nem hiszem, főleg nőalakjai ismeretében, hogy Szép harcos antifeminista, vagy masszív macsó lett volna. De vacsorázni neki is kellett. Meg hónapos szobát fizetni." - mondta Bíró Kriszta irodalmár a Literának adott interjújában. Akárhogy is, annyit megállapíthatunk, hogy a száz évvel ezelőtti antifeminista diszkurzusba legalább szorult némi kreativitás, és lehet, a korabeli feministák arcára is mosolyt csalt. 
 

SZÉP ERNŐ: FEMINISTA-ÓDA (1911)

Műveltségünk, az szédítő,
A lábunkon cugos cipő,
Nem kecses a mi alakunk,
Bár orrunkra cvikkert rakunk
Reform-ruha lötyög rajtunk
Utálja a csókot ajkunk,
Két kezünkben könyv és lista:
Így fest egy jó feminista.
Nincs szerelmünk, nincsen álmunk,
Ám sok rossz cikket csinálunk,
S cikkeink, ha nagy a hőség,
Közli a szerkesztőség.
Nem dobog a szívünk másért
Csak az édes választásért:
Intelligens, finom nőnek
Választói jog kell főleg.
Abcug Miksa, abcug Pista,
Ne nézz rájuk feminista.
Szívünk csak a jogért érez…
Ja, jaj, mikor megyünk férjhez!

   

Mától elérhető a Nővértéka

Írta: Antoni Rita 2014. december 11. csütörtök, 19:39

A Nővértéka a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség átfogó, teljességre törekvő, keresés és böngészés funkcióval ellátott, magyar nőjogi és gender bibliográfiája és tudástára. A tudástár tartalmazza a női jogi, feminista, gender, azaz a társadalmi nemeket érintő és LMBTQIA témákban megjelent:

  • magyar nyelvű
  • magyar vonatkozású, idegen nyelvű
  • magyar szerző által írt, idegen nyelvű, releváns témájú

tételeket.

Az akadémiai és az aktivista feminizmus együttműködésének elősegítése céljából műfaji megkötés nélkül archiváltuk a szövegeket a nagydoktori értekezéstől a közpolitikai jelentéseken át a blogbejegyzésekig.

Az adatbázist Antoni Rita állította össze.
 

   

Meghívó – Néma Tanúk felvonulás és figyelemfelhívó programok a nők elleni erőszak ellen

Írta: NANE Egyesület 2014. november 20. csütörtök, 10:06

November 22-én (szombaton) 15.15 órakor az ELTE Állam- és Jogtudományi Karától (ELTE ÁJK, Budapest V., Egyetem tér 1-3.) indul és a Kossuth térre, a Parlamenthez érkezik majd a „16 Akciónap A Nők Elleni Erőszak Ellen” elnevezésű kampány figyelemfelhívó és megemlékező felvonulása. A felvonulást megelőző kampánynyitó 14 órakor kezdődik az ELTE ÁJK épületében, ahol a résztvevő szervezetek beszédeit az elmúlt egy év alatt partnerkapcsolati erőszak miatt meghalt nőkről való megemlékezés követi.

 

1991 óta szerte a világon november 25. és december 10. között kerül megrendezésre a 16 Akciónap nevű programsorozat. Az esemény határdátumai nagy jelentőséggel bírnak: november 25. a nők elleni erőszak felszámolásának világnapja, míg december 10. az emberi jogok világnapja. A számos civil és egyéb szervezet, kezdeményezés, valamint magánszemély által szervezett eseménysorozat a nők elleni erőszakkal szembeni fellépést célozza. A 16 Akciónap arra kíván rávilágítani, hogy a nők elleni erőszak súlyos emberi jogi jogsértés, mely többek között az áldozatok életét, emberi méltóságát, testi épségét, egészségét és biztonságát sérti és veszélyezteti.

 

Az Európa Tanács adatai szerint minden negyedik-ötödik nő szenved el felnőtt korában legalább egyszer fizikai erőszakot. Magyarországon pedig az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) idén publikált reprezentatív kutatása szerint a 15 éven felüli nők 28%-a, azaz közel 1 millió 300 ezer nő válik élete során a fizikai és/vagy szexuális erőszak valamely formájának áldozatává.

 

A 16 Akciónap szervezői kérik az érdeklődőket, hogy kísérjék figyelemmel és - amennyiben lehetőség van rá - részvételükkel tiszteljék meg a 16 Akciónap rendezvényeit. Az eseménysorozatról és az egyes programokról bővebb információ a http://16akcionap.org/ honlapon és a https://www.facebook.com/16akcionap Facebook oldalon található.

 

A kampány nyitóeseményéről és a Néma Tanúk felvonulásról az alábbi linken tájékozódhatnak részletesebben:https://www.facebook.com/events/579190188873126/.

 

A 16 Akciónap szervezői bíznak abban, hogy egyre többen lesznek, akik következetesen szót emelnek a nők elleni erőszak ellen.


További információ a 16 Akciónap eseményeiről, sajtókapcsolat: Horváth Éva 
+3670-2913003

További információ a nők elleni erőszakról az áldozatok, az áldozatok segítői, az áldozatok védelmére hivatott szakemberek és döntéshozók, valamint a sajtó munkatársai számára: www.nokjoga.hu

   

Decemberben született

Írta: Mamika 2011. december 01. csütörtök, 21:58

alt
 December 1.  Ann Preston orvos 1813 - 1872
A kvéker lelkész lánya orvosnak készült, de hiába próbálkozott, nők nem járhattak orvosi egyetemre. Az ezzel a helyzettel elégedetlen kvékerek megalapították a Woman's medical college of Philadelphia-t, Ann az első hallgatók között volt. 1852-ben végzett, Philadelphiában kezdett praktizálni. Két évvel diplomája megszerzése után egyeteme meghívta tanárnak, élettant és higiéniát adott elő. 1866-ban az egyetem dékánjává nevezték ki, ezt a posztot haláláig betöltötte. Ann Preston javaslatára hozták létre Philadelphiában a női kórházat, amelynek egyik igazgatója és konzultánsa volt. Komoly szerepe volt a női orvosok elismertetésében, a témáról több cikke jelent meg.

alt
December 1. Alicia Markova angol balettáncos, koreográfus 1910 - 2004
Gyerekkorában orvosi javaslatra kezdett táncolni. Szerafina Asztafjeva tanítványa volt Londonban, Gyagilev itt látta meg táncolni és felvette az Orosz Balett társulatába az akkor csak 14 éves lányt. Gyagilev halála után Alicia a Vic-Wells Ballet (a mai Royal Ballet) primabalerinája lett. Könnyed, légies mozgása és ihletett előadásmódja korának legünnepeltebb táncosává emelte. 1960-ban Giselle and I (Giselle és én) címen publikálta életrajzi ihletésű könyvét. II. Erzsébet királynő 1963-ban a Dame of the British Empire rangot adományozta neki. 
 
 
December 2. Szeles Mónika teniszező 1973
alt
Újvidéken született, hatéves korában apja kezdte el teniszre tanítani. 11 éves korában Miamiban megnyerte az Orange Bowl-t, ezzel keltette fel a világhírű edző, Nick Bollettieri érdeklődését, aki meghívta teniszakadémiájára. Mónika pályafutása alatt kilenc Grand Slam címet nyert, és a valaha volt legfiatalabb Roland Garros bajnok 1990-ben. 1991. márciusától összesen 178 héten át volt világelső, az Australian Opent négyszer (1991, 1992, 1993, 1996), a Roland Garrost háromszor (1990, 1991, 1992), a US Opent kétszer (1991, 1992) nyerte meg, háromszor volt világbajnok (1990, 1991, 1992). 1993-ban egy néző hátbaszúrta, két évig nem játszott. 1995-ben tért vissza, a következő évben ismét megnyerte az Australian Opent. Profi pályafutását 2008-ban fejezte be.

December 2. Bess Furman amerikai újságíró 1894 - 1969
alt
A szakmát az Omaha Daily News-nál kezdte 1920-ban, lényeglátása, eleven stílusa hamar népszerűvé tette. 1927-ben rendkívül sikeres cikksorozatot írt Coolidge elnök Black Hills-i vakációjáról. A következő évben az elnökválasztást kísérte figyelemmel, Al Smith demokrata párti jelöltről írt cikke 100 dolláros díjat és állást jelentett az Associated Press washingtoni irodájában. Az itt töltött évek alatt bejárása volt valamennyi fontos helyre, és életreszóló barátságot kötött Eleanor Roosevelttel. Íráskészségét, kapcsolatait és pozícióját felhasználta arra is, hogy küzdjön a nők jogaiért és a nemzet életében való szerepük jelentőségének elismeréséért. Gyermekeinek születése után testvérével megalapította a Furman Features-t, szabadúszóként cikkeket és publicisztikát írt országos lapoknak, magazinoknak és nőszervezeteknek. A II. világháború idejént az Office of War Information hívta meg munkatársnak, 1943-tól pedig a New York Times riportere volt. Önéletrajza Washington By-Line címmel 1949-ben jelent meg.
 
 
December 3. Anna Freud, pszichiáter 1895 - 1982
alt
Sigmund Freud legkisebb leánya. Bécsben tanult, az egyetem elvégzése után apjával dolgozott. Úttörő tevékenységet fejtett ki a gyermekpszichiátria területén. Első könyve 1927-en jelent meg Einführung in die Technik der Kinderanalyse (Bevezetés a gyermekek analízisébe) címmel. 1936-ban publikálta Das Ich und die Abwehrmechanismen (Az én és az elhárítómechanizmusok) című könyvét, amelyet a modern pszichiátria egyik alapművének tekintenek a szakmában. 
1938-ban apjával együtt Angliába emigrált, ahol alapítója és igazgatója volt a Hampstead Child Therapy Course and Clinic-nek. A háború éveiben amerikai kollegájával, Dorothy Burlingham-el a háborúnak a gyerekekre gyakorolt hatását vizsgálta az általa létrehozott The Hampstead War Nursery-ben, ahol több mint 80 gyereket kezeltek. 
 Anna 1982-ben bekövetkezett haláláig volt igazgatója az általa alapított gyermekklinikának, melyet halála után The Anna Freud Center-nek neveztek el. Londoni otthonát, végakaratának megfelelően, apja emlékére Freud Múzeummá alakították át.
 
alt
December 3. Katarina Witt német műkorcsolyázó 1965
Szülővárosában, Karl Marx Stadtban tanult meg néhány évesen korcsolyázni. Tehetségét felismerve kilenc éves korában a világhírű, sok bajnokot nevelő Jutta Müller lett Katarina edzője. A kemény munka meghozta az eredményeket, 1980-ban a Lake Placidben tartott téli olimpián 15 éves újoncként a tizedik volt, a következőn Szarajevóban aranyérmes, 1988-ban Calgaryban újra az első helyen végzett. Közben világbajnok volt 1984, 1985, 1987, és 1988-ban, valamint hatszor nyert európabajnoki aranyérmet. Sportolói pályafutásának befejezése után kezdődött filmszínészi karrierje, néhány filmje: Jéghercegnő, Jerry Maguire - A nagy hátraarc, Ronin, A Space travesty.
 
 
alt
December 4. Thuránszky Irén pedagógus, a nőnevelés elkötelezettje 1859 - ?
Esztergomban született,  a tanítóképzőt és a polgári tanítónőképzőt mennyiségtan-természettudomány szakon Budapesten végezte. Katona Lajos irodalomtörténésszel kötött házasságot. 1878-tól a kőszegi polgári iskolában, 1880-tól a budapesti VI. kerületi tanítónőképzővel összekapcsolt gyakorló felső leányiskolában tanított. 1890-ben a budapesti II. kerületi tanítónőképző igazgatójának nevezték ki. Tankönyveket írt felsőbb leányiskolák, polgári leányiskolák és képzőintézetek használatára, cikkei jelentek meg a Nemzeti Nőnevelés című folyóiratban, több tudományos társaság tagja.
Néhány munkája: Gazdaságtan felsőbb leányiskolák és tanítónőképző intézetek számára (1888), Háztartástan (1892), A Budapesti II. kerületi állami tanítónőképző intézet 25 éves fennállásának története (1896).

December 4. Constance Stone ausztrál orvos 1856 – 1902
alt
Az első nő, aki Ausztráliában orvosi prakszist folytathatott. A Melbourne-i egyetem nem vett fel orvoskarára nőket, ezért az Egyesült Államokban és Kanadában tanult, 1888-ban vette kézhez orvosi diplomáját Torontoban. Ezután Londonba ment, ahol a Society of Apothecaries gyógyszerészi oklevelét is megszerezte. Hazatérése után 1890-ben a ő volt az első nő, akit a Medical Board of Victoria felvett tagjai közé. Magánpraxist folytatott, pár év múlva nővére is csatlakozott hozzá (ő már hazájában diplomázhatott). Dédelgetett álma volt egy kórház létrehozása, nőkkel, nőknek. 1895-ben megalapították a Victorian Medical Women's Society-t, a következő évben elkezdődött a  Queen Victoria Memorial Hospital építése, a kórház 1899-ben kezdett működni.  
 
 
alt
December 5. Elizabeth Cary Agassiz a Radcliffe College első elnöke 1822 - 1907
Boston előkelő köréhez tartozó családba született, gyenge egészségi állapota miatt otthon magántanárok  tanították. 1850-ben házasságot kötött Jean Louis Rodolphe Agassiz svájci természettudóssal, akit elkísért expedícióira és megtanulta a laboratóriumi munkát is. 1856-ban iskolát nyitott lányok számára, fontos szerepe volt a Natural History Museum at Cambridge és a National History School on Penikese Island létrehozásában. Határozott meggyőződése volt, hogy a nőknek ugyanolyan joguk van a felsőfokú tanulmányokhoz, mint a férfiaknak, ennek elősegítésére alapították meg hat társával a Harvardon belül a Radcliff College-ot, melynek 1900-ig elnöke volt. 
Néhány munkája: A First Lesson in Natural History (1859), Seaside Studies in Natural History (1865), Life of Louis Agassiz (1885).

December 5. Rhoda Erdmann német biológus, kutató 1870 – 1935
alt
A német sejtbiológiakutatás úttörőjét apja vezette be a természettudományokba. 1892-ben tanítói oklevelet szerzett, majd 1903 és 1908 között zoológiát, botanikát, matematikát hallgatott Berlinben és több külföldi egyetemen. Doktori dolgozatát 1908-ban védte meg és Robert Koch intézetében kezdett dogozni. 1913-ban kutatói állást nyert el az USA Yale egyetemén, ahol komoly eredményeket ért el. Az I. világháború idején nemkívánatos személynek nyilvánították és haza kellett térnie. Sok nehézség ellenére 1919-ben a berlini egyetmen létrehozta az első sejtbiológiakutatással foglalkozó tanszéket, és ugyanebben az évben kiadta a témáról szóló első német tankönyvet. Nemzetközileg elismert tudós volt, tudományos folyóiratok szerkesztője, kongresszusok keresett előadója. Karrierjének 1933-ban a nácik hatalomrakerülése végetvetett, eltiltották a tudományos  munkától. 
 
December 6. Sophie von La Roche német  író 1731 - 1807
alt
Az első nőíró, akinek Németországban, német nyelven kiadták a regényét. A fiatal lányt apja tanította, többek között csillagászatra, matematikára, filozófiára és történelemre is. A Geschichte des Fräuleins von Sternheim című könyve 1771-ben jelent meg, és hazáján kívül komoly nemzetközi sikert is aratott. Néhány évvel később Sophie Pomona für Teutschlands Töchter címmel sikeres folyóiratot indított el. Sophie elegáns körökben mozgott, irodalmi szalonjába korának ismert művészei, politikusai jártak, és levelezésben volt a század szinte valamennyi jelentős írójával. 
Néhány munkája: Rosaliens Briefe an ihre Freundin Marianne von St., (1779-81), Tagebuch einer Reise durch die Schweiz (1787), Schattenrisse abgeschiedener Stunden (1799), Mein Schreibetisch (1799), Fanny und Julia (1801), Melusinens Sommer-Abende (1806). 

December 6. Eve Curie Labouisse francia író, újságíró 1904 - 2007
alt
Marie és Pierre Curie lánya zongoraművésznek indult, több sikeres koncertet adott Európában. Anyja halála után Madame Curie címmel írt könyve világsiker lett, számtalan nyelvre lefordították. Franciaország német megszállása idején Angliába ment, dolgozott a szövetségeseknek és a francia ellenállásnak, haditudósító, később a NATO főtitkár tanácsadója volt. A Paris Presse és az International Herald Tribune rendszeresen közölte írásait. 1954-ben feleségül ment Henry R. Labouisse amerikai ENSZ diplomatához, aki később az UNICEF főigazgatója lett. Aktívan segítette férje munkáját, komoly szerepe volt a szervezet sikeres működésében.
 
 
December 7. Rosia Ney (Földi Rózsi), fotóművész, festő 1897 - 1972
alt
Isaszegen született, művészi tanulmányait Budapesten végezte. A Tanácsköztársaság bukása után emigrált,  Munkácson feleségül ment Illés Bélához.  A házasság rövid ideig tartott, másodszorra Párizsban Ney László festőművésszel kötött házasságot. Elismert fotóművész lett, több kiállítása volt világszerte. Belépett a francia kommunista pártba, részt vett az ellenállási mozgalomban. Harmadik férje Sylvio Silka hangmérnök volt, a Csehszlovákiában tett utazásuk során készített fényképsorozatot a Sarló-mozgalom mutatta be Pozsonyban. A fényképezés mellett tehetséges festő is volt, munkái nemzetközi kiállításokon szerepeltek. Több francia művésztársaság tagja volt. 
1972-ben halt meg Párizsban, hátrahagyott munkáit végrendeletében magyar múzeumoknak adományozta. 

December 7. Willa Cather amerikai író 1873 - 1947
alt
Kilencévesen költözött családjával a nebraskai Red Cloudba. A University of Nebraska hallgatója volt, már egyetemi évei alatt jelentek meg  cikkei, elbeszélései. Diplomájának megszerzése után dolgozott a Home Monthly, Pittsburgh Leader és a The Library című lapoknak. 1905-ben jelent meg első elbeszéléskötete, a The Troll Garden. 1906-ban New Yorkba költözött, a McClure's Magazine szerkesztője lett. 1912-ben adta ki első regényét Alexander's Bridge címmel, komoly sikert aratott. Műveiben gyakran megjelenik az emigránsok élete, főszereplői általában erős nők, akik bátrak, elszántak és legyőzik a nehézségeket. One of Ours című könyvéért 1922-ben Pulitzer díjat kapott. 
Néhány magyarul megjelent munkája: Az én Antóniám; A félvér; Árnyékok a sziklán; Az aranyszínű dóm.
 
December 8. Camille Claudel francia szobrász 1864 - 1943
alt
Az Académie Colarossi-n tanult, a kevés főiskolák egyikén, ahol nőket is fogadtak. Alfred Boucher tanítványa volt, aki később Olaszországba költözött, és tanítványait Rodinre hagyta. Rodint egyaránt elragadtatta a 17 éves lány szépsége és tehetsége. Mint Rodin asszisztense, Camille-nak módja volt a mezitelen test tanulmányozására is, ami elképzelhetetlen volt máskülönben egy XIX. századi nő számára. Szenvedélyes kapcsolat alakult ki közöttük, de házasságról nem volt szó – Rodin, számtalan kalandja ellenére, nem vált el feleségétől. Az évek múlásával azonban kapcsolatuk megromlott. Camille egyre nehezebben viselte, hogy Rodin minden percére igényt tart, hogy munkáját is a férfinak kell szentelnie, hogy nincs saját élete és ideje. Szakításuk után Camille lázasan dolgozott, ám műveit egy felháborodott sajtócenzor „erkölcsi okokból” nem engedélyezte kiállítani. Az események megviselték Camillet, elhanyagolta magát, befelé fordult, a paranoia jelei mutatkoztak rajta. Bátyja, a költő és diplomata Paul Claudel, elmegyógyintézetbe záratta, ahol harminc évet töltött, egészen 1943-ban bekövetkezett haláláig. Mintázni nem engedték, családja soha nem látogatta meg. 
Életéről Bruno Nuytten készített Camille Claudel címmel nagysikerű filmet Isabelle Adjani és Gerard Depardieu főszereplésével.

December 8. Krisztina svéd királynő 1626 - 1689
alt
Gusztáv Adolf svéd király leánya, hatéves korában került a trónra. Intelligens, okos nő volt, a tudományok, kultura, filozófia iránt érdeklődött. Észak Minervája – ahogyan elismerően nevezték – levelezésben állt Európa számos tudósával, Descartes francia filozófus hosszú időt töltött udvarában, ott is halt meg. A királynő az államügyekkel nemigen foglalkozott, tudományos, művészeti érdeklődése mellett lovagolt, vadászott, kiváló céllövő volt. A svéden kívül beszélt németül, franciául, flamandul, jól olvasott latinul és görögül. Sok kérője volt, de nem szándékozott férjhez menni, ezért 1649-ben unokatestvérét jelölte ki utódjának, és négy év múlva le is mondott a trónról. Európába utazott, áttért a katolikus hitre. Éveket töltött Brüsszelben, Párizsban, majd Rómában telepedett le, ott halt meg 1689-ben. 
Emlékiratát halála után néhány évvel Amszterdamban adták ki először.
 
 
December 8. Sofia Gumaelius svéd vállalkozó, szüfrazsett 1840 - 1915
alt
1877-ben alapította meg a világ egyik legrégebbi reklámügynökségét, a Nya annonsbyrån, landsortspressens egen annonsförmedlare-t. Az általában csak Gumaelius Annonsbyrå vagy Gumaelius néven emlegetett vállalkozást egyedül kezdte, két bérelt szobában Stockholm régi negyedében. Az üzlet beindult, néhány hónap múlva már alkalmazottat kellett felvennie, egy éven belül jóval nagyobb helyre is szüksége volt. Kínosan ügyelt a hírnevére, hiteles adatokkal dolgozott, a fogyasztók tudták, megbízhatnak benne. A kezdetektől illusztrátorokat is foglalkoztatott, hirdetéseiben a látvány és a szöveg egyaránt fontos volt. Az üzlet mellett a közéletben is szerepet vállalt. Évekig volt a svéd szüfrazsett szervezet, a Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt kincstárnoka, alelnöke volt a Kvinnoklubben-nek (Nőklub), részt vett a Fredrika-Bremer-förbundet nőszervezet munkájában és aktiv tagja volt a svéd újságírók szervezetének, a Publicistklubben-nek.
 
 
December 9. Grace Murray Hopper ellentengernagy 1906 - 1992
alt
Az első komputer-programozók legkiválóbbjai közé tartozott. Matematikából és fizikából diplomázott, a Yale Egyetemen készítette doktori disszertációját matematikából és az egyetemen dolgozott tovább. 1943-ban lépett be a haditengerészethez. A háború után dolgozott a Harvadon, az Eckert-Mauchly Computer Corporation-nél, de ez alatt az idő alatt is a tengerészet állandó tanácsadója és előadója volt. Úttörő munkát végzett a Mark I, II és III számítógépek valamint az UNIVAC I programozásában. Az első volt, akit komputertudományban az év emberévé választottak 1969-ben. A haditengerészettől ellentengernagyi beosztásból ment nyugdijba, és rögtön tudományos főtanácsadóként belépett a Digital Equipment Corporation-hoz, ahol még nyolcvanadik évén jóval túl is dolgozott. Ő volt az első amerikai és az első nő, akit a British Computer Society tiszteletbeli tagjává választott.

 
December 9. Annie Buller kanadai szakszervezeti vezető, aktivista 1895 – 1973
alt
A kanadai szakszervezeti mozgalom ikonikus alakja Ukrajnában született, kisgyerekkorában emigráltak szülei Kanadába. Az első világháború idején csatlakozott a Socialist Youth Movement-hez.  Ebben az időben New York-ban a Rand School of Social Science-en marxizmust hallgatott. Az 1920-as években sokat utazott az országban, többek között ő szervezte meg a bányászok, a vasasok, a varrónők szakszervezetét. 1922-ben a Workers' (Communist) Party of Canada tagja lett. 1931-ben általános sztrájkot szervezett Torontóban a varrónők bérének emelésésre és munkakörülményeik javítására, ugyanebben az évben a Estevanban a bányászok sztrájkját segítette. A sztrájkot követő lázongás miatt bebörtönözték.  A II. világháború után folytatta szakszervezet- és pártszervezési munkáját. Részt vett a Tribune és a National Affairs című újságok kiadásában, dolgozott a National Women's Commission és a Housewives' Association-ben.
 
 
December 10. Emily Dickinson költő 1830 - 1886
alt
Apja tekintélyes ügyvéd, szenátor, két lánya és fia igényes nevelésben részesült. Emily elvégeztei az Amherst Academy-t és a Mount Holyoke Female Seminary-t, majd hazatért a szülői házba. Félénk, visszahúzódó természet, kevés emberrel érintkezett, de rengeteget olvasott, élénk levelezést folytatott. Valószínűleg 1850 táján kezdett verseket írni, de csak kevés bizalmasa olvashatta. Életében mindössze hét versét publikálta, azokat is név nélkül. Az évek múlásával egyre visszavonultabb életet élt, gyakorlatilag nem hagyta el a házat. 
Emily l886-ban halt meg. Húga, Lavinia egy fiókban 40, kézzel összefűzött kötetben több, mint másfélezer versét találta meg, melyből mindössze 24-nek volt címe. A posthumus kiadott versek komoly sikert arattak, napjainkban Emily Dickinson a legnagyobb költők között van számontartva. 

 
December 10. Ibolya Szalai Grossman magyar/kanadai író 1916 - 2005
alt
Pécsett született, apja bádogos volt, anyja a háztartást vezette és a gyerekeket nevelte. A polgári iskola elvégzése után 1933-ban Budapestre ment, ahol a Fonalkikészítőgyárban dolgozott. 1938-ban férjhez ment, 1942-ben fia született. Ugyanebben az évben férjét munkaszolgálatra vitték, soha nem tért vissza. A német megszállás után Pécsen élő szüleit és testvéreit Auschwitzba hurcolták, valamennyien meghaltak. Ibolya és fia a budapesti gettóban életben maradt. 1956-ban Kanadába disszidált, ott kezdett új életet. Életéről Ordinary woman in extraordinary times címmel írt könyvet.  
 
 
December 11. Annie Jump Cannon csillagász 1863 - 1941
alt
Tanulmányait a Wellesley és a Radcliffe College-ban végezte, utána a Harvard College obszervatóriumában kapott állást. A kettős csillagok megfigyelésével és színképelemzéssel foglalkozott, munkája nemzetközi viszonylatban is komoly érdeklődésre tartott számot. 1911-ben az obszervatórium kurátorának nevezték ki. Az első nő volt, aki a Gröningen-i Egyetemen doktori címet szerzett, 1925-ben Oxfordban tiszteletbeli doktorátust kapott. Sok cikke és kilenc könyve jelent meg. 1923-ban a tizenkét legnagyobb élő amerikai nő közé választották. 1931-ben ő az első nő, akit a Tudományos Akadémia az – igen ritkán osztogatott -  Henry Draper aranyéremmel tüntetett ki. A Hold egyik krátere is viseli a nevét. 1933-ban megalapította a róla elnevezett díjat, amelyet minden évben egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó nő kap meg. 
1940-ben nyugdíjba ment, de kutatómunkáját a következő évben bekövetkezett haláláig folytatta.

December 11. Denise Biellmann svájci műkorcsolyázó 1962
alt
Első nemzetközi versenyét nyolcéves korában nyerte, három évvel később már ifjúsági bajnok volt. 13 évesen biztosan tudta mind az öt tripla ugrást – erre a férfi versenyzők közül is csak néhányan voltak képesek. Sokszoros svájci bajnok, 1970 és 1981 között nemzetközi versenyeken 16 aranyérmet nyert. 1980-ban az olimpián Lake Placid-ben szabadprogramjával az első helyen végzett. Fantasztikus, nehéz technikájú piruettjét, melyet róla neveztek el, még ma is csak kevesen tudják utána csinálni. 1981-ben visszavonult az amatőr versenyzéstől, a Holiday on Ice sztárja lett. Profi pályafutása alatt tizenegy világbajnokságot nyert.  
 
 
alt
December 12. Telkes Mária biofizikus 1900 - 1995
A budapesti tudományegyetemen matematika-fizika tanári szakon végzett, doktori dolgozatát fizikai-vegytanból készítette. 1924-ben az Egyesült Államokba ment, ahol Clevelandban dr. George W. Cryle professzor biofizikai laboratóriumában dolgozott. 1939-től a Massachusettsi Technológiai Intézet tanára, ott kezdett a napenergia hasznosításával foglalkozni. Az ő tervei alapján készült el 1948-ban a világon az első, napenergiával fűtött kísérleti ház Doverben, amelyet több ilyen követett. 1950-ben az intézet kutatási vezetője lett. Hőtárolási kutatásait több mint száz cikkben publikálta, a gyakorlati hasznosítást húsznál több szabadalma igazolta. Nevéhez fűződik az a szenzációs találmány is, amellyel tengervizet lehet napenergiával sótalanítani. 1995-ben, Budapesten halt meg.
 
December 12. Tracy Austin amerikai teniszező 1962
alt
14 éves volt, amikor az első profi tornát, az Avon Futures-t megnyerte. 16 éves korában a US Open döntőjében Chris Everttel került szembe, aki sorban ötödik címvédésére készült - hiába. Soha nem volt még ilyen fiatal győztese a New York-i tornának.  Két évvel később, 1981-ben Martina Navratilova legyőzésével nyerte meg másodszor a kupát, 1980-ben Wimbledonban vegyespárosban győzött. Egy igen komoly hátsérülés miatt pályafutása rövid volt, 1983-ban vissza kellett vonulnia, de ez alatt az idő alatt is 29 egyéni tornagyőzelmet szerzett. Ő a Tennis Hall of Fame legfiatalabb tagja. Versenyzői pályafutásnak befejezése után a USA  Network szakkomentátora volt, foglalkoztatta a BBC és az Australia's Seven Network is. 2010-től a Tennis Channel-nél kezdett dolgozni.
 

alt
December 13. Halina Czerny-Stefánska lengyel zongoraművész 1922 - 2001
Az egyik legelismertebb Chopin interpretátor. 10 éves volt, amikor megnyerte a varsói fiatal tehetségek versenyét, 12 éves korában Párizsba ment, ahol Alfred Cortot tanítványa volt az Ecole Normale de Musique-ban. Első komoly sikererét 1949-ben érte el a Varsói Nemzetközi Chopin Zongoraverseny megnyerésével. Ettől kezdve koncertezett szerte Európában, az Egyesült Államokban, Japánban. A világ vezető karnagyai, többek között Zubin Mehta, Adrian Boult gyakran léptek fel vele. Programján legtöbbször Chopin művei szerepeltek, ezen kívül néhány bécsi klasszikus, egy-két barokk mű, ritkábban kortárs zeneszerző. A krakkói konzervatórium professzoraként tehetséges fiatal zongoristák generációit tanította. 
 
December 13. Mathilde Fibiger dán feminista, író, távirdász 1830 – 1872
alt
A dán női emancipáció első jelentős személyisége már első regényében, az 1851-ben megjelent Clara Raphael, Tolv Breve-ben (Clara Raphael, tizenkét levél) az egyenjogúsággal, a nők elnyomott helyzetével foglalkozott. A könyv mondanivalója heves vitákat váltott ki, de irodalmi értékét ellenzői sem vitatták. A művét túl radikálisnak tartó kritikákra válaszul két röpiratot írt,  Hvad er Emancipation?  (Mi az emancipáció?) és Et Besøg (A látogatás) címmel. Több könyve is megjelent, de alig keresett velük, ezért megélhetés után kellett néznie. Varrt, németből fordított, és 1863-ban elvégezte az állami távirdász tanfolyamot, majd megkapta első  állomáshelyét – a férfi kollegák heves ellenkezése közepette.  
A Dansk Kvindesamfund (dán nőszövetség) 1970-ben tiszteletére megalapította a Mathilde Prize-t  amelyet az kaphat meg, aki jelentőset tesz a női egyenjogúságért.
 
 
alt
December 14. Anne Conway angol filozófus, tudós 1631 - 1679
Rendkívül alapos nevelést kapott, beszélt görögül, latinul és héberül, jártas volt a természettudományokban, művészetben. Egyetemre nem járhatott, de élénk levelezést folytatott a Cambridge-i egyetem professzoraival. 1651-ben feleségül ment Earl of Conway-hoz, a család a kor egyik legjobb magánkönyvtárával rendelkezett. Edward maga is foglalkozott filozófiával, pártolta felesége intellektuális tevékenységét. Birtokuk, Ragley Hall, a korabeli tudósok és művészek találkozóhelye volt. 1679-ben halt meg, nagyszabású filozófiai munkája The Principles of the Most Ancient and Modern Philosophy csak halála után, 1690-ben jelent meg.
 
December 14. Doria Shafik egyiptomi feminista, filozófus, író 1908 - 1975
alt
Az 1940-es évek nőmozgalmának legjelentősebb alakja, tevékenységének köszönhető, hogy az egyiptomi nők kivívták a szavazati jogot. 1940-ben doktorált filozófiából a Sorbonne-on, ezután hazatért. A francia nyelvű  La Femme Nouvelle folyóirat szerkesztője lett, majd 1946-ben elindított egy arab nyelvű lapot is. 1948-ban létrehozta a Bint Al-Nil-t (a Nílus lányainak szövetsége), programjuk között szerepelt a nők szavazati jogának megszerzése, az analfabetizmus felszámolása, az alsóbbosztálybeli nők oktatása. Francia és arab nyelvű könyveket publikált, előadókörutakat tartott szerte a világban. 1956-ban az egyiptomi nők megkapták a szavazati jogot, de csak az  írni-olvasni tudók. (Ugyanez a megszorítás a férfiakra nem vonatkozott.) 1957-ben éhségsztrájkot kezdett Nasser elnök diktatórikus módszerei ellen. Házi őrizetbe vették, nevét tilos volt említeni a sajtóban, nem publikálhatott, lapjait betiltották. Az évekig tartó elszigeteltség megviselte, 1975-ben öngyilkos lett.
 
 
alt
December 15. Dóczyné Berde Amál festőművész 1886 - 1976
Apja teológiatanár, anyja tehetséges gyerekeit neveli: Sándorból református pap lesz, Máriából író, Károlyból orvosegyetemi professzor. Amál magántanulóként elvégzi a Tanítóképzőt Kolozsváron, majd európai tanulmányútra megy, művészeti tanulmányokat folytat. Pesten Kernstok Károly, Nagybányán Thorma János a mestere. Feleségül megy Dóczy Ferenc teológia-matematika-fizika szakos tanárhoz. Első önálló kiállítása 1922-ben Kolozsváron van, a következő években műveit budapesti, bukaresti, müncheni, bécsi és kolozsvári tárlatokon állítja ki nagy sikerrel. Néprajzi tanulmányai, illusztrációi  a Keleti Újság, Pásztortűz,  Cimbora, Erdélyi Helikon folyóiratokban  jelennek meg. 
1976-ban, három nappal kilencvenedik születésnapja előtt halt meg.

December 15. Ida Haendel lengyel/angol hegedűművész 1928 
alt
Csodagyerek volt, három és fél éves korában már hegedült, négy volt, amikor megkezdte tanulmányait a varsói Konzervatóriumban, kilencévesen nyerte el az intézmény aranyérmét. Tanulmányait Párizsban és Londonban folytatta, 1938-ban óriási sikerert aratott Brahms Concertojával a Proms koncerten. A háborús években rendszeresen fellépett a katonáknak rendezett műsorokon. 1940-ben megkapta az angol állampolgárságot. A háború befejezése után az egyik legkeresettebb művész volt, sokat turnézott szerte a világon. 1991 óta tanítással is foglalkozik. Hozzáértők szerint a „hegedűsök hegedűse”, művésztársai kedvelik, és olyan karmesterek, mint Simon Rattle, Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Vladimir Ashkenazy keresték a lehetőséget közös fellépésre. Önéletrajzi ihletésű könyve, a Woman with Violin 1970-ben jelent meg Londonban.
 
 
December 16. Margaret Mead antropológus 1901 - 1978
1978-ban bekövetkezett halálakor ő volt a legjobban ismert antropológus a világon, sokan az ő műveiből vettek egyáltalán tudomást az antropológia létezéséről. A Columbia egyetemen doktorált, majd 1925-ben Szamoan serdülő lányok életét tanulmányozta. Erről írott könyve, a Coming of Age in Samoa bestseller lett, igen sok nyelvre lefordították. 1929-en férjével együtt Új Guineába mentek, ahol Margaret a gyerekek játékait és fantáziájukat, valamint a felnőtt társadalomba való beilleszkedésüket figyelte. Ő volt az első, aki az antropológiai terepmunkában fényképezőgépet használt. Az American Museum of Natural History antropológiai osztályán dolgozott egész életében. A Columbia egyetem professzora, az American Anthropological Association elnöke. Sokszor idézett mondása: "Sose kételkedj abban, hogy egy csoport megfontolt, elkötelezett ember megváltoztathatja a világot."
Néhány munkája: Growing Up in New Guinea, Sex and Temperament in Three Primitive Societies , New Lives for Old, An Anthropologist At Work, Culture and Commitment. 
alt
 
 
December 16. Jane Austen angol író 1775 - 1817
alt
Apja George Austen anglikán lelkész, anyja Cassandra Leigh, két lányuk és hat fiuk volt. Jane és nővére otthon tanultak, komoly családi könyvtáruk segítségével, néhány évet a readingi Abbey kollégiumba is jártak. Jane, családja bátorításával, már gyerekkorában kezdett írni, első könyvét 14 éves korában fejezte be. Apjuk halála után a fiútestvérek támogatták anyjukat és nővéreiket. 1809-ben Edward Chawtonban adott nekik egy házat, ahol Jane megtalálta azt a nyugalmat, amire az íráshoz szüksége volt. Itt töltött évei alatt jelent meg 1811-ben a Sense and Sensibility, 1813-ban a Pride and Prejudice, 1814-ben a Mansfield Park, majd az Emma. A köteteken az író neve helyén ez állt: „By a Lady”. Ekkor már nagyon beteg volt, 1817-ben, 41 éves korában meghalt, a Persuasion és a Northanger Abbey halála után jelent meg. Jane Austen  a winchesteri katedrálisban van eltemetve.
 
 
December 17. Ladomerszky Margit színész 1904 - 1979
alt
1924-ben  végzett az Országos Színészegyesület Színészképző Iskoláján, Székesfehérváron kapott szerződést. Az elkövetkező években játszott  Kaposváron, Pécsen, Szegeden. 1929-ben szerződött el a Vígszínházhoz, sok komoly szerepet kapott. 1945-től a Nemzeti Színház tagja, egészen nyugdíjazásáig. Kitűnő színpadi megjelenésű, nagy beszédkultúrájú színésznő volt, drámai és komikai szerepekben egyaránt nagy sikereket ért el. Leghíresebb szerepe talán Warrenné volt, Shaw: Warrenné mestersége c. darabjában. Gyakran szerepelt a rádióban és filmeken is. Néhány szerepe: Éva (Madách Imre: Az ember tragédiája); Roxane (Rostand: Cyrano de Bergerac); Júlia (Shakespeare: Rómeó és Júlia); Solvejg, majd Aase anyó (Ibsen: Peer Gynt); Polezsájeva (Rahmanov: Viharos alkonyat); Higginsné (Shaw: Pygmalion); Melányija (Gorkij: Jegor Bulicsov és a többiek).

December 17. Émilie du Châtelet francia matematikus, fizikus 1706 – 1749
alt
A francia felvilágosodás jeles tudósa, hivatalos oktatásban nő létére nem részesülhetett. Apja a királyi udvar magasrangú tisztviselője volt, gondos nevelésben részesítette. 12 éves korára anyanyelvén kívül beszélt németül, olaszul, latinul és görögül. Felnőtt korában tanárokat fogadott, akik matematikára, fizikára és filozófiára oktatták. Ismeretségben volt kora tudósaival, levelezett külföldi professzorokkal. Franciára fordította Newton Principia Mathematica című munkáját, és saját kísérleteivel megcáfolta az angol tudós egyik elméletét.  Cireyben lévő kastélyában gyakran vendégeskedtek Európa tudósai. Fiának kezdett írni modern fizikakönyvet, befejezni nem tudta, belehalt második gyereke születésébe. 
 
 
December 18.  Lotti van der Gaag holland szobrász és festő 1923 – 1999
Művészeti tanulmányait Hágában és Párizsban végezte. Egyaránt érdekelte a festészet, szobrászat, kerámia.  A CoBrA mozgalom tagja (a CoBrA az európai művészek válasza volt az amerikai absztrakt-expresszionizmusra), a második világháború utáni holland művésznemzedék talál legismertebbje.  Művei nemcsak hazájában, de a nemzetközi  kiállításokon is sikert arattak.
alt

 
 
December 18.  Henrietta Muir Edwards kanadai feminista 1849 - 1931
alt
A Famous Five (Híres ötös) egyik tagja (a többiek: Emily Murphy, Nellie McClung, Louise McKinney, Irene Parlb).  1875-ben nővérével együtt a Working Girls' Association alapítója, a Women's Work in Canada című újság létrehozója és szerkesztője. Ez volt az első, dolgozó nőknek szóló kanadai újság. 1893-ben egyik létrehozója volt a National Council of Women egyesületnek. Híres volt alapos jogi ismereteiről, két könyvet is publikált :  Legal Status of Canadian Women (1908), Legal Status of Women in Alberta (1921). A Famous Five végül elérte, hogy a nők "személyek", választhatnak és választhatók. 
 
 
December 18. Arantxa Sánchez-Vicario spanyol teniszező 1971
alt
Két profi játékos bátyja példáját követve négyéves korában kezdett el teniszezni. 17 éves korában Steffi Grafot legyőzve megnyerte a Roland Garrost, ez ilyen fiatalon előtte még senkinek sem sikerült. 14 Grand Slam győzelme van, egyéniben a Roland Garrost háromszor (1989, 1994, 1998), a US Opent egyszer, 1994-ben nyerte meg. Párosban háromszor nyert az Ausztrál Openen, egyszer Wimbledonban, kétszer a US Openen, vegyespárosban  Ausztráliában és Amerikában egyszer-egyszer, Párizsban kétszer volt első. Az egyetlen teniszező, aki öt olimpián szerepelt. 2007-ben az International Tennis Hall of Fame tagjai közé választották. Madridban a 2009-ben  felavatott Caja Mágica egyik pályáját róla nevezték el.
 
 
alt
December 19. Fonó Renée gyermekgyógyász, röntgenológus 1908 – 1975
A pécsi egyetemen végzett 1938-ban, utána az Állami Gyermekmenhelyen, 1940-től a László, majd a Madarász utcai Kórházban dolgozott. Kutatási területe a hospitalizáció, az agyhártyagyulladás, a csontfejlődési rendellenességek, a veleszületett szívhibák, ezek műtéti megoldásai. Munkacsoportjával először végzett hazánkban extrakorporális keringéssel szívműtétet gyermekeken. Számos hazai és külföldi társaság tagja, 1974-ben az Európai Gyermek-kardiológiai Társaság elnökségi tagjává választották. 

 
December 19. Jane Cunningham Croly (Jennie June)  amerikai újságíró, író, feminista 1829 – 1901
alt
A női újságírás és nőklubok  úttörője iskolája újságjába kezdett írni, hamarosan ő lett a szerkesztő. 1855-ben New Yorkban keresett újságírói állást, akkor használta először a Jennie June nevet. Sok nehézség után sikerült a Noah's Sunday Times-nál elhelyezkednie, ahol hamarosan saját rovatot kapott, de csak a tradicionális női témákkal – divat, főzés, művészetek – foglalkozhatott. 1856-ban házasságot kötött David G. Croly újságíróval, aki a The New Republic magazine szerkesztője volt és őt is alkalmazta. 1860 – 1887 között a Demorest's Magazine szerkesztője volt, később meglapította a Cycle Magazine-t és a Home-Maker Magazine-t. Ő volt az első női újságíró, akinek cikkeit országos lapok is átvették. 1869-ben megalapította a Sororis klubot, mely a nők foglakoztatását és szakmai lehetőségeit segítette. Alapítója és első elnöke volt a  Women's Press Club of New York-nak, ő kezdeményezte a  General Federation of Women's Clubs létrehozását. Részt vett az első nőkongresszus szervezésében. 
Néhány munkája: For Better or Worse; Cookery Book for Young Housekeepers; Thrown on Her Own Resources; History of the Woman's-Club Movement in America.
 
 
December 20. Dianne Arndt fényképész 1939
alt
A New Yorkban élő konceptuális művész az alternativ fényképészet valamennyi formáját alkalmazza: számítógéppel alkotott képek, vetítés, hátsó megvilágítású installációk. Munkássága szorosan az amerikai életformához, szenzációkhoz és kulturális bálványokhoz kötődik. Kiállított szerte az Egyesült Államokban, Európában, Indiában és Japánban, művei megtalálhatók a legnagyobb múzeumok elektronikus művészeti gyűjteményeiben, így a Tate Gallery-ban és a Smithsonian-ban. Alkotásai rendszeresen megjelennek könyvekben, magazinokban, audiovizuális vetítéseken és filmen.

December 20. Dora Montefiore angol/ausztrál szüfrazsett, író 1851 – 1933
alt
Dora Fuller Angliában született, egy ausztráliai útja alkalmával ismerkedett meg G.B. Montefioreval, akivel 1874-ben házasságot kötött. A férfi 1889-ben meghalt, és a korabeli törvények szerint nem Dora lett automatikusan gyerekei gyámja, perre kellett mennie. Ez adta az első lökést, ettől kezdve elszántan harcolt a nők jogaiért. 1891-ben lakásán tartották meg a Womanhood Suffrage League of New South Wales alakuló ülését. 1892-ben Angliába ment, ahol aktiv szerepet vállalt a szüfrazsett mozgalomban. Tagja volt a Women's Freedom League, a Social Democratic Federation és a British Socialist Party-nak is. 1910-ben visszatért Ausztráliába, az International Socialist Review of Australasia szerkesztője lett. Tagja volt az angol és az ausztrál kommunista pártnak is. 1927-ben jelent meg önéletrajza  From a Victorian to a Modern címmel.
 
 
alt
December 21. Rebecca West író, újságíró, kritikus, feminista 1892 – 1983
Eredeti neve Cicily Isabel Fairfield Andrews, ezt cserélte fel egy Ibsen darab feminista hősnőjének nevére. Keményen bírálta kora társadalmát a nők  alárendelt helyzete miatt. Újságírói karrierje az 1910-es évek elejn kezdődött, a feminista hetilap, a Freewoman munkatársa volt. Hosszú pályafutása alatt sokféle területen próbálta ki magát, komoly sikerrel. A második világháború alatt a BBC munkatársa, a háború után a nürnbergi perről írt tudósításait a New Yorker közli, ezek összegyűjtve A train of powder címmel jelentek meg. Könyvkritikákat írt a The Times, a New York Herald Tribune, a Sunday Telegraph és a New Republic számára,  a The Bookman munkatársa. 
Néhány munkája: Return of the Soldier, The Judge, This Real Night, The Birds Fall Down, The New Meaning of Treason, Family Memories: An Autobiographical Journey, Woman as Artist and Thinker. 
 

December 21. Maude Gonne ír forradalmár, színész, feminista 1866 - 1953

alt

Gazdag családba született, kozmopolita nevelést kapott. Az 1900-ban létrehozott Daughters of Erin (Írország lányai) és az 1905-ben indult radikális Sinn Fein (Mi egymagunk) alapító tagja. Aktiv politikai tevékenysége mellett korának ismert színésznője. A költő és drámaíró W.B. Yeats több művének az ihletője. 1903-ban feleségül megy John MacBridehoz, a rosszul sikerült, viharos házasság drámai véget ér, a férfit 1916-ban a húsvéti felkelésben való szerepéért kivégzik. A világháború alatt Maude szenvedélyesen agitál az ír férfiaknak az angol hadseregbe való besorozása ellen, 1918-bam Dublinban letartóztatják és Londonban bebörtönzik. Kiszabadulása után visszatér Írországba, 1923-ban ismét bebörtönzik, egyike annak a 91 nőnek, akik éhségsztrájkot folytattak. Az írek hosszú küzdelme a függetlenségért 1949-ben, az Ír Köztársaság kikiáltásával ért véget, az ünnepélyes aktuson az egyik díszvendég Maude Gonne volt. 

 
alt
 
December 21. Alicia Alonso kubai balettművész, koreográfus 1921
Havannában született, gyerekkorában Spanyolországban tanult flamengót táncolni. Balettet szülővárosában kezdett tanulni, majd 17 éves korában New Yorkban folytatta a School of American Ballet-nál. Végzés után George Balanchine társulatának, később az American Ballet Theatre tagja lett. Hamarosan eltáncolta a klasszikus művek valamennyi főszerepét. 1946.ban Kubában megalapította az Alicia Alonso Balett Társulatot, amelynek a koreográfusa is ő lett. 
 
December 21. Chris Evert amerikai teniszező 1954
alt
Ötéves korában kezdett játszani, 15 évesen figyelt fel rá a világ, amikor egy mérkőzésen legyőzte a listavezető Margaret Court-öt. 16 évesen a US Open elődöntőjébe jutott. Állhatatos és elszánt játékos volt, kétkezes fonákja sok mérkőzést eldöntött. Pályafutás során 157 egyéni győzelmet aratott, hét évig volt világelső. 18 egyéni grand slam győzelmet ért el, hét French Open, hat US Open, három Wimbledon és két Australian Open elsősége van. 1989-ben vonult vissza a versenyzéstől. 1975-1976 valamint 1983-1991 között a Women's Tennis Association elnöke volt. 1995-ben beválasztották az International Tennis Hall of Fame tagjai közé. Boca Ratonban teniszakadémiája van, dolgozik a Tennis magazine-nak, 2011-től az ESPN tenisz kommentátora. 
 
 
December 22. Karin Jonzen angol szobrász 1914 – 1998
Londonban, svéd szülőktől született. Fiatal korában remek karikatúrákat készített, ezért apja abban bízott, hogy lánya a Punch rajzolója lesz, és nagyon csalódott volt, amikor Karin érdeklődése a szobrászat felé fordult. Szobrait klasszikus stílus, modelljei karakterének, személyiségének kihangsúlyozása jellemzi. Rendkívül színes egyénisége, szellemes, ötletes társalgása még nyolcvanas éveiben járva is vonzotta az embereket. 
alt

alt
 
December 22. Charlotte Amanda Blake Brown amerikai orvos, sebész, feltaláló 1846-1904
Harmadik gyermeke születése után lett a Woman's Medical College of Pennsylvania hallgatója. Diplomája megszerzése után San Franciscoban praktizált, gyermek- és nőgyógyászatra szakosodott. A gyakorlati munka mellett  figyelemmel kísérte a szakirodalmat, munkájában alkalmazta a legújabb eredményeket. Feltalált egy tejsterilizáló készüléket, és továbbfejlesztette a Franciaországban alkalmazott inkubátort. Hét másik orvosnővel megalapították a Women’s and Children’s Hospitalt. Egyik lánya és fia is orvos lett. 
 
 December 22. Myriam Bedard kanadai biatlonos 1969
alt
A Royal Canadian Army Cadets'-nél  kezdett sportolni, 15 éves korában indult először  biatlonversenyen, 1987-ben junior bajnokságot nyert. 1991-ben az első kanadai volt, aki Világkupa versenyt nyert. 1992 volt az első téli olimpia, ahol női biatlonosok  is indulhattak, 15 km-en bronzérmet nyert. A következő évben 7,5 km-en megnyerte a világbajnokságot, 15 km-en ezüstérmes lett. Az 1994-es lillehammeri olimpián mindkét számban olimpiai bajnok lett, a záróünnepségen ő vitte Kananda zászlaját. Teljesítményéért megkapta a legjobb női sportolónak járó Velma Springstead Trophy-t és az év legjobb kanadai sportolójának járó Lou Marsh Trophy-t. Myriam Bedardot a Royal Military College of Canada tiszteletbeli tagjává választotta és tagja a Canada’s Sports Hall of Fame-nek.
 
 
December 23. Déryné Széppataki Róza színész, az első magyar operaénekesnő 1793 – 1872
alt
1813-ban szerződött a második magyar színtársulathoz. Katona József kérte feleségül, de ő pályatársa, Déry István felesége lett, akitől azonban hamarosan elvált. Egerbe, majd Miskolcra ment, végül Kilényi Dávid dunántúli színtársulatának lett tagja; Pozsonyba és Bécsbe is eljutott. 1821-ben Székesfehérvárra szerződött, nagy sikerrel vendégszerepelt a pesti német színházban. 1823-ban Kolozsvárra szerződött, ahol négy esztendeig játszott. Nevéhez fűződött Kolozsváron az operai előadások megindítása és felvirágzása. 1827-ben a társulat zömével elhagyta Kolozsvárt és újra Kilényi társulatához szerződött. Pesten is vendégszerepelt. Grimm Fedor, a pesti német társulat ig.-ja szerződést kínált neki, de visszautasította. 
Visszavonulása után Déryné naplója címmel adta ki visszaemlékezéseit. 
 
alt
 
December 23.  Micheline Ostermeyer francia zongoraművész, atléta 1922 - 2001 
A párizsi konzervatóriumot kitüntetéssel végezte, és a sportban is komoly sikereket ért el. Az 1948-as londoni olimpián aranyérmet nyert diszkoszvetésben és súlylökésben, bronzot magasugrásban. A sikert egy rögtönzött Beethoven koncerttel ünnepelte a csapat szálláshelyén. Néhány évvel késõbb gerincproblémák miatt a sportolást abba kellett hagynia, de sikeres zongoraművészi pályája még sok évtizedig tartott.
 
 
December 23. Madam C. J. Walker  amerikai vállalkozó, feltaláló 1867 – 1919
alt
Sarah Breedlove  az első amerikai nő, aki saját erejéből lett milliomos. Szülei és idősebb testvérei még rabszolgák voltak. l4 évesen férjhez ment, húsz évesen megözvegyült. Egy fodrászüzletben dolgozott hajmosóként, esti iskolában tanult. Feltalált egy módszert, amivel a nehezen kezelhető afro hajat lehet ápolni, kiegyenesíteni, egészségesen tartani. Második férje nevét felvéve terjesztette és reklámozta termékeit. Az üzlet gyorsan növekedett, rövidesen több városban voltak érdekeltségei. 1910-ben létrehozta a Madam C. J. Walker Laboratoriest, ahol termékeit fejlesztette és betanította az alkalmazottait. Profitjának jelentős részét jótékonyságra fordította, fontosnak tartotta a fekete nők oktatását, anyagi függetlenségük elősegítését. 
 
 
alt
December 24. Henriette Roland Holst  holland költő, mozgalmár 1869 – 1952
Új, néha vad hangulatú versei gyakran megbotránkoztatták olvasóit. Marx műveit tanulmányozta, csatlakozott a szocialista párthoz, majd szakított velük és 1915-ben néhány társával megalapították a Revolutionair Socialistische Vereeniging-ot (forradalmi szocialista párt). Több verseskötete  jelent meg, esszéket is publikált. A második világháború alatt komoly  részt vállalt a holland ellenállási mozgalomban, a  De Vonk és a De Vlam szerkesztője volt. Életének későbbi szakaszában lírájában vallásos elemek is megjelentek. 82 éves korában halt meg, előtte Het vuur brandde voort címmel kiadta önéletrajzi kötetét.
 
 
December 24.Tarja Halonen finn politikus 1943
alt
Finnország első női elnöke munkáscsaládból származott. 1968-ban szerzett jogi doktorátust, 1970-től  ügyvédként kezdett dolgozni a Central Organization of Finnish Trade Unions-nál és ezt a munkát egész politikusi pályafutása alatt megtartotta. Először 1979-ben választották be a parlamentbe, négyszer újraválasztották. 2000-ben lett az ország 11. elnöke, 2006-ban újraválasztották. A politika mellett dolgozott a szakszervezetekkel, különböző civil szervezetekkel, sokat tett az emberi jogok védelméért. A finn delegáció tagjaként aktívan részt vett az Európa Tanács munkájában. 1998-99 közöt tagja volt a Committee of Wise Persons of the Council of Europe-nak és 2009-ben a Council of Women World Leaders elnöke volt. 
 
alt
 
December 25. Louise Bourgeois  szobrász 1911 – 2010
Párizsban született és folytatta művészeti tanulmányait, majd 1938-ban az Egyesült Államokba költözött, az Art Students League-n  (New York) folytatta tanulmányait. Kezdetben festett, a negyvenes években érdeklődése a szobrászat felé fordult. Korai szobrai absztrakt és szerves formák voltak, gyakran fafaragás. A hatvanas években már bronzzal, kővel és gumival is dolgozott, munkái egyre monumentálisabbak lettek. Szimbolikus műveinek gyakori témája gyerekkora.  A nyolcvanas évekre a huszadik század vezető művészének számított, művei a világ valamennyi jelentős múzeumában megtalálhatók.


alt
December 25. Isabella Valancy Crawford kanadai költő, író 1850 - 1887
Kanada első jelentős nőírója Írországban született, öt éves volt, amikor családja Kanadába költözött. Apja halála után kezdett publikálni, verseit, elbeszéléseit és folytatásos regényeit a Favourite, a Toronto Mail és a Toronto Globe közölte. Több műve csak korán bekövetkezett halála után jelent meg. 
Néhány műve:  Old Spookses' Pass; Malcolm's Katie and Other Poems; Fairy tales;  Selected stories of Isabella Valancy Crawford.
 
 
 
December 26. Takamatsu Kikuko 1911- 2004
alt
Akihitó császára nagynénje, az utolsó sógun, Tokugawa Yoshinobu unokája a japán császári család legidősebb, de valószínűleg leghaladóbb szellemű tagja volt 92 éves korában bekövetkezett haláláig. 18 éves korában ment férjhez Takamatsu herceghez, Hirohito császár öccséhez, házasságkötésük után világkörüli utat tesznek, diplomáciai feladatokat teljesítenek. 1968-ban komoly anyagi támogatással létrehozza a Takamatsu hercegnő rákkutatói alapítványt. Férje halála után négy évvel, 1991-ben megtalálja annak húsz kötetből álló naplóját, benne a herceg kritikáját  a második világháború alatti japán politikáról. A  császári család rosszallása ellenére Kikuko publikálta a naplók anyagát. 90 éves korában cikket ír a népszerű Fujin-Koron magazinba, amelyben sürgeti az örökösödési rend megváltoztatását, mely szerint a krinzantém trónt csak fiú örökölheti. Kikuko a brit uralkodóházat hozza fel példának, és azt is hangsúlyozza, hogy a múltban Japánban is voltak kiváló császárnők, a nők trónöröklése csak 1889-ben szűnt meg.
 
 
December 26. Mary Somerville skót tudós, matematikus, asztronómus 1780 -1872
alt
"A tizenkilencedik századi tudomány királynője” – ahogyan nekrológjában nevezték - volt az első nő, akit a Royal Astronomical Society tagjai közé választott, Oxfordban pedig a Somerville College viseli a nevét.  15 évesen kezdte érdekelni a matematika, de családi nyomásra 1804-ben férjhez kellett mennie. Korán megözvegyült, második férje viszont támogatta tudományos ambícióit. 1826-ban jelentek meg első tudományos publikációi, kezdetben saját kutatási alapján, később más tudósokkal is együttműködött. 1831-ben komoly tekintélyt szerzett Pierre Laplace Celestial Mechanics című munkájának fordításával és kibővítésével. 1869-ben a Royal Geographical Society aranyérmével tüntették ki, és tagjai közé választotta az American Philosophical Society
 
 
altDecember 27.  Larissza Latinyina szovjet tornász 1934
Napjainkig a legtöbb olimpiai érmet gyűjtő sportoló. Első nemzetközi fellépése a római világbajnokság volt 1954-ben, az aranyérmes szovjet csapat tagjaként. Az 1956-os olimpián négy arany (egyéni összetett, talaj és lóugrás,  csapat), egy ezüstérmet (felemáskorlát) szerzett. Az 1960-as olimpián megnyerte az egyéni összetettet és a talajtornát,  Gerendán és felemáskorláton ezüst-, lóugrásban pedig bronzérmett szerzett, valamint a csapattal is aranyérmes lett.  Az 1964-es olimpián aranyérmes talajon és csapatban, ezüstérmes egyéni összetettben, lóugrásban, gerendán, bronzérmes felemáskorláton. Világ- és Európa bajnokságokon is rekordmennyiségű győzelmet ért el. 

 
 December 27. Mary Percy Jackson kanadai orvos 1904 - 2000 
Angliában született, Birminghamban végezte el az orvosegyetemet. 1929-ben a British Medical Journalban közzétett,  a kandai prérire vállakozószellemű orvosokat kereső hirdetésre jelentkezett és kapott állást a  Battle Rivernél, Alberta államban.  A praxisához tartozó, közel 400 négyzetmérföldes területen élő pácienseit sokszor csak lóháton, vagy  télen kutyaszánnal tudta elérni. Két évvel később házasságot kötött egy telepessel, és 100 mérfölddel északabbra, a Keg Rivernél telepedtek le. Hivatalos orvosi állás ott nem volt, ezért saját praxist nyitott. Honoráriumot így legtöbbször természetben kapott, már ha egyáltalán …  
Mary Percy Jackson áldozatos munkájáért több elismerést kapott, 1967  Centennial Medal, 1975  Woman of the year Award, 1983 Alberta Order of Excellence, 1990 Order of Canada. 1933-ban On the Last Frontier: Pioneering in the Peace River Block címmel publikálta Angliába írt leveleit. 
 
alt
 
 
December 27. Lorna Hayter ausztrál mezőgazdász, szerkesztő 1897 – 1989
alt
A középiskola elvégzése után 1921-ben ösztöndíjat nyert Sydneyben az egyetem agrártudományi karára. Mindössze négy nőt vettek fel, akiknek keményen meg kellett küzdeniük a férfihallgatók és néhány tanár ellenszenvével. Diplomájának megszerzése után a New South Wales Department of Agriculture alkalmazta. Sokat utazott, előadásokat tartott, bátorította a vidéki nők továbbképzését. Az 1930-as évektől rendszeresen tartott a rádióban előadásokat, amelyek rendkívül népszerűek voltak. A II. világháborúban a  Women's Australian National Services tagja volt, ahol őrnagyi rendfokozatot ért el. A háború után a Country Women’s Session majd később a  Farm and Home rádióműsort vezette, és a Land Newspaper szerkesztője volt. 1979-ben a királynő a Commander of the Order of the British Empire rangot adományozta neki. 
 
 
December 28. Elizabeth Ware Packard egy épelméjű nő 1816 - 1897
1860-ban Theophilus Packard lelkész elmegyógyintézetbe záratta feleségét, akivel több, mint húsz éves házasságuk
alt
alatt hat gyermeket neveltek. A feleség őrültsége abban nyilvánult meg, hogy vitatkozni mert férjével nevelési, anyagi és vallási kérdésekben. Mivel a korabeli törvények szerint egy férj megtehette ezt nyilvános meghallgatás vagy a feleség beleegyezése nélkül, a lelkész úrnak  mindössze orvos barátját kellett megkérnie a beutaláshoz. Elizabethnek három évébe került, amíg meg tudta győzni az orvosokat – fia és néhány barátja támogatásával – és kiengedték. Hazatérésekor férje bezárta egy szobába, melynek ablakait bedeszkázta, és megpróbálta egy másik államba átcsempészni.   
A mindenéből kisemmizett, megalázott asszonynak évekig tartó pereskedés után sikerült igazát bizonyítania. A neki megítélt kártérítési öszegből Anti-Insane Asylum Society néven egyesületett alapított. Előadóutakat szervezett, könyveket írt megpróbáltatásairól,  minden fórumon harcolt a törvények megváltoztatásáért a kiszolgáltatott nők érdekében.

December 28. Hegyesi Mari színész 1861 - 1925
alt
Ady Endre írta róla: „...Egyszer egy olasz drámaíró darabjára készült a Nemzeti Színház. A főszerepet K. Hegyesi Mari asszony kapta. Egy Olaszországban utazgató budapesti újságíró meglátogatta ebben az időben a darab íróját, s megmutatta darabja budapesti sikerének letéteményesét. Az olasz író sokáig nézte a képet, s fölsóhajtott:
- Nagyon szép. Csodásan szép. Lehetetlen, hogy ilyen szép asszony jó színésznő legyen... 
K. Hegyesi Mari asszonynak ez ellen a kétség ellen mindig küzdeni kell. Pedig oktalan kétség volt. K. Hegyesi Mari asszony jó színésznő. Egyszerűen jó színésznő, nem a kivételes, nem a fenomenális színpadi asszonyok közül való, de intelligens, ambiciózus és sok szerencsés külső tulajdonokkal boldogított.”
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/magyar/ady/adyproza/html/ady19.htm
 
 
December 29. Csajághy Márta ideg- és elmegyógyász 1904 – 1945 
A szegedi egyetem orvostudományi karán szerzett diplomát 1929-ben.  A szegedi egyetemen 1943-ban magántanári kinevezést kapott. Fő kutatási területe az idegszövettan és kóros elváltozásai voltak. Számos közleménye jelent meg a hazai és külföldi szaklapokban. Főműve: Die kindliche Ruhr und das Nervensystem (társszerzőkkel, Leipzig – Bp., 1940). 
 
 
December 29. Lisa Savigarvi kanadai síző 1963
alt
14 hónapos korában tanult meg síelni, 14 éves korában már versenyzett. 17 évesen megnyerte a kanadai bajnokságot  és a Pontiac kupát. Ugyanabban az évben lett a  kanadai alpesi síválogatott csapat tagja. 1987-ben már a világ legjobbjai között tartották számon, Furanoban megnyerte az  óriásműlesiklást. A kanadai női síelők közül akkor ő volt az egyetlen, aki lesiklásban, óriásműlesiklásban és műlesiklásban egyaránt indult, 1984-bern tagja volt az olimpiai csapatnak. Igéretesnek induló karrierjének egy baleset vetett végett, a majdnem végzetes sérülésből felépült ugyan, de a versenysportot nem folytathatta. 1997-ben beválasztották a  Canadian Ski Hall of Fame tagjai közé.
 
alt
 
December 30. Méray-Horváth Zsófia műkorcsolyázó, nyelvtanár 1889 - 1977
Aradon született, sportolni a budapesti  Korcsolyázó Egylet-ben (BKE) kezdett. Külföldön Opika von Méray-Horváth néven ismerték.  Komoly sikereket ért el,  Bécsben a műkorcsolyázó világbajnokságon (1911) ezüstérmes a szintén magyar Kronberger Lily mögött, a következő években  Davosban (1912), Stockholmban (1913) és Sankt Moritzban (1914) nagy fölénnyel világbajnok lett. Pályafutásának az első világháború vetett végett, civil életében nyelvtanítással foglalkozott.

 
December 30. Sara Lidman svéd író 1923 - 2004
alt
Missenträsk-ban született, egyetemi tanulmányait Uppsalában kezdte el. Diplomájának megszerzése után 1949-től Smålandban kezdett tanítani. 1953-ban jelent meg első könyve, a Tjärdalen, rögtön hatalmas sikert aratott, ahogy a következő években megjelen Hjortronlandet (1955), Regnspiran (1958) és Bära mistel (1960) is. Az első svd írók között volt, akik szembefordultak az apartheiddel, erről szól az 1961-ben megjelent Jag och min son. Vietnamról Samtal i Hanoi címen írt könyvet. Támogatta  a svéd bányászok sztrájkját, elkötelezett környezetvédő volt. 
Magyarul megjelent munkái: Bánya; Én és a fiam; Hallja a te szolgád.
 
alt
 
December 31.  Lucretia Crocker  tanár 1829 – 1886
A  Mann's Antioch College matematika és csillagászat tanára, az első nők között volt, akiket a bostoni iskolák tanfelügyelői testületébe beválasztottak. Kiemelt feladatnak tartotta a természettudományi tárgyak oktatását, jól felkészült tanárokkal és a lehető legjobb eszközökkel.  1880-ban a tekintélyes American Association for the Advancement of Science tagjává választották. 
Két módszertani könyvet írt: Our World, a geography text, (társszerző Mary L. Hall)  1984;  Methods of Teaching Geography: Notes on Lessons 1883.
 
 
December 31. Elizabeth Arden kanadai/amerikai üzletasszony 1884 - 1966
alt
Florence Nightengale Graham az Ontario állambeli Woodbridgeben született, ápolónőnek tanult. 1908-ban költözött New Yorkba, egy kozmetikai cégnél helyezkedett el, két év múlva megnyitotta saját üzletét már Elizabeth Arden néven. Bőrápoló termékei és az alkalmazott kozmetikai kezelések  gyorsan népszerűek lettek. Szépségápoló szalonjai hamarosan más városokban is megjelentek, 1915-ben pedig kilépett a nemzetközi piacra. Támogatta a szüfrazsett mozgalmat, az 1912-es tizenötezres felvonuláson a résztvevők a szolidaritás jeleként az általa adományozott vörös rúzst viselték. Az első volt a szépségiparban, aki férfiak számára is elkezdett kozmetikumokat készíteni és férfibutikot is nyitott. 
 

   

Topolcsányi Laura: Aludj el szépen, magyar nő

Írta: Topolcsányi Laura 2014. november 18. kedd, 20:35

lehunyja sok szemét a nép…
egynemű mindig a szócső
s eszméje makacsul stabil:
aludj el szépen, magyar nő
 
lábadra lehajtja fejét
a vak komondor; szeret ő…
veled alszik a gyerek is
aludj el szépen, magyar nő
 
odakint lassacskán pitymallik
s bár hömpölyög a tüntető
veled senki se számol még
aludj el szépen, magyar nő
 
beszédet mondasz (azt lehet)
-beleásít a szervező
a jó cukrod is felszökhet
aludj el szépen, magyar nő
 
alszik a széken a babád
mert szülésre van most jó idő
máma már nem hasadsz tovább
aludj el szépen, magyar nő
 
a távolságot, mint üveg
plafont, megkapod, óriás
leszel csak hunyd le kis szemed
aludj el szépen, magyar nő
 
tűzoltó leszel s katona
de nem leszel soha egyenlő
nélküled akarnak változást
negyed százada, magyar nő
 

   

Valódi rendszerváltást a nők részvételével! - Antoni Rita beszéde Szegeden

Írta: Antoni Rita 2014. november 18. kedd, 00:26

/Elhangzott Szegeden a Klauzál téren, "A közfelháborodás napja" rendezvényen 2014. nov. 17-én./

 

Antoni Rita vagyok, a Szeged-Budapest székhelyű Nőkért Egyesület elnöke.

Talán most többekben felmerül a kérdés: mit keres itt egy nőjogi aktivista?

Az elmúlt hetekben sokan mondták nekem, hogy amikor ilyen helyzetben van az ország, a nők jogai nem fontosak, a nemek egyenlősége luxusprobléma, amivel majd ráérünk akkor foglalkozni, ha az úgymond égetőbb gazdasági és szociális kérdések megoldódtak.

Valóban? A rendszerváltáskor az akkori nőjogi aktivisták meglátásait pontosan ezzel a szöveggel söpörték félre – meg is lett az eredménye!

Bővebben: Valódi rendszerváltást a nők részvételével! - Antoni Rita beszéde Szegeden

   

1. oldal / 66